Trung tâm tư vấn luật pháp

Trung tâm tư vấn luật pháp không chỉ tập trung vào việc bảo vệ nhân quyền và xóa bỏ sự phân biệt đối sử đối với một cá nhân, mà còn giải quyết các vấn đề cụ thể trong tất cả các lĩnh vực của luật pháp. Trung tâm tập trung nhiều nhất vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người nước ngoài và trợ giúp trong quá trình xử lí.

Các dịch vụ của trung tâm tư vấn luật pháp

  • Tư vấn các việc liên quan đến quyền của người nước ngoài (ví dụ: điều kiện và yêu cầu cần thiết của từng loại đơn theo luật về cư trú của người nước ngoài, các trường hợp được gọi là đoàn tụ gia đình, các trách nhiệm đối với cảnh sát ngoại kiều).
  • Thông tin v hệ thống pháp luật của Cộng hòa Séc (ví dụ quyền và nghĩa vụ trong các mối quan hệ lao động, quyền và nghĩa vụ từ việc thuê nhà, các trường hợp đăng kí kết hôn hoặc li dị).
  • Giúp đỡ trong quá trình xử lí luật pháp, ví dụ trong quá trình xét xử của tòa án
  • Bảo vệ nhân quyền, liên quan đến quyền của các dân tộc thiểu số trong nhóm người nước ngoài, bảo vệ quyền lợi trong các việc phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Thông tin về các điều kiện nhận quốc tịch Séc, tư vấn trong quá trình giải quyết.
  • Tư vấn các bước trong việc công chứng các giấy tờ của tòa án, ủy ban ở nước ngoài (lời ghi thêm bên lề văn kin, hợp pháp hóa)
  • Giáo dục và  các hoạt động giảng dạy.


Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing