ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

INFORMACE O ZKOUŠCE

 

Zkouška z českého jazyka pro cizince je jednou z podmínek pro udělení trvalého pobytu. V Ústeckém kraji mohou cizinci skládat zkoušku z českého jazyka na Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem.

 

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části probíhají v tomtéž termínu.

Písemná část trvá 70 min, obsahuje čtení s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním.

Ústní část trvá 10 min, skládá se z řízeného ústního projevu, při kterém se zkoušený představí, popíše blízké osoby a místo, kde žije, a z dialogu vyplývajícího z běžné komunikační situace. Čas na přípravu není poskytován.

 

Přihlášky ke zkoušce

Pro přihlášení na zkoušku je třeba předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy s kontaktem originály dokladů: Poukaz z Ministerstva vnitra nebo Potvrzení o nesložení zkoušky. Telefonicky ani e-mailem se přihlásit na zkoušku nelze. Informace – tel. 475 316 811, vargasova@oaulpar.cz

 

Úplata za zkoušku

Cizinec, který před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu 1 500 Kč.

 

JAZYKOVÉ KURZY

Dle novely zákona č. 326/1999 Sb. je od 1. 1. 2009 nutné k žádosti o povolení k trvalému pobytu doložit Osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni A1, které cizinci vydá příslušná škola po úspěšném vykonání zkoušky.

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji nabízí cizincům bezplatné kurzy českého jazyka, které cizince žijící v České republice připravují na absolvování této zkoušky na úrovni A1.

Kurzy českého jazyka pro cizince:

začátečníci

mírně pokročilí

pokročilí

 

V Ústeckém kraji probíhají kurzy českého jazyka pro cizince v těchto městech: Ústí nad Labem, Chomutov, Teplice, Litoměřice, Úštěk, Děčín

 

Informace k jazykovým kurzům:

Bc. Lenka Urbánková, 730150829, lenka.urbankova(a)p-p-i.czPoradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY