Poradenství právní, sociální a ke vzdělávání

Kurzy českého jazyka pro cizince

Pozor! Nová povinnost pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí od 1.1. 2021

informace pro školy, lektory

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/31/03 je financován Evropskou unií z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu MVČR. Vychází z vládního dokumentu „Koncepce integrace cizinců“, která definuje hlavní cíle integrační politiky.

Cílem Centra cizinců je:

  • tvorba koncepční a dlouhodobé integrační politiky v rámci regionu Ústeckého kraje, komunikace s ostatními regiony
  • minimalizace vytváření uzavřených center komunit imigrantů
  • eliminace společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců
  • zapojování cizinců do společnosti, jejich soužití s majoritou

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/31/03 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

... a další informace o projektu

Využijte našich služeb

Zavolejte na +420 475 216 536 nebo nám napište přes webový formulář

Translate / Перекласти »