Нийгэм-соёл урлагын чиглэлийн курсууд

Курснүүд нь Чех улсын нийтийн, нийгмийн хангамж, хуулийн, нийгэмлэгийн  мөн улс төрийн хүрээнд чиглэгдсэн болно. Курснүүд нь гадаад иргэдэд жинхэнэ чехийн орчинг (чех улсын түүх, баярт өдрүүд, ёс заншил, уламжлал г.м.) танилцуулж байгаа юм. Оролцогчид нь курс төгссөний дараа онолын болон дадлагийн ур чадвартай болох юм.

Курсүүд нь тэдний оролцогчид нь шинээр ирсэн эсвэл Чех улсад удаан сууршисан гадаад иргэд  гэсэн  байдлаар  хуваарьлагдах болно

INFOPoradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing