Về dự án

Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài ở vùng Ústecký (viết tắt "Trung tâm người nước ngoài") được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ châu Âu cho sự hội nhập của các nước thứ ba. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động của mình từ tháng tư năm 2009.

Dự án  „Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài ở vùng Ústecký “được hiện thực hóa bởi tổ chức Trung tâm tư vấn hội nhập  (www.p-p-i.cz).

Mục đích của Trung tâm người nước ngoài

Mục đích của dự án là tạo không gian cho việc hỗ trợ hội nhập của người nước ngoài từ cơ bản ban đầu đến lâu dài. Trung tâm người nước ngoài là nơi khởi xướng, tổ chức và hiện thực hóa các hoạt động trợ giúp xã hội, luật pháp, ngôn ngữ và các hoạt động văn hóa của người nước ngoài ở vùng Ústecko. Nhiệm vụ của Trung tâm người nước ngoài là đảm bảo việc tạo nên cơ sở tư vấn của vùng, nơi mà sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách của người nước ngoài. Ở vùng Ústecký Trung tâm có sự hợp tác với ủy ban vùng Ústecký và ủy ban thành phố, sở cảnh sát ngoại kiều, sở cảnh sát quốc gia và cảnh sát thành phố, sở lao động, sở tài chính, sở thương mại và các phòng ban khác. Mục đích là tạo môi trường cho sự giao tiếp và qua lại tốt hơn giữa các đối tượng để nhanh chóng tìm ra các biện pháp, phản ứng trước những nhu cầu cấp bách trong các câu hỏi liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài. 

Trung tâm người nước ngoài thúc đẩy sự hội nhập của người nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và tăng cường vị trí của họ ở CH Séc và trong các lĩnh vực xã hội, luật pháp, ngôn ngữ và văn hóa. Tiếp theo Trung tâm hỗ trợ bảo tồn văn hóa, lịch sử của mỗi dân tộc và góp phần vào việc phát triển một cách hài hòa  và tôn trọng trong xã hội CH Séc  

Trung tâm người nước ngoài cung cấp nhiều dịch vụ. Khách hàng có thể đến với trung tâm tư vấn xã hội và luật pháp, tham gia các khóa học tiếng Séc và khóa học văn hóa – xã hội và các hoạt động khác 

Nhóm được hỗ trợ

Các thành viên của các nước thứ ba sống hợp pháp trên lãnh thổ các nước thành viên theo điều luật về cư trú cho người nước ngoài 326/1999 Sb. (không thuộc vào nhóm được hỗ trợ có những công dân châu Âu,  các thành viên của các nước thứ ba mà những người này đã nộp đơn xin sự bảo vệ quốc tế mà vẫn chưa có quyết định về điều đó, hoặc là những người được hưởng chế độ của người tị nạn hoặc những trường hợp được bảo vệ thêm.)

Các thành viên của dự án

Ủy ban vùng Ústecký, Ủy ban thành phố Ústí nad Labem, Ban giám đốc cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem, Tổ chức công dân Kurdské ở CH Séc, Hội người Việt Nam ở CH Séc, Tổ chức cứu trợ giáo khu Litoměřice



Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing