Các khóa học làm quen với văn hóa – xã hội

Các khóa học giúp làm quen với môi trường cộng đồng, xã hội, luật pháp, cơ quan tổ chức và chính trị của CH Séc. Các khóa học cũng cho người nước ngoài biết về những nét đặc trưng của CH Séc (lịch sử CH Séc, các ngày lễ, các phong tục, truyền thống và các điều khác). Các học viên sau khi tốt nghiệp khóa học sẽ được trang bị những kỹ năng lý thuyết và thực hành.  

Giáo án của các khóa học được chuẩn bị theo trình độ các học viên mới sang hay đã ở CH Séc một thời gian

Hiện nay đang có những khóa học tiếng Séc ở vùng Ústecký:

Ústí nad Labem - Velká Hradební 33 (Poradna pro integraci)

číslo kurzu

typ kurzu

den konání

čas počátku a konce

1. kurz

socio-kulturní orientace

úterý a pátek

19.00 - 21.15

2. kurz

socio-kulturní orientace

úterý

15.00 - 17.15 (hlídání dětí)

3. kurz

socio-kulturní orientace

pondělí a čtvrtek

15.45 - 18.00

Teplice - Rokycanova 379/5 (jazyková škola Berry)

číslo kurzu

typ kurzu

den konání

čas počátku a konce

1. kurz

socio-kulturní orientace

pondělí a středa

17.30 - 19.45Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing