Poradenství právní, sociální a ke vzdělávání

Kurzy českého jazyka pro cizince

Pozor! Nová povinnost pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí od 1.1. 2021

informace pro školy, lektory

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Projekt ``Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji`` reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000008 je financován OP AMIF a MV ČR. Vychází z vládního dokumentu „Koncepce integrace cizinců“, která definuje hlavní cíle integrační politiky.

Cílem Centra cizinců je:

  • tvorba koncepční a dlouhodobé integrační politiky v rámci regionu Ústeckého kraje, komunikace s ostatními regiony
  • minimalizace vytváření uzavřených center komunit imigrantů
  • eliminace společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců
  • zapojování cizinců do společnosti, jejich soužití s majoritou

... a další informace o projektu

Využijte našich služeb

Zavolejte na +420 475 216 536 nebo nám napište přes webový formulář.

Translate / Перекласти »