Thông tin, văn hóa, giáo dục

Hoạt động của Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài ở vùng Ústecký cũng cung cấp các dch vụ bổ xung khác cho người nước ngoài và cho công chúng.

Trung tâm thông tin

Liên hệ miễn phí qua trung gian với quê hương đất nước và ngôn ngữ mẹ đẻ. Người nước ngoài có thể thu nhận các thông tin về những hoạt động có tính chất thời sự ở quê hương mình và ở CH Séc. Họ có thể sử dụng các dịch vụ thông tin để tìm kiếm việc làm, học tập và các thông tin khác. Nhiệm vụ tiếp theo của trung tâm thông tin là giới thiệu với công chúng CH Séc cuộc sống của người nước ngoài ở trong vùng và toàn bộ vấn đề của người nước ngoài.   

Ở trung tâm thông tin người nước ngoài có thể sử dụng:

  • internet miễn phí
  • thư viện (các sách báo tiếng nước ngoài, sách giáo khoa và từ điển nước ngoài, các tạp chí chuyên ngành, văn học về CH Séc, các quy định luật pháp, các tài liệu khác.)
  • vô tuyến nối satelit
  • các trang thiết bị nghe nhìn khác
  • màn hình chiếu loại lớn  

 Thời gian mở cửa

 

Thứ hai

9.00 - 18.30

Thứ ba

9.00 - 18.00

Thứ tư

9.00 - 18.30

Thứ năm

9.00 - 18.00

Thứ sáu

9.00 - 16.00

Văn hóa

Trung tâm hỗ trợ để người nước ngoài hội nhập với cộng đồng người Séc qua việc giới thiệu các văn hóa và các dân tộc thiểu số khác nhau. Trung tâm người nước ngoài thường xuyên tổ chức các buổi tối của dân tộc thiểu số, nơi mà người nước ngoài có thể giới thiệu phong tục, truyền thống, âm nhạc và ẩm thực truyền thống của quê hương mình

Giáo dục

Người nước ngoài có thể đến học các khóa học miễn phí và tham gia các buổi tọa đàm với công chúng :

  • các buổi tọa đàm đa văn hóa cho công chúng  – chúng tôi muốn giới thiệu với công chúng qua các buổi tọa đàm phong tục, văn hóa và truyền thống của người nước ngoài sống ở Cộng hòa Séc
  • workshopy – chúng tôi hợp tác với người nước ngoài tổ chức workshopy, qua các mẫu hàng hóa thực tế đó sẽ giúp công chúng hiểu truyền thống, phong tục và các giá trị văn hóa khác.  
  • Các khóa học tiếng Séc, các khóa học văn hóa-xã hội  (xem thêm Ở ĐÂY)
  • Việc giảng dạy tiếng nước ngoài – Trung tâm nỗ lực giúp đỡ người nước ngoài tổ chức các khóa học tiếng nước ngoài. Bản thân những người nước ngoài - là các giảng viên trong khuôn khổ từng bài học cố gắng nhiều nhất để giảng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Hiện nay đang có khóa học tiếng Ả-rập và tiếng Việt Nam do chính người bản xứ giảng dạy. Khóa học tiếng Nga đang được chuẩn bị.

Kulturní akce

Přehled akcí Centra cizinců najdete ZDE.Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing