5. 2. 2018 Setkání platformy aktérů vzdělávání cizinců v Ústeckém kraji

Setkání proběhne 5. února 2018 v Severočeské knihovně Ústí nad Labem.

 

Pozvánku naleznete zde.
Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY