Төсвийн тухай

Усти аймаг дахь гадаадын иргэдийн интеграцид зориулагдсан төв / цаашдаа зөвхөн  "Гадаадын иргэдийн төв" нь гуравдагч орны гадаадын иргэдийн интеграцид зориулагдсан Европын холбооны фондын хөрөнгөний тусламжтайгаар ажиллагаагаа гүйцэтгэдэг, энэ нь өөрийн үйл ажиллагаагаа 2009 оны 4-р сард эхлүүлсэн.

 

"Усти аймаг дахь гадаадын иргэдийн интеграцид туслах төв " төслийг Интеграцид зориулагдсан зөвлөгөө өгдөг газар, o.s. (www.p-p-i.cz) хэрэгжүүлж байна.

 

Энэхүү төсвийн зорилго нь гадаадын иргэдийн интеграцийг хөгжүүлэх болон удаан хугацааны ажиллагаа дэмжих орон зай үүсгэхэд оршино.Гадаад иргэдийн төв нь Усти аймгийн хүрээн дэхь гадаад иргэдийн нийгмийн, хуулийн, хэлний болон соёл урлагын салбарыг дэмжих  тайлбарлагч, зохион  байгуулагч ба идэвхтэй ажиллагааг хэрэгжүүлэгч юм. Гадаад иргэдийн төвийн үүрэг нь гадаад иргэдийн болж буй проблемуудыг шийдэх зорилгоор  аймгийн хүрээн дэхь зөвлөгөө өгөх бааз байгуулах юм.Усти аймагт  хамтран ажиллах саналаар ажилладаг ба үүнд дурьдахад ялангуяа аймгийн захиргаа болон хотын захиргаанууд, гадаадын сэргийлэх, төрийн болон хотын цагдаа, хөдөлмөрийн товчоонууд,Хөрөнгийн товчоонууд, Хувиараа аж ахуй эрхлэх товчоонууд болон бусад байгууллагууд байна.  Зорилго нь гадаадын иргэдийн интеграцийн талаархи асуултуудын дагуу шуурхай хүсэлтийн хариунд хариулах арга хэмжээ хүлээн авах нөхцөл бүрдүүлэх болон илүү харьцаатай орон зай бүрдүүлэхэд оршино.

Гадаад иргэдийн төв нь гадаад иргэдийн амьдралын бүх салбар дахь интеграцийг сайжруулах болон бас тэдний Чех улсад нийгмийн,хуулийн,хэлний болон соёл урлагын салбарт байр суурь эзлэхэд бэхжүүлнэ. Цааш нь хүн болгоны түүхийн болон үндэсний соёл урлагын байдлыг дэмжих ба ингэснээрээ чех хамт олонд хүндлүүлэх болон хоорондын харьцааг сайжруулахад тусалж дэмжинэ.

Гадаадын иргэдийн төвийн ажиллагаа нь гүйцэтгэсэн үйлчилгээнүүдийн байдлаар  биелэгдэнэ. Үйлчлүүлэгчүүд нь нийгмийн болон хуулийн зөвлөмж авч болох, чех хэлний ба нийгэм- соёл урлагын курсууд болон бусад үйл ажилагаанд оролцож болно.

Зорилгот хэсэг

326/1999 Sb. гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн дагуухь  Холбооны улсуудын газар нутагт хууль зүйгээр оршин сууж буй гуравдагч орны иргэд

(зорилгот хэсэгт ХАМААРАХГҮЙ EU иргэд болон олон улсын хамгаалалт хүсэлт гаргасан болон энэ нь одоохондоо хуулийн дагуу шийдэгдээгүй гурaвдагч орны иргэд,эсвэл оргодлын байдалд байгаа эсвэл  нэмэлт хамгаалалтын байдалд байгаа.)

Төсвийн хамтрагч нар

Усти аймгийн Аймгийн захиргаа, Усти над Лабем хотын захиргаа, Усти над Лабем гадаадын сэргийлэхийн Мужийн салбар,  Чех улсын Курдын иргэний нөхөрлөл, Чех улс дахь Вьетнамын холбоо, Литомержице Шашны харитаPoradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing