2. setkání platformy aktérů vzdělávání cizinců v Ústeckém kraji

Již 2. setkání platformy se bude konat 21. května v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. Další informace naleznete na přiloženém plakátu.
Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY