Нийгмийн зөвлөлгөө

Нийгмийн зөвлөгөө нь  гадаад иргэн болгоны нийгмийн аюулгүй байдал болон нийгмийн бүрэн эрхийг хамгаалахад оршино. Хүн болгоны нийгмийн статусын хамгаалалт, дэмжлэг болон шинэчлэхэд чиглүүлнэ. 

Нийгмийн эсрэг асуудалд урьдчилан сэргийлэлт хийхээс гадна бас нийгмийн статусыг алдсанаас үүссэн нийгмийн үйл явдлаас болж үүссэн богино эсвэл удаан хугацааны байдлыг шийдэхэд чиглүүлнэ

Нийгмийн зөвлөлгөөний тусгай үйлчилгээнүүд

  • Оршин суух эрхийн асуудлыг хөөцөлдөхөд туслах
  • Чех улсын нийгмийн системийн тухай мэдээлэх
  • Нийгмийн хангамж болон нийгмийн үйлчилгээнүүдийг хөөцөлдөхөд туслах
  • Орон нутгийн захиргаа болон төрийн захиргааны байгууллагуудтай   харьцахад дагалдан явах ба мэргэжлийн тусламж өгөх
  • Ажил хайхад туслах болон мэргэжлийн боломжийн болон хувиараа аж ахуй эрхлэх тухай мэдээлэл олж өгөхөд зуучлах
  • Тохиромжтой байр хайхад туслах болон байртай холбоотой асуудлуудыг шийдэх  
  • Мэргэжлийн мэдлэг баталгаажуулахад зуучлахад болон хүчин төгөлдөржүүлэхэд туслах  (nostrifikace)
  • Эрүүл мэндийн даатгал болон эмнэлгийн  асаргаа авахад туслах
  • Өргөдөл бөглөхөд туслах
  • Сэтгэлзүйнийгмийн анхан шатны тусламж

Гадаадын иргэдийн төв хоёр төрлийн зөвлөлгөө өгнө

Зам унааны зөвлөлгөө (гадаадын иргэнийг амьдарч байгаа газар нь хүргэх, албан газруудруу хүргэх г.м.)

Эмчилгээний зөвлөлгөө (Гадаадын иргэдийн төвийн байранд)Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing