Právní, sociální a poradenství při vzdělávání

Kurzy českého jazyka pro cizince

Poznejte jinou kulturu a tradice

Poradenství k začleňování žáků

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Projekt Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji je financovaný z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu MVČR. Vychází z vládního dokumentu ``Koncepce integrace cizinců``, která definuje hlavní cíle integrační politiky.

Cílem Centra cizinců je:

  • tvorba koncepční a dlouhodobé integrační politiky v rámci regionu Ústeckého kraje, komunikace s ostatními regiony
  • minimalizace vytváření uzavřených center komunit imigrantů
  • eliminace společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců
  • zapojování cizinců do společnosti, jejich soužití s majoritou

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

... a další informace o projektu

Využijte našich služeb

Zavolejte na +420 475 216 536 nebo nám napište přes webový formulář