Trung tâm tư vấn xã hội

Trung tâm tư vấn xã hội hướng đến đảm bảo chủ quyền xã hội và an toàn của từng cá nhân. Trung tâm hướng đến sự bảo vệ, hỗ trợ và khôi phục vị trí xã hội của cá nhân.

Trung tâm không chỉ hướng đến việc phòng chống các biến cố xã hội tiêu cực mà còn giải quyết các trường hợp đe dọa ngắn ngày hoặc dài ngày xuất hiện do hậu quả của các biến cố xã hội làm mất đi vị trí xã hội của cá nhân.

Các dịch vụ của trung tâm tư vấn xã hội

  • Giúp đỡ trong việc giải quyết xin cư trú   
  • Thông tin về hệ thống xã hội Cộng hòa Séc
  • Giúp đỡ trong việc giải quyết trợ cấp xã hội và dịch vụ xã hội
  • Đưa dẫn và giúp đỡ chuyên môn trong việc liên lạc với các ủy ban điều hành quốc gia và địa phương
  • Tư vấn trong việc tìm kiếm việc làm và làm trung gian trong các cơ hội nghề nghiệp, các điều kiện kinh doanh
  • Tư vấn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở
  • Giúp đỡ trong việc công nhận và chuyển đổi các chứng chỉ chuyên môn (nostrifikace)
  • Giúp đỡ trong việc đảm bảo bảo hiểm y tế và chăm sóc y tế
  • Tư vấn trong việc điền các đơn, mẫu
  • Giúp đỡ cơ bản về tâm lý xã hội

Trung tâm người nước ngoài cung cấp hai loại tư vấn

Tư vấn ngoại  (đi đến nơi ở của người nước ngoài, đưa đến ủy ban, vv..vv...)

Tư vấn nội (tại cơ sở của Trung tâm người nước ngoài)Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing