ГАДААД ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЧЕХ ХЭЛНИЙ КУРСНҮҮД

д. 326/1999 хуульд  зааснаар 2009.1.1-нээс эхлэн удаан хугацааны оршин суух өргөдөлд гадаад иргэн нь дүүргэсэн сургуулийнхаа төгсөх шалгалтыг  А1 зэрэгт амжилттай өгч ЧЕХ ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙН ТӨГСӨХ ГЭРЧИЛГЭЭГ хавсаргах шаардлагатай болно.

Усти аймаг дахь гадаад иргэдийн интеграцид зориулсан төв нь Чех улсад амьдран суугаа мөн энэ шалгалтыг А1 зэрэгт төгсөхөд бэлдэж буй бөгөөд гадаад иргэдэд төлбөргүй чех хэлний курс санал болгож байгаа юм.(бусад мэдээлэлийг www.cestina-pro-cizince.cz дээрээс).

ГАДААД ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЧЕХ ХЭЛНИЙ КУРСНҮҮД

  1. 1. Анхан шатны
  2. 2. Дунд шатны
  3. 3. Дээд шатны

Усти аймаг дахь одоогоор явагдаж буй дараачийн курснүүд:

Poslední aktualizace: 22. 03. 2018

tel. 730 150 829

usti@p-p-i.cz

Ústí nad Labem - Velká Hradební 33

code of the course

language level

when?

starting and ending time

UL-AMIF-2016-XII

False beginners

started on Tuesday 20. 02. 2018, takes place every Tuesday

 

 

 

 

15.45-18.00

 

 

 Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing