Změny ve vybraných zákonech od 1.1.2012

DŮLEŽITÉ - Změny v zákonech od 1. ledna 2012

Upozorňujeme na některé významné změny v zákonech ČR platné od 1. ledna 2012, a to v těchto oblastech:

 • zákaz tzv. švarcsystému (práce u zaměstnavatele na živosnotenské oprávnění)
 • sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti
 • zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ (podnikatele)
 • poplatky za zdravotní péči a nemocenská
 • dohody mimo pracovní poměr (tzv. DPP a DPČ)

Zákaz švarcsystému

České zákony posuzují odlišně práci v závislém postavení (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) a podnikání (živnostenský list). Od ledna 2012 dochází ke zpřesnění definice závislé činnosti, nicméně vykonávat pro zaměstnavatele činnost jako zaměstnanec s živnostenským listem je nelegální už delší dobu. Od ledna 2012 platí novela zákona o zaměstnanosti, která zpřesňuje vymezení pojmu závislé práce:

Znaky závislé práce jsou následující:

1. vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance (jeden šéfuje druhému)

2. práce vykonávána jménem zaměstnavatele (pracuji na jméno firmy, ne sám za sebe, nebo na sebe)

3. práce vykonávána podle pokynů zaměstnavatele (plním úkoly, které jsou mi zadány)

4. zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně (v práci mě nikdo nezastupuje, práci vykonávám já sám a nikdo jiný mě tam nemůže zastoupit)

5. práce vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci (dostávám zaplaceno)

6. práce vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele (platí mi zaměstnavatel, dává mi pomůcky)

7. práce vykonávána v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě (mám nastavenou pracovní dobu a určeno přesné místo, kde pracuji)

Pokud všechny tyto definice na Vás platí, tak jste zaměstnancem a musíte být zaměstnán na pracovní smlouvu a rozhodně ne na živnostenský list. Jinými slovy, podnikatel/živnostník může pro firmu pracovat na základě objednávky služeb a fakturace, ale nikoliv jako zaměstnanec, tedy jako člověk, který splňuje výše uvedené znaky. V praxi se však často uplatňuje švarcsystém, kdy podnikatel/živnostník vykonává práci jako každý jiný zaměstnanec, ale jako zaměstnanec veden není. Místo toho práci fakturuje a pracuje pro firmu jako živnostník, což je nezákonné a pokud na to kontrola přijde, platí se od ledna 2012 pokuta, a to minimálně 250 000,-Kč a maximálně 10 000 000,- Kč pro zaměstnavatele a pro zaměstnance až na 100 000,- Kč.

Příklad: pracujete v nemocnici jako uklízeč. Každý den chodíte do práce od rána do odpoledne, nebo pracujete na krátké a dlouhé směny. Pracujete s pomůckami, které vám v nemocnici dali k uklízení a v nemocnici vám řekli, kde přesně, co a kdy máte na jakém patře nebo oddělení uklízet. V tomto případě jste zaměstnanec a měli byste pracovat na pracovní smlouvu, ne na živnostenský list. Pokud pracovní smlouvu nemáte, hrozí vám i nemocnici pokuta.

Mezi migranty je práce na živnostenský list velmi rozšířená, mezi firmami je tato možnost preferovaná, protože není nutné vyřizovat pracovní povolení a povinnosti pro získání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání jsou zcela na migrantovi. Systém je pro zaměstnavatele výhodný také proto, že nemusí za zaměstnance platit sociální pojištění či náhradu mzdy v době nemoci, neplatí tu rovněž ochrana zaměstnance při nástupu a ukončení zaměstnání a dovolená.

Pokud se chcete vyhnout problémům a možné pokutě, doporučil bych dohodnout se se zaměstnavatelem na jiné formě smlouvy – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti - v tomto případě se musí na Úřadě práce vyřídit pracovní povolení, nebo pokračovat v činnosti na živnostenský list, kde ovšem nebudete jako zaměstnanec a budete plnit účel svého živnostenského listu. Pokud budete plnit účel své živnosti, pracovat na základě zakázek a faktur, je Váš postup v pořádku. Zpřísnění definice pro švarcsystém je poměrně novinkou a teprve se ukáže, jak budou úřady přistupovat ke kontrole a prokazování švarcsystému.

Sociální dávky

 • Rodičovský příspěvek

Větší možnost výběru čerpání pro rodiče. Doposud platilo, že kdo si platil po potřebnou dobu nemocenské pojištění, ten mohl vybírat ze tří délek čerpání rodičovského příspěvku. Od roku 2012 budou mít všichni k dispozici 220 tisíc, které budou muset vyčerpat nejpozději do čtvrtého roku věku dítěte. Kdo již rodičovskou čerpá, může si vybrat, zda ji i nadále bude čerpat podle starých pravidel nebo zda přestoupí na nová. Nová pravidla pro získání rodičovské například také již tak přísně neomezují možnost využití jeslí či mateřské školky.

 • Porodné

Životní minimum bylo pro rok 2012 navýšeno, v souvislosti s tím stoupne počet rodin, které budou mít nárok na porodné. Na něj totiž od roku 2011 dosáhnou jen ty rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima.

 • Existenční minimum

Zároveň roste také existenční minimum z 2020 na 2200 korun. Což v praxi znamená, že na dávky Státní sociální pomoci dosáhne více osob. U jednotlivce z 3126,- na 3410,- Kč. Některé dávky mají ale stanovenou hranici nároku například na 2násobku (příspěvek na péči zvýšený o 2000 Kč) nebo na 2,4násobku (porodné, přídavek na dítě) životního minima.

Změny u životního minima

Určení osoby

2011

2012

2násobek ŽM

2,4násobek ŽM

Jednotlivec

3126 Kč

3140 Kč

6280 Kč

7536 Kč

2 dospělí

5480 Kč

5970 Kč

11 940 Kč

14 328 Kč

2 dospělí, dítě 5 let

7080 Kč

7710 Kč

15 420 Kč

18 504

2 dospělí, děti 8 a 16 let

9690 Kč

10 560 Kč

21 120 Kč

25 344 Kč

2 dospělí, děti 5, 8 a 16 let

11 290 Kč

12 300 Kč

24 600 Kč

29 520 Kč

Výraznou změnou je sjednocení výplatního místa všech sociálních dávek. Od ledna 2012 se žádá na místních pobočkách Úřadu práce. Do konce minulého roku zde bylo možné žádat odávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a dávky pěstouna). Nově se zde budou vyřizovat i další dávky. Chcete-li požádat o dávku v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná pomoc) nebo o dávku pro zdravotně postižené či o příspěvek na péči, nově zamiřte tedy na úřad práce.

Mění se dávky pro zdravotně postižené. Od ledna 2012 jsou totiž dávky pro zdravotně postižené jenom dvě. Nově bude handicapovaný člověk moci nárokovat jen příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Zároveň dochází ke změně systému posuzování zdravotního stavu.

 • Podpora v nezaměstnanosti

Pokud vám úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale vy jej ukončíte bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, budete moci být evidováni na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejně tak budete moci být evidováni na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání, pokud vám úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s vámi ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

Pokud budete v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, tak vám úřad práce může nabídnout vykonání veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže to bez vážného důvodu odmítnete, budete vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání (přijít tak můžete o podporu v nezaměstnanosti, případně o dávky v hmotné nouzi). Podle metodického pokynu veřejnou službu úřady práce zpočátku nabídnou osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok.

Nově si můžete sami vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, to ale musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a bude úřad práce posuzovat, zda rekvalifikace vyhovuje vašemu zdravotnímu stavu. Uhrazení nákladů je možné jen po předchozím potvrzení od úřadu práce a zároveň bude vždy stanoven maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.

Zdravotní a sociální pojištění

 • Minimální zálohy OSVČ

Měsíční výše minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ roste o 29 korun, u zdravotního pojištění pak o 27 korun. Nová výše minimálních záloh tak činí 1836 korun u důchodového pojištění a 1697 korun u zdravotního pojištění. Pro OSVČ s vedlejší činností se minimální záloha na důchodové pojištění zvedá ze 723 na 735 korun. Roste také minimální záloha na nemocenské pojištění a to z 92 na 115 korun.

 • Zdravotní pojištění (týká se migrantů účastných systému veřejného ZP)

Od nového roku můžete také platit zdravotní pojištění i za dohodu o provedení práce v případě, že odměna přesáhne hranici 10 000 Kč.

V oblasti závislé činnosti budou muset hradit všechny složky sociálního pojištění všichni společníci a jednatelé firem s právní formou s.r.o. (dosud musela platit pouze důchodové pojištění). Odvodu sociálního pojištění budou nově podléhat také členové představenstva a dozorčí rady právnických osob, pokud za svou činnost budou pobírat minimálně 2500 Kč měsíčně.

Zdravotní péče a nemocenská

Platí, že za pobyt v nemocnici platíme za den na lůžku místo 60 Kč nově 100 Kč. Nově už nebudete platit 30 Kč za každou položku na receptu, ale paušál za celý recept. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění také stanovila maximální limity, do kdy musí být pacientům poskytnuta zdravotní péče.

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti jsou od roku 2012 omezeny maximálně na šest hodin během jediného dne a to ještě pouze v časovém úseku od 7 do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Změny u dohod mimo pracovní poměr

 • DPČ

Dohodu o pracovní činnosti můžete se zaměstnavatelem uzavřít i na více než 300 hodin, ale rozsah práce na základě této dohody nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při sjednávání odměny se musí zaměstnavatel držet alespoň sazeb minimální mzdy a dodržovat s účinností od 1. 1. 2012 v zákoníku nově formulovanou zásadu spravedlivého odměňování zaměstnance.

 • DPP

Limit 150 hodin na dohodu o provedení práce už neplatí. Nově na tuto smlouvu můžete odpracovat až 300 hodin. Na druhou stranu budete muset platit pojistné na zdravotní a sociální pojištění, pokud odměna za měsíc přesáhne 10 000 Kč.



Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY