Základní informace pro cizince

ČESKÁ REPUBLIKA

Oficiální název: Česká republika (Česko nebo ČR jsou zkratky)
Datum vzniku: 1.1.1993
Hlavní město: Praha
Poloha: Střední Evropa, vnitrozemský stát
Sousední země: 
Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko
Počet obyvatel:
10 524 167 (dle sčítání lidu v roce 2021 – probíhá jednou za 10 let, vzhledem k uprchlické vlně z Ukrajiny se mohou informace lišit)
Oficiální jazyk:
Český jazyk
Rozloha:
78 866 km²
Měna:
česká koruna
Politický system:
Česká republika je demokratický státV čele státu stojí prezident. Základní zákon ČR – Ústava České republiky. Státní moc je dělena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.
Prezident ČR:
Petr Pavel (od roku 2023, volební období je 5 let)
Státní symboly:
Česká republika má celkem 7 státních symbolů, které vymezuje zákon – velký a malý státní znak, vlajka, hymna, trikolora, státní pečeť, vlajka prezidenta republiky.

 • jsou projevem státnosti
 • vyjadřují historii státu
 • vyjadřují územní vývoj
 • vyjadřují státoprávní povahu
 • vyjadřují národní identitu
 • stát se jimi prezentuje i ve vztahu k jiným státům
Administrativní členění:
 Území celé České republiky je děleno kvůli správě státu do menších jednotek.

 • regiony soudržnosti (celkem 8): Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
 • Kraje (13 + hlavní město Praha): Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
Národnostní složení: 
česká, moravská, slezská národnost
Náboženství:
většina populace bez vyznání (případně křesťanství, ze kterého vychází mnoho tradic)
Počasí:
proměnlivé, časté střídání teplot
Podnebí:
mírný pás
Nejvyšší hora:
Sněžka 1602 m.n.m
Největší chráněná krajinná oblast:
Beskydy
Řeky:
např. Vltava, Labe, Morava, Dyje, Odra, Opava…
Největší rybník:
Rožmberk
Největší jezero:
Černé jezero
Největší vodní nádrž:
Lipno

 

Ústecký kraj leží v severozápadních Čechách. Žije zde přibližně 812 tis. obyvatel. Nejvíce obyvatel žije v krajském městě Ústí nad Labem.


Krajské město Ústí nad Labem –


Předvolba v České republice: +420


Důležitá telefonní čísla:

150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
112 Evropské tísňové volání

Státní svátky a dny pracovního klidu v České republice:

1. ledna – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu

 

Velký pátek – pohyblivý svátek

 

Velikonoční pondělí – pohyblivý svátek

 

1.května – Svátek práce

 

8. května – Den vítězství

 

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

 

6. července – Den upálení mistra Jana Husa

 

28. září – Den české státnosti

 

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

 

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

 

24. prosince – Štědrý den

 

25.prosince – 1. svátek vánoční

 

26. prosince – 2. svátek vánoční

 

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

HLEDÁTE SI BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE?

V souvislosti s hledáním bydlení se setkáváme s řadou termínů (pojmů). Víte, jaký je rozdíl např. mezi nájemcem a podnájemcem? Nabízíme vám krátký přehled.

V České republice mohou vlastnit nemovitost (dům, byt, garáž) i cizinci, ale neznamená to, že díky tomu získají povolení k pobytu v ČR. Pokud vlastníte nemovitost, znamená to, že ji máte v tzv. osobním vlastnictví a jste zapsaní v katastru nemovitostí.


Můžete se setkat ještě s následujícími pojmy:

Nájemprávní vztah mezi majitelem nemovitosti a nájemcem.

Nájemní smlouva – písemný dokument mezi majitelem a nájemcem, který zakládá nájem (zjednodušeně řečeno, díky tomuto dokumentu máte právo užívat byt nebo dům).

Nájemce – osoba, která obývá byt/dům a má uzavřenou platnou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti.

Družstevní byt – vlastníkem bytu je bytové družstvo. Nájemce (vlastník družstevního podílu) uzavírá s družstvem nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu. Vlastník družstevního podílu má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou.

Podnájemprávní vztah mezi nájemcem (není majitelem nemovitosti) a podnájemcem.

Podnájemní smlouva – písemný dokument mezi nájemcem a podnájemcem. Jde tedy o situaci, kdy nájemce bytu/domu přenechává jeho užívání někomu třetímu – podnájemníkovi.

Pokud dokládáte na OAMP doklad o ubytování a bydlíte v podnájmu, je potřeba kromě podnájemní smlouvy dodat také nájemní smlouvu (mezi majitelem bytu a nájemcem; aby bylo jasné, že může nájemce byt poskytnout další osobě).

Z praxe: stává se, že podnájemní smlouva je nazvána jako smlouva nájemní. Neznamená to, že je dokument neplatný, i tak máte právo byt užívat.

Podnájemce – osoba, která obývá byt/dům a má uzavřenou platnou podnájemní smlouvu s nájemcem nemovitosti.

Kauce (jistina) – Jedná se o poplatek, který po vás může vyžadovat nájemce, v případě, že s ním uzavíráte podnájemní smlouvu.

– poplatek je obvykle ve výši 3 nájmů

– zaplacení kauce musí být písemně doložené

– Kauce je vratná. Znamená to tedy, že v případě, že se chcete odstěhovat, musí vám být kauce vrácena. Mohou z ní být ale odečteny prokázané nedoplatky (např. za nájem, vodu, vzniklé škody v bytě…).


!!! POZOR !!!

 • NIKDY NEPODEPISUJTE NIC, ČEMU NEROZUMÍTE.
 • JE DŮLEŽITÉ MÍT NA ÚŘADECH UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ A NA ADRESE BYDLIŠTĚ MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK.

Změnu bydliště je nutné také včas nahlásit. O nahlašování změn se více dozvíte zde (pozor neplatí pro Ukrajince s dočasnou ochranou).

 

загальна термінологія

General terminology

ерөнхий нөхцөл

Oбщие положения

Các khái niệm chung

POPLATKY SPOJENÉ S BYDLENÍM 

Bydlení v České republice může hledat každý občan sám, případně může využít služeb realitních kanceláří. V případě, že oslovíte realitní kancelář, aby vám pomohla najít bydlení, které by pro vás bylo vyhovující, musíte počítat s tím, že tyto služby mají různou úroveň a jsou zpoplatněny.

Za bydlení se platí poplatky spojené s užíváním bytu, domu.

Poplatky se platí pravidelně každý měsíc.

– nájem

– koncesionářské poplatky (poplatky za televizi a rádio) – podrobnosti připravujeme

zálohy za odběr energie (elektřina, plyn)

– zálohy za služby spojené s užíváním bytu nebo domu (vodné, stočné, osvětlení společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu-v některých městech se neplatí, případně výtah a další zálohy).

Tyto zálohové platby podléhají ročnímu vyúčtování. Vyúčtování může skončit nedoplatkem nebo přeplatkem.

– NEDOPLATEK – musíte ve stanovené lhůtě dlužnou částku doplatit. Pokud jste měli nedoplatek, doporučujeme navýšení měsíčních záloh, abyste nedoplatku v následujícím období předešli.

– PŘEPLATEK – rozdílná částka vám bude vrácena, případně převedena do dalšího období.

Vyrozumění o ročním vyúčtování je odesíláno poštou, případně i emailem.


!!! POZOR !!!

 • JE NUTNÉ MÍT VŠUDE UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ. Místo trvalého pobytu – může být pouze jedno a nemusí být totožné s reálným místem bydliště. V tom případě je důležité také všem úřadům a institucím nahlásit korespondenční adresu (případně doručovací adresu).
 • Více informací o doručovací adrese zde.

 

плата за житло 

Housing charges

Oрон сууцны хураамжууд 

платежи за жилье

Các lệ phí cho nhà ở 

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY (nebo také poplatek z přijímače): jsou poplatky, které platí všichni občané, za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo za vlastnictví daného přijímače, který je schopný reprodukovat vysílání. Za mobilní telefon se poplatky neplatí, a to i v případě, že obsahuje MF rádio nebo DVB-T tuner. Poplatky se neplatí ani za počítač (pokud do něj nevlastníte televizní kartu).

Kdo koncesionářské poplatky platí?

 • Koncesionářské poplatky musí platit každá domácnost, která má k dispozici příjem televizního a rozhlasového signálu. V podstatě, jakmile jste plátci energie, můžete přijímat i televizní a rozhlasový signál a tudíž jste považování za poplatníka, který musí platit tyto poplatky (není rozhodující zda přijímač využíváte či nikoliv).
 • Poplatek se platí jeden za celou domácnost i v případě, že máte více přijímačů. Poplatky musíte platit i v případě, že máte přijímač pouze vypůjčený déle než 1 měsíc (sice nejste majitel, ale přijímač využíváte).
 • Jiné je to u podnikatelů, kteří zaplatí ještě navíc poplatek za každý přijímač, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním.

Jak se dozvím, že mám koncesionářský poplatek platit?

 • K placení poplatků má každý člověk povinnost se sám přihlásit, a to nejpozději do 15 dnů od koupě přijímače nebo např. přestěhování. Přihlásit se můžete na každé pobočce České pošty nebo online. Pokud chcete využít možnost online přihlášení, je potřeba se zaregistrovat na portálu České televize a Českého rozhlasu, kde vyplníte vaše identifikační údaje a také platební údaje. V případě, že podnikáte, je potřeba také nahlásit, kolik televizních a rozhlasových přijímačů vlastníte.
 • Od roku 2017 televize i rozhlas domácnosti, které nejsou plátci těchto poplatků, sama oslovuje dopisem. Může se tedy stát, že vám přijde domů informativní dopis. Pokud žádný přijímač nevlastníte, můžete po jejich písemné výzvě poslat do 30 dnů čestné oznámení, že nevlastníte žádný televizní ani rozhlasový přijímač.

Kdo koncesionářské poplatky neplatí?

 • cizinci, kterým nebylo na území ČR uděleno povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnanecké karty) nebo trvalému pobytu. Znamená to tedy, že cizinci s dlouhodobým a trvalým pobytem poplatky platí, cizinci s uděleným azylem, doplňkovou ochranou, dlouhodobým i krátkodobým vízem poplatky neplatí.
 • domácnosti, ve které všichni členové trpí úplnou hluchotou nebo slepotou
 • jednotlivci, kteří mají za uplynulé kalendářní čtvrtletí příjem nižší než 2,15násobek životního minima (výše životního minima pro rok 2022 je 4250 Kč)
 • domácnost, která má za uplynulé kalendářní čtvrtletí součet všech čistých příjmů všech členů domácnosti nižší než 2,15násobek životního minima

Jaká je výše koncesionářských poplatků?

 • Výše televizního poplatku je 135 Kč a rozhlasového poplatku je 45 Kč.

Jak často se koncesionářské poplatky platí?

 • Poplatky se platí jednou měsíčně se splatností do 15. dne v měsíci. Podnikatelé platí poplatky čtvrtletně (přímo na účet České televize a Českého rozhlasu).

!!! POZOR !!! ZA NEPLACENÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ MOHU DOSTAT POKUTU.

  • Ze strany České televize hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč.
  • ze strany Českého rozhlasu 5 000 Kč.

 

концесійні платежі

Concession fees

концессын хураамжууд

 концессионные сборы

Các lệ phí cho đơn vị độc quyền 

DOPIS – doručování zásilek

Dopis je písemná zpráva, která je doručována v obálce, na níž je nadepsán adresát i odesílatel.

Dopis pro Vás:

Pokud je Vám zaslán doporučený dopis a poštovní doručovatel Vás doma nezastihne, je zásilka uložena na poště. Uložení zásilky je Vám oznámeno tzv. „výzvou k vyzvednutí“ – oznámení, které najdete ve Vaší schránce. Z praxe ale můžeme říci, že se v některých případech stává, že žádné oznámení nedostanete – např. někdo oznámení vytáhne, případně ho zapomene poštovní doručovatel vhodit do schránky. Již po 10 dnech, i když si zásilku z jakéhokoliv důvodu nepřevezmete, je zásilka považována za doručenou (tzv. fikce doručení). V dopise může být uvedena lhůta na vyřízení dané věci, která Vám tedy běží, aniž byste o tom věděli. Pokud máte problém s doručováním zásilek, můžete si na České poště zřídit poštovní box, případně datovou schránku. Očekáváte-li nějaký důležitý dopis, máte možnost se také na České poště zeptat, zda Vám nebyl nějaký dopis doručován.

NA ADRESE BYDLIŠTĚ je proto nutné MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK.

Dopis od Vás:

Pokud Vy někomu odesíláte dopis, je důležité se rozhodnout, zda ho chcete odeslat tzv. obyčejně (nedostanete potvrzení od pošty, že jste dopis odeslali), nebo doporučeně. Komunikujete-li s institucemi a úřady, doporučujeme odesílat dopis doporučeně. Při jeho odeslání musíte vyplnit podací lístek, který Vám Česká pošta potvrdí a vrátí. Slouží pro Vaši ochranu, že jste dopis skutečně odeslali a také kdy. Proto je důležité si ho uschovat.

Dopis, který je vám odeslán může mít různou formu případně barevné označení.

Obyčejný dopis: používá se při běžné komunikaci. Dopis je vhozen do poštovní schránky.

Doporučený dopis:

Dodání do vlastních rukou – zásilka je předána pouze adresátovi, oprávněné osobě, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta.

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta – zásilka je předána pouze do rukou adresáta.

Barevné označení obálky – barevný pruh na levé straně obálky:

–           modrá barva – obálku může převzít i zmocněnec (jedná se např. o sdělení školy, finančního nebo živnostenského úřadu – většinou má informativní charakter). V případě, že je na obálce napsáno „do vlastních rukou“, plní roli dopisu s červeným pruhem a převzít ho může jen adresát.

–           červená barva – obálku může převzít pouze adresát (jedná se o velmi důležité psaní, např. o předvolání na policii, upozornění ze Správy sociálního zabezpečení…).

–           fialová barva – dopisy odesílá Česká pošta do rukou adresáta, jsou vyhrazeny pro služby DINO – dluhové inkaso obyvatelstva.

–           zelená barva – obálku může převzít pouze adresát (jedná se např. o předvolání k soudnímu jednání, nařízení exekuce…)

–           žlutá barva – tzv. PIN zásilka, využívá se pro zasílání přístupových údajů do ISDS (Informační systém datových schránek – využívají právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku).

Některé obálky mají tzv. dodejku – svým podpisem při převzetí potvrdíte převzetí dopisu. Odesílateli je předáno písemné potvrzení o předání zásilky.


!!! POZOR !!!

 • Pokud je Vám zaslán doporučený dopis, který nemá žádné barevné označení, neznamená to, že se jedná o bezvýznamné psaní. I tak je potřeba si ho vyzvednout !!

Лист

Letter

Захидал 

Письмо

 Thư

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA x DATOVÁ SCHRÁNKA

SCHRÁNKA je místo, do kterého se ukládají doručované dopisy.

 • V případě poštovní schránky se jedná o tištěné dopisy.
 • V případě datové schránky se jedná o dopisy v elektronické podobě.

JE DŮLEŽITÉ MÍT NA ÚŘADECH UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ. Místo trvalého pobytu – může být pouze jedno a nemusí být totožné s reálným místem bydliště. V tomto případě je důležité také všem úřadům a institucím nahlásit korespondenční adresu (případně doručovací adresu).

NA ADRESE BYDLIŠTĚ JE NUTNÉ MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK – CELÝM SVÝM JMÉNEM A PŘÍJMENÍM. V případě, že v jedné domácnosti žije více osob s rozdílnými příjmeními, je potřeba na schránku i zvonek vypsat všechna jména a příjmení osob z jedné domácnosti.

 PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT SCHRÁNKU OZNAČENOU A PŘEBÍRAT SVOU POŠTU? Při doručování dopisu do vlastních rukou mohou nastat dvě následující situace, při nichž je zásilka považovaná za doručenou, i když jste si ji fyzicky nepřevzali:

 – Máte řádně označenou schránku svým jménem a příjmením, ale poštovní doručovatel Vás doma nezastihne – dopis je uložen na poště:

 • Uložení zásilky má být oznámeno tzv. „výzvou k vyzvednutí“, která je obvykle ukládána do schránek nebo na jiné vhodné místo.
 • Občas se může stát, že „výzvu k vyzvednutí“ do své schránky neobdržíte. Pokud očekáváte úřední dopis, je vhodné kontrolovat na příslušné poště, zda Vám nebyl doručován.
 • Na výzvu k vyzvednutí byste měli reagovat do 10 dnů (vyzvednout dopis na poště). Desátým dnem po uložení (den uložení se počítá jako den 0), i když si zásilku z jakéhokoliv důvodu nepřevezmete (i v případě, že jste „výzvu k vyzvednutí“ nedostali) je zásilka považována za doručenou (tzv. fikce doručení). Dopis je považován za převzatý a už není cesty zpět.

 – Nemáte schránku ani zvonek označený a poštovní doručovatel Vás nezastihne, nemá ani jiné vhodné místo, kam uložit „výzvu k vyzvednutí“ a žádné oznámení o dopise tedy nedostanete – dopis je vrácen odesílateli a ten (jedná-li se o úřad) jej doručuje tzv. veřejnou vyhláškou:

 • Dopis, popřípadě oznámení o možnosti převzít dopis, se vyvěsí na úřední desce a na elektronické úřední desce. Den vyvěšení je na dopise vyznačen.
 • Úřední deska OAMP je dostupná na: https://www.mvcr.cz/verejne-vyhlasky-oamp.aspx.
 • Patnáctým dnem po vyvěšení se dopis považuje za doručený (den vyvěšení se počítá jako den 0), nezávisle na tom, zda jste se s jeho obsahem seznámili či nikoliv.

 ! POZOR ! V OBOU PŘÍPADECH MŮŽETE NEVYZVEDNUTÍM DOPISU PROMARNIT DŮLEŽITÉ LHŮTY, např. k doložení chybějících dokumentů. Běží Vám stanovená lhůta, aniž byste o tom věděli! To může být příčinou zamítnutí nebo zastavení řízení o Vaší žádosti. Důsledkem může být ukončení/ztráta Vašeho pobytu v České republice.

Pokud nemůžete mít na adrese svého pobytu označenou schránku, nebo máte problémy s doručováním poštovních zásilek, doporučujeme si zřídit datovou schránku. DATOVÁ SCHRÁNKA je elektronická podoba schránky (nejedná se o e-mail), přes kterou máte možnost komunikovat se všemi úřady a institucemi.

ПОШТОВА СКРИНЬКА x СКРИНЬКА ДАНИХ MAIL BOX x DATA BOX  ШУУДАНГИЙН ХАЙРЦАГ x ЦАХИМ ӨГӨГДЛИЙН ХАЙРЦАГ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК x ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК  HÒM THƯ x HỘP DỮ LIỆU

 DATOVÁ SCHRÁNKA je elektronická podoba schránky (nejedná se o e-mail), přes kterou máte možnost komunikovat se všemi úřady a institucemi.

 • V provozu je nonstop, tudíž si můžete svou poštu přečíst kdykoliv a kdekoliv.
 • Veškerá komunikace přes datovou schránku je zdarma.
 • Veškerá úřední psaní zde zůstávají uložená po dobu 90 dnů od přečtení (nikoliv od doručení), poté jsou smazána.

 DOPORUČUJEME!

 • Kontrolovat datovou schránku alespoň jednou za týden! – dokument, který Vám úřad pošle, se považuje za doručený uplynutím 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky (tzv. fikce doručení), a to i v případě, že si jej v dané době nepřečtete!
 • Uložit si zaslané zprávy v kompletní podobě – včetně obálky s elektronickým podpisem a časovým razítkem. Vtakovéto podobě je dokument považován za originál a je stále platný.
  • V případě, že budete potřebovat dokument někam dodat/odeslat, je třeba jej dodat v kompletní podobě. Odeslat např. e-mailem nebo odeslat v obálce vypálenou kompletní zprávu na CD.

 POZOR! Běžný výtisk zprávy/dokumentu z datové schránky nemá platnost originálu.

 • V případě, že chcete mít zprávu v listinné podobě (platnost originálu), je potřeba provést výtisk na Czech POINTu (tento úkon je hrazený).

 ZŘÍZENÍ DATOVE SCHÁTNKY DOPORUČEJEME PŘEDEVŠÍM TĚM OSOBÁM, KTERÉ NEMAJÍ MOŽNOST OZNAČENÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ, PŘÍPADNĚ NEMAJÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKU VŮBEC.

Zřízení datové schránky:

O zřízení datování schránky můžete požádat prostřednictvím „Žádosti na zřízení datové schránky“ následujícími způsoby:

online přes portál www.mojedatovaschranka.cz nebo přes Identitu občana* (např. bankovní identita, eObčanka, Mobilní klíč atd.).

Návod „Jak založit datovou schránku Mobilním klíčem eGovernmentu“ najdete zde.

osobně na Czech POINTu (je potřeba předložit povolení k pobytu nebo doklad totožnosti a uvést platnou adresu, kam budou zaslány přihlašovací údaje)

Návod „Jak založit datovou schránku osobně“ najdete také zde.

Seznam poboček Czech POINT v Ústeckém kraji je zde.

písemně (s úředně ověřenými podpisy na žádosti), formulář zde.

Formulář žádosti odešlete na adresu: Digitální a informační agentura, Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3.

Přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo

 • Přijdou Vám poštou nebo e-mailem. Zaslání je možné i na adresu mimo Českou republiku. Seznam zemí, do kterých je možné přihlašovací údaje zaslat najdete zde.
 • Po jejich obdržení se přihlaste do datové schránky na mojedatovaschranka.cz.

Více informací k datovým schránkám najdete zde:


*IDENTITA OBČANA (2 možnosti identifikace):

 • identifikace NIA ID (identifikace pomocí přihlašovacího jména, hesla a kódu zaslaného prostřednictvím SMS)
 • mobilní klíč eGovernment (identifikace pomocí aplikace v mobilním zařízení, kterou je nutné do svého mobilu stáhnout)

Pro zřízení elektronické identity předkládají cizinci platné povolení k pobytu na území České republiky. Registrace a následné ověření probíhá osobně na Czech POINTu.

Více informací k e-identitě najdete zde: https://info.identitaobcana.cz/

СКРИНЬКА ДАНИХ

загальна інформація

DATA BOX

basic information

ЦАХИМ ӨГӨГДЛИЙН ХАЙРЦАГ

үндсэн мэдээлэл

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК  

основная информация

HỘP DỮ LIỆU

thông tin cơ bản

POBYT

POVINNOSTI CIZINCŮ ze třetích zemí v ČR

Důležitou povinností cizinců ze třetích zemí je nahlášení svojí přítomnosti na území České republiky, a to do 3 dnů.

V případě, že změníte místo pobytu na území – změna adresy, je potřeba tuto změnu nahlásit ideálně na pracovišti OAMP MV ČR nebo poslat poštou či datovou schránkou:

 • do 30 pracovních dnů, pokud:
  • máte dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.
  • máte povolení k trvalému pobytu a změna místa pobytu bude delší než 180 dnů (v tomto případě nesmíte zapomenout na úhradu správního poplatku formou kolků ve výši 1000 Kč, u osob mladších 15 let 500 Kč a výměnu biometrické karty).
 • do 15 dnů, pokud:
  • máte dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání (změnu hlásíte příslušnému útvaru policie)
 • do 3 pracovních dnů, pokud:
  • máte udělenou dočasnou ochranu.

Více informací zde.

DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ JE POTŘEBA NAHLÁSIT

 

DO KDY JE POTŘEBA TYTO ZMĚNY HLÁSIT
Jméno/příjmení Do 3 pracovních dnů
Stav (manželství, rozvod, ovdovění) Do 3 pracovních dnů
Údaje v cestovním dokladu/dokladu totožnosti (včetně jeho výměny) Do 3 pracovních dnů
Údaje v dokladu (např. v pobytové kartě) Do 3 pracovních dnů
Ztráta, zničení, poškození nebo odcizení dokladu (nahlášení také na policii) Do 3 pracovních dnů

 Změny se hlásí na:

 • cizinecké policii, máte-li bezvízový pobyt nebo krátkodobé vízum.
 • pracovišti OAMP MV ČR, máte-li dlouhodobé vízum, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Více informací zde.

Povinnost absolvování Adaptačně-integračního kurzu:

Vybrané skupiny cizinců, kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR, musí do 1 roku od převzetí průkazu o povolení k pobytu absolvovat Adaptačně integrační kurz.

Více informací zde.

Povinnosti zákonného zástupce:

 • do 60 pracovních dnů za nově narozené dítě požádat o vydání stejného pobytového oprávnění, jako má on sám (pouze v případě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu)
  • Žádost podejte i v případě, že ještě nemáte cestovní doklad dítěte!
 • zajistit plnění všech povinností vůči osobám mladších 15 let, včetně oprávněného pobytu na území (po dovršení věku 15 let si veškeré náležitosti řeší již osoba sama za sebe).
ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМЦІВ З ТРЕТІХ КРАЇН У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ OBLIGATIONS OF FOREIGNERS FROM THIRD COUNTRIES IN THE CZECH REPUBLIC БНЧУ ДАХЬ ГУРАВДАГЧ ОРНЫ ГАДААД ИРГЭДИЙН ҮҮРЭГ ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН В ЧЕХИИ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỪ NƯỚC THỨ BA TẠI CỘNG HÒA SÉC

DOKLADY NOSTE POŘÁD U SEBE

Povinností každého občana České republiky je předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI je doklad, ve kterém je uvedeno:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Místo trvalého pobytu, případně bydliště mimo území České republiky
 • Fotografie

 

Cizinci s vylepeným vízovým štítkem a cizinci pobývající na území České republiky na základě bezvízového styku prokazují svou totožnost cestovním dokladem.

Cizinci, kteří mají v České republice vystavený průkaz o povolení k pobytu (biometrická karta), předkládají biometrickou kartu (nemusí současně i cestovní doklad).

Cizinci, kteří mají povolený pobyt v jiném státu EU a v České republice se nachází pouze na krátkou dobu (dle typu pobytu), se prokazují při kontrole průkazem o povolení k pobytu a cestovním dokladem.

 

Kromě průkazu, kterým prokazujete svou totožnost, je potřeba u sebe nosit také kartičku zdravotního pojištění. Nezapomeňte, že pokud máte komerční pojištění, je potřeba mít u sebe i doklad o zaplacení.

ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО МАТИ ЗАВЖДИ З СОБОЮ IDENTITY DOCUMENTS MUST BE CARRIED AT ALL TIMES БАРИМТ БИЧГИЙГ ҮРГЭЛЖ БИЕДЭЭ АВЧ ЯВАХ ЁСТОЙ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ВСЕГДА НОСИТЬ С СОБОЙ GIẤY TỜ TÙY THÂN BẠN LUÔN PHẢI MANG THEO TRONG NGƯỜI

SPRÁVNÍ POPLATEK

Správní poplatek je poplatek za úkon, který provádí Ministerstvo vnitra České republiky.

Mezi zpoplatněné úkony patří např.:

 • přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (včetně prodloužení),
 • přijetí žádosti o provedení změny údaje v cestovním průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu vydaného dle mezinárodní smlouvy,
 • přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu (včetně prodloužení),
 • přijetí žádosti občanů EU o vydání osvědčení o registraci,
 • přijetí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,
 • vydání potvrzení o pobytu,
 • poškození, ztráta nebo znehodnocení průkazu,
 • vydání stejnopisu, opisu kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu, jenž je k vám veden.

Seznam veškerých správních poplatků najdete zde:

https://frs.gov.cz/spravni-rizeni/poplatky-obcane-tretich-zemi/

https://frs.gov.cz/spravni-rizeni/poplatky-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici/

 Poplatky se hradí formou kolků (kolkových známek).

 • Kupují se na pobočce České pošty.
 • V případě, že se řeší více úkonů najednou (v jednom termínu objednání), musí být zakoupeny kolky na každý úkon.
 • Kolky se přikládají k žádostem.
 • Kolek musí být vždy zakoupen v přesně stanovené částce. V případě, že zakoupíte kolkovou známku vyšší hodnoty, nebude vám rozdíl vrácen.
 • Při zasílání žádosti poštou, přikládáte kolky k ostatním písemnostem.

*Na pracovištích Ministerstva vnitra nelze platit hotově či platební kartou. Výjimku představují pouze platby za pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince, která se provádí v hotovosti.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР ADMINISTRATIVE FEE ЗАХИРГААНЫ ХУРААМЖ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СБОР PHÍ HÀNH CHÍNH

STÁTNÍ OBČANSTVÍ U DĚTÍ

Děti mohou získat české státní občanství několika způsoby:

 1. Narozením

Dítě nabývá české státní občanství narozením v případě, že v den, kdy se narodí, je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky – místo narození nemá vliv.

 • Není potřeba podávat žádost, české občanství je automatické (doklad, kterým se české státní občanství prokazuje, je např. cestovní pas, občanský průkaz).

V případě, že se dítě narodí v zahraničí – je potřeba nejprve požádat o zápis do tzv. zvláštní matriky (zvláštní matrika v Brně), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list (nutný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR).

POZOR! Český právní řád připouští víceré státní občanství.

Pokud by mělo být dítě narozené na území České republiky bez státního občanství, získá české občanství automaticky v případě, že jsou oba rodiče osobami bez státního občanství a zároveň má alespoň jeden z rodičů povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů.

Více informací zde.

 

 1. Určením otcovství

Dítě je narozené mimo manželství, matka není státní občankou České republiky (příp. osobou bez státního občanství) a otec je českým občanem:

 • Souhlasné prohlášení obou rodičů o určení otcovství – pokud je matka občankou jiného členského státu EU, nebo má matka trvalý pobyt, nebo je bezdomovkyní.
 • Souhlasné prohlášení obou rodičů o určení otcovství – prokázané otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou, pokud matka není občankou jiného členského státu EU, nebo nemá trvalý pobyt, nebo není bezdomovkyní.

U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis do zvláštní matriky v Brně.

POZOR! Toto nabytí občanství není automatické, ale musí se prokázat. Rozhodné státní občanství otce je v době podání prohlášení – určení otcovství k dítěti, ne v době narození!

 

 1. Osvojením (lze v následujících případech):
 • Pokud došlo k osvojení rozhodnutím orgánu České republiky – jeden z osvojitelů je občanem České republiky.
 • Pokud došlo k osvojení rozhodnutím orgánu cizího státu – dítě nabývá občanství dnem právní moci rozhodnutí o uznání osvojení orgány České republiky.

 

 1. Udělením na základě žádosti – platí pro děti mladší 15 let
 • Rodný list – ověřená kopie opatřená překladem do českého jazyka a příslušným vyšším ověřením, pokud je vyžadováno (apostila, superlegalizace)
 • Životopis
 • Kopie cestovního pasu a průkazu trvalého pobytu
 • Výpis vyplacených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi z Úřadu práce, nebo potvrzení o tom, že takové dávky žadatel nepobíral
 • Potvrzení o tom, že žadatel (ne)byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • Souhlas druhého rodiče s udělením státního občanství
 • Doklad o ubytování (nájemní smlouva, výpis z katastru)
 • Potvrzení o studiu (MŠ, ZŠ) a poslední školní vysvědčení
 • Doklady, které potvrzují pobyt na území ČR a pobyty v zahraničí nejméně za 5 let
 • Doklady za poslední 3 roky
  • V případě, že rodiče nepracují – finanční zdroj sloužící k zajištění základních potřeb nezletilého žadatele (např. potvrzení o invalidním nebo starobním důchodu, příjmy ze zahraničí, potvrzení o čerpání dávek z Úřadu práce)
  • V případě, že rodiče pracují – potvrzení o zaměstnání, včetně příjmu, případně kopie daňových přiznání
 • Potvrzení o bezdlužnosti
  • Potvrzení VZP (příp. jiná pojišťovna, kde je žadatel registrován)
  • Potvrzení ČSSZ
 • Potvrzení o bezdlužnosti (nesmí být starší 30 dnů):
  • Potvrzení z Finančního úřadu
  • Potvrzení z Celní správy
 • Registrační údaje a vyúčtování pojistného a nedoplatků z VZP (či jiné pojišťovny, kde je žadatel registrován)

PODPORUČENÍ: Pokud se rozhodnete využít tento způsob udělení státního občanství, doporučujeme, aby spolu s dítětem žádal ještě alespoň jeden dospělý člen domácnosti.

 

 1. V 18 letech je možné nabýt české státní občanství prohlášením (tzv. druhá generace cizinců).
 • Předložit je potřeba: rodný list, oddací list (doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu či zrušení partnerství), doklad o bezúhonnosti, formulář s předepsaným prohlášením

Více informací zde.

Отримання чеського громадянства для дітей Acquisition of Czech Citizenship for Children Хүүхдүүдэд Чех улсын иргэншил олгох  Получение чешского гражданства для детей  Quốc tịch Séc cho trẻ em

ZTRÁTA DOKLADU

ZTRÁTA DOKLADU (odcizení – krádež, poškození dokladu)

!!! Všichni cizinci ze třetích zemí s dlouhodobým vízem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu jsou povinni ohlásit ztrátu, odcizení nebo poškození dokladu do 3 pracovních dnů !!!

 

Hlášení ztráty/odcizení nebo poškození dokladu je možné:

 • Osobně na pracovišti Ministerstva vnitra a na policii.
  • Dostanete potvrzení o hlášení ztráty.
  • V případě ztráty v zahraničí se hlásí událost na zastupitelském úřadu.
 • Poštou / datovou schránkou / E-mailem s elektronickým podpisem.
  • V případě oznámení poštou je potřeba zaslat také vyplněný Formulář pro oznámení změn. Formulář můžete vyplnit v elektronické podobě, vytisknout a podepsat; případně vytisknout, ručně vyplnit – čitelně, latinkou, v českém jazyce, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a podepsat.

 

Pokud doklad, který nahlásíte jako ztracený najdete / získáte zpět, musíte to opět nahlásit Ministerstvu vnitra.

K žádosti o vydání nového průkazu je potřeba:

 • platný cestovní doklad
 • poškozený průkaz nebo průkaz s nefunkčními biometrickými údaji
 • potvrzení od policie o ohlášení odcizení průkazu (v případě krádeže)
 • Formulář pro oznámení změn

 

Správní poplatek – 2500 Kč (1000 Kč – osoby mladší 15 let) za nový biometrický průkaz se hradí formou kolků.

 • Správní poplatek za žádost o vydání průkazu kvůli poškození biometrických údajů hradí cizinec v případě, že byla nefunkčnost prokazatelně způsobena okolnostmi, o kterých cizinec věděl, že tím dojde k poškození dat.

 

Podrobné informace najdete na webu MV ČR nebo na:

https://frs.gov.cz/povinnosti-cizincu/ztrata-odcizeni-nebo-poskozeni-dokladu/

ВТРАТА ДОКУМЕНТА (викрадення, пошкодження документа) LOSS OFDOCUMENT (theft, damage to document) БАРИМТ БИЧИГ АЛДАХ (алдах – хулгай, бичиг баримтыг гэмтээх) ПОТЕРЯ ДОКУМЕНТА (кража, порча документа)  MẤT GIẤY TỜ (bị mất trộm, hư hỏng giấy tờ)

PLNÁ MOC

Máte zaměstnaneckou kartu, podepisujete pracovní smlouvu a zaměstnavatel po Vás chce podepsat i plnou moc? !POZOR!

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

ZAMĚSTNANECKOU KARTU SI MŮŽETE PRODLOUŽIT. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY MŮŽETE PODAT SAMI, NEMUSÍ VÁS NIKDO ZASTUPOVAT! Při podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty hradíte OAMP MVČR správní poplatek v kolkových známkách ve výši 2 500 Kč. Žádný další poplatek nikomu jinému za prodloužení hradit nemusíte.

POKUD VÁM ZAMĚSTNAVATEL (či kdokoliv jiný) NABÍDNE K PODPISU PLNOU MOC s tím, že za Vás bude řešit pobytové záležitosti, NEMUSÍTE TENTO DOKUMENT PODEPISOVAT. NEPODEPISUJTE NIC, ČEMU NEROZUMÍTE, NENECHTE SE ZASTRAŠIT. Veškeré pobytové záležitosti si můžete vyřešit bezplatně sami.

Plná moc je dokument, díky kterému za Vás může jednat/vyřizovat záležitosti jiná osoba bez Vaší přítomnosti. Udělena může být písemná plná moc nebo plná moc udělená ústně do protokolu. Plná moc musí obsahovat údaje o zmocněnci, zmocniteli, informace o vyřizovaném úkonu, dobu platnosti.

 • Zmocněnec – osoba, která získává možnost Vás v jednání zastupovat
 • Zmocnitel – jste vy, jako osoba, která umožňuje další osobě jednat za Vás bez Vaší přítomnosti

POZOR – S tzv. generální (všeobecnou) plnou mocí můžete být zastupováni ve všech záležitostech u jakékoliv instituce. Udělíte-li tzv. generální plnou moc, může se stát, že za Vás někdo bude s tímto dokumentem jednat bez Vašeho vědomí. Udělíte-li plnou moc pouze ke konkrétnímu úkonu nebo ke konkrétnímu řízení, jedná se o plnou moc speciální.

Pokud si nejste jistí, zda jste plnou moc podepsali či udělili, máte možnost prostřednictvím „žádosti o nahlédnutí do spisu“ zažádat o nahlédnutí do spisu OAMP MVČR vedeného ve věci Vaší zaměstnanecké karty. Pokud jste svému zaměstnavateli, či komukoliv jinému plnou moc udělili, naleznete informace o ní v tomto spisu.

POKUD UDĚLÍTE JAKOUKOLIV PLNOU MOC A ROZMYSLÍTE SI ZASTUPOVÁNÍ DANOU OSOBOU, MŮŽETE PLNOU MOC ZRUŠIT:

 • Ze strany zmocněnce (zastupujícího): Výpovědí plné moci
 • Ze strany zmocnitele (zastupovaného): Odvoláním plné moci

Náležitosti odvolání plné moci: Odvolání plné moci by mělo mít stejné náležitosti jako samotná plná moc. U plných mocí, kde je vyžadováno úřední ověření podpisů, je tedy vyžadováno i u jejich odvolání (tj. pokud byla ve správním řízení udělena tzv. generální plná moc, musí být i podpis na jejím odvolání úředně ověřen, jinak ne).

Postup při odvolání plné moci:

 1. Prvním krokem ke zrušení udělené plné moci je zjistit (či připravit si k dispozici) všechny údaje, které se konkrétní plné moci týkají (údaje, zda se jedná o plnou moc písemnou či plnou moc udělenou ústně do protokolu, zda se jedná o generální plnou moc či o plnou moc speciální, údaje o zmocněnci, zmocniteli, informace o rozsahu plné moci a o vyřizovaném úkonu, dobu platnosti a datum udělení plné moci). Pokud jste uzavřeli písemnou plnou moc, je vhodné mít ji ke zrušení k dispozici. Pokud plnou moc k dispozici nemáte a výše uvedené údaje o ní nevíte, zjistíte je ve spise vedeném ve věci Vaší pobytové žádosti vedeném OAMP MVČR. Pro nahlédnutí do spisu (kde si údaje o plné moci můžete vyfotografovat) musíte písemně požádat OAMP MVČR. Budete-li se sepsáním žádosti potřebovat pomoc, obraťte se na pracovníky PPI.
 2. Pokud jste udělili písemnou plnou moc, na základě údajů o plné moci sepíšete písemné Odvolání plné moci, které doručíte zmocněnci (zastupujícímu) a OAMP MVČR. Odvolání plné moci musí být oznámeno zmocněnci (zastupujícímu) a zároveň OAMP MVČR. Vůči OAMP MVČR je odvolání plné moci relevantní až od okamžiku, kdy je mu sděleno. Dokud nebude OAMP MVČR informován o odvolání plné moci, doručují se písemnosti zmocněnci. Budete-li se sepsáním žádosti potřebovat pomoc, obraťte se na pracovníky PPI.
 3. Pokud jste udělili plnou moc do protokolu, můžete plnou moc vypovědět opět do protokolu tak, aby se tento protokol mohl stát součástí spisu vedeném OAMP MVČR. Tuto skutečnost je zároveň rovněž vhodné oznámit zmocněnci (zastupujícímu).

 Pokud byla plná moc udělena jen na určitý časový úsek, zastupování na základě plné moci zmocněncem končí po uplynutí této doby.

Co když máte podepsanou plnou moc na konkrétní úkon a na tentýž úkon si vyberete nového zmocněnce? Sepište další plnou moc a tím původní plná moc zaniká. Na jeden úkon můžete mít pouze jednoho zmocněnce.

Маєте карту працевлаштування, підписуєте трудовий договір а роботодавець хоче щоб ви ще й підписали довіреність? You have an employee card, you sign an employment contract and your employer wants you to sign a power of attorney? Ta aжлын карттай, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж мөн ажил олгогч танаас итгэмжлэлд гарын үсэг зурахыг хүсэж байна уу?  У Вас трудовая карта, Вы подписываете трудовой договор, а работодатель просит Вас подписать доверенность? Bạn có thẻ lao động, cần phải ký hợp đồng lao động và chủ lao động yêu cầu bạn phải ký giấy ủy quyền?

ZDRAVOTNICTVÍ

SYSTÉM ZDRAVTONÍ PÉČE v České republice může být odlišný od systému ve Vaší zemi původu!

Každý by měl být zaregistrovaný u:

 • praktického lékaře/děti u dětského lékaře (pediatra),
 • zubaře (stomatologa),
 • ženy u gynekologa.

U těchto lékařů podstupují všichni pravidelné preventivní prohlídky, které jsou bezplatné (hrazené ze zdravotního pojištění). Prevence pomáhá zabránit vzniku případných akutních problémů. Rodiče mají povinnost navštěvovat s dítětem pravidelně dětského lékaře!

V případě, že je potřeba, abyste navštívili dalšího specializovaného lékaře (např. kardiolog, endokrinolog, neurolog, diabetolog a další), napíše Vám k němu žádanku/doporučení Váš praktický lékař (v případě dětí pediatr).

 • Pokud absolvujete vyšetření u některého ze specialistů, je třeba v doporučených intervalech chodit na kontrolní vyšetření.

 

!!! Nezapomeňte, že pokud jste k lékaři objednaní, je nutné se dostavit včas !!! Pokud nemůžete dorazit, je potřeba se předem omluvit/zavolat a domluvit si náhradní termín s časem.

AKUTNÍ PÉČE

POHOTOVOST – Náhle vzniklé zdravotní obtíže neohrožující život! 

–          Většinou je najdete v nemocnicích, včetně úrazových pohotovostí.

Za poskytnutí pomoci na pohotovosti se platí regulační poplatek.

Pohotovost funguje mimo běžnou pracovní dobu lékařů (tedy večer nebo o víkendu).

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 112 – Náhle vzniklé závažné zdravotní problémy, které přímo ohrožují život!

–          těžký úraz, poruchy vědomí, dýchání, otravy, alergie nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které mohou vést ke vzniku dlouhodobých či trvalých následků, případně až k náhlé smrti

Funguje nonstop.

112 – jedná se o univerzální evropské číslo (hasiči, záchranná služba, policie). Na číslo se dovoláte i bez SIM karty, kreditu, a to i v místě bez signálu. Operátoři na lince mluví také cizími jazyky.

 

Z PRAXE: V České republice je sice zdravotnictví na vysoké úrovni, ale přesto vás lékař nemusí zaregistrovat z důvodu naplněné kapacity. V tom případě, je potřeba v hledání lékaře vytrvat, případně se obrátit na někoho, kdo vám s hledáním pomůže.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я THE HEALTHCARE SYSTEM БНЧУ-ын ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОГТОЛЦОО СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ HỆ THỐNG Y TẾ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SE MUSÍ PLATIT

Každý člověk je povinen platit příslušné zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění! V případě, že ho nebude platit, bude vůči pojišťovně vznikat a narůstat dluh (penalizace). Díky těmto platbám je každému zajištěna lékařská péče a další zdravotnické služby s ní spojené.

 • V případě, že pracujete (jste zaměstnaní), pojistné je za vás povinen hradit zaměstnavatel.
 • V případě, že nepracujete (jste nezaměstnaní) a jste v evidenci uchazečů o zaměstnání (pouze osoby s trvalým pobytem), pojistné za vás hradí stát.
 • V případě, že nepracujete (jste nezaměstnaní) a nejste v evidenci uchazečů o zaměstnání (pouze osoby s trvalým pobytem), pojistné si hradíte sami.

 V České republice je rozlišováno mezi VEŘEJNÝM zdravotním pojištěním a KOMERČNÍM zdravotním pojištění.

 • Jako doklad o sjednaném zdravotním pojištění slouží „KARTIČKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ“, kterou je potřeba mít pořád u sebe. V případě komerčního pojištění je potřeba mít u sebe také doklad o zaplacení.

Veřejné zdravotní pojištění:

 • cizinci s povoleným trvalým pobytem
 • cizinci – zaměstnanci bez ohledu na pobytové oprávnění mají (vízum, dlouhodobý pobyt)
 • občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci
  (za určitých podmínek)

Komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče:

 • živnostníci (OSVČ) a jiní podnikatelé
 • ekonomicky neaktivní rodinní příslušníci zaměstnanců, OSVČ, ale i dalších cizinců či dokonce českých občanů
 • studenti

 ! Doporučujeme si před sjednáním pojištění zjistit seznam smluvních lékařů a zařízení. Může se Vám stát, že za ošetření bude lékař vyžadovat hotovost. V tom případě si nechte vystavit vyúčtování a doklad o zaplacení. Po předložení dokladů pojišťovně, vám pojišťovna zdravotní péči proplatí zpětně.

V případě, že máte dluh na zdravotním pojištění, nenechávejte tuto situaci být, ale řešte ji!

Кожна людина зобов’язана сплачувати медичне страхування до відповідної страхової компанії! Every person is obliged to pay health insurance to the relevant health insurance company! Хүн бүр эрүүл мэндийн даатгалаа холбогдох эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад төлөх үүрэгтэй! Каждый человек обязан оплачивать медицинскую страховку соответствующей страховой компании! Mỗi người tham gia BHYT tại Séc đều có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm y tế!

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ČR

V ČR je školní docházka povinná. Školní rok trvá 10 měsíců, poté následují 2 měsíce letních prázdnin (červenec, srpen).

 • Předškolní vzdělání – MŠ (mateřská škola, „školka“) je určeno pro děti od 3 do 6 let. Poslední rok před nástupem do školy je povinný (od 5 let). Do MŠ je potřeba dítě zapsat – Zápis do mateřské školy. Alternativou k mateřské škole je dětská skupina – ale pozor! – poslední povinný rok před nástupem do základní školy, musí dítě absolvovat v mateřské škole!
 • Základní vzdělání – ZŠ (základní škola) je určeno pro děti od cca 6 let do 15 let (max 17 let). Do ZŠ je potřeba dítě zapsat – Zápis do 1.třídy základní školy. Školní rok trvá 10 měsíců, poté následují 2 měsíce hlavních letních prázdnin (červenec, srpen).
 • Střední vzdělání – SŠ (střední škola), není povinná. Se studiem se může začít až po absolvování základní školy. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky.
  • Střední školy: gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště nebo konzervatoř
  • Po dokončení SŠ lze pokračovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.
 • Vyšší odborné vzdělání (VOŠ), není povinné. Může se začít se studiem až po absolvování střední školy – zakončené maturitní zkouškou. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky. Je ukončené je absolutoriem. Získaný titul DiS. se píše za jménem.
 • Vysokoškolské vzdělání (VŠ), není povinné. Může se začít se studiem až po absolvování střední školy – zakončené maturitní zkouškou. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky. Můžete se také prokázat ukončeným středoškolským studiem ze zahraničí. Studium je zakončené závěrečnými zkouškami. Získaný titul Bc. (bakalář), Mgr. (magistr), Ing. (inženýr), MgA. (magistr art)….se píše před jménem.

EXKURZE STUDENTŮ ZA HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Chystá se Vaše dítě se školou na výlet/exkurzi za hranice České republiky?

Pozor! Pokud jste cizinec svým původem ze země mimo EU, je potřeba si na OAMP MVČR vyzvednout osobně dokument „Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU“.

 • Dokument dostane rodič/zákonný zástupce pouze na konkrétní jméno dítěte.
 • Tento dokument poté vyplníte, necháte ve škole potvrdit a donesete zpět na OAMP.
 • V případě, že nemá Vaše dítě vlastní cestovní doklad, slouží tento dokument zároveň jako cestovní doklad (musí být doplněn o fotografii).
Ваша дитина їде зі школою в подорож/на екскурсію за межі Чехії?   Is your child’s school going on a trip/excursion outside the Czech Republic? Таны хүүхэд сургуультайгаа хамт Чех улсаас гадуур аялалд гарах гэж байна уу?   Ваш ребенок собирается в поездку/экскурсию за пределы Чехии со школой? Con của bạn đang chuẩn bị đi du lịch/du ngoạn ngoài biên giới của Cộng hòa Séc với trường học?

STATUS STUDENTA

STUDENT (žák, učeň, posluchač) – studující člověk (jakéhokoli věku), který chodí do školy, vzdělává se na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

STATUS STUDENTA – nejedná se o oficiální termín. Používá se pro studující osoby, které mají díky svému studiu určité výhody.

STUDENTSKÉ VÝHODY – získáváte je při denním studiu!

 • Zdravotní pojištění hrazené státem do dovršení 26. roku (u doktorského studia až do 28. let).
 • Daňové zvýhodnění – sleva na dani z příjmu do dovršení 26. roku, u doktorského studia až do 28. let, sleva na dítě do dovršení věku 26 let.
 • Sociální dávky – do 26 let.
 • Sleva na jízdné (do 26 let), kulturu apod.
  • Karta ISIC – průkaz studenta (s fotkou), na některých školách využívána i jako karta ke vstupu např. do studovny, knihovny. Mimo prostory školy lze na tuto kartu čerpat výhody např. na vstup do muzea, galerií, památek. Přehled výhod najdete na webu isic.cz.

Kdy status studenta vzniká? Řádným zapsáním/opětovným zápisem do denního studia.

Kdy status studenta zaniká (z pohledu školy)?

 • Den úspěšného absolvování závěrečné zkoušky (maturitní zkoušky/poslední části státní závěrečné zkoušky).
 • Ukončení studia pro nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu (např. nedostatečný počet kreditů na VŠ) / písemné oznámení o zanechání studia / vyloučení ze studia.
 • Přerušení studia (status studenta ztrácíte, máte ale právo na opětovný zápis ke studiu).

Doba mezi základní školou a střední školou – jste studentem i v průběhu letních prázdnin. Pokud ale nenastoupíte na střední školu, nejste po prázdninách už dále studentem.

Doba mezi středoškolským a vysokoškolským studiem – jste studentem nepřetržitě i v průběhu letních prázdnin v případě, že po letních prázdninách nastupujete na vysokou školu (zapíšete se ke studiu).

Pomaturitní jazykové studium – studentem jste v případě, že se jedná o denní studium po celý školní rok, škola má akreditaci MŠMT a studium zahájíte do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce.

Zahraniční studium – záleží na typu výjezdu:

 • U pobytů, kde zůstáváte studentem vysoké školy s českou akreditací, ostatus nepřicházíte.
 • U pobytů, kde přerušíte studium v ČRa pokračujete na škole v zahraničí:
  • MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR – o status nepřicházíte,
  • MŠMT školu neuznává – status studenta ztrácíte.

Zůstane mi status studenta i po maturitě?

Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

СТАТУС СТУДЕНТА – хто такий СТУДЕНТ?   STUDENT STATUS – who is a STUDENT? ОЮУТНЫ СТАТУС/БАЙДАЛ – ОЮУТАН/СУРАГЧ гэж хэн бэ? СТАТУС СТУДЕНТА – кто такой СТУДЕНТ?  TÌNH TRẠNG SINH VIÊN  – ai là SINH VIÊN?

TRVALÝ POBYT – ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

Pokud žádáte v České republice o udělení trvalého pobytu, je potřeba vykonat zkoušku z českého jazyka úrovně A2.

 • Cena absolvované zkoušky od 1.1.2024 je 3200 Kč.
 • Přihlásit se můžete přes online přihlášku.
 • Pro přihlášení je nutné mít platný pas, kterým se také prokazujete při kontrole v den konání zkoušky.

 Zkoušky, které se uznávají jako rovnocenné zkoušce pro trvalý pobyt, jsou:

 • CCE zkoušky úrovně A2 a vyšší
 • státní jazykové zkoušky či maturitní zkoušky
 • zkouška z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
 • aprobační zkouška o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

 Dobrá znalost českého jazyka je důležitá, protože:

 • umožňuje lepší porozumění sdělovaným informacím,
 • usnadňuje aktivní a samostatnou komunikaci s místními obyvateli,
 • zlepší zapojení do veřejného života (orientace v prostředí, aktivní zapojení se do sociálních a ekonomických aktivit),
 • zlepší orientaci v oblasti vlastních práv a povinností (bez využití tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka).

Zkouška z českého jazyka úrovně A2 se skládá z ústní a písemné části. Obě dvě části zkoušky probíhají v jeden den.

 1. Písemná část zkoušky, která je složena ze dvou částí:
  1. Testy – čtení a psaní, přibližně 65 minut (poté přestávka)
  2. Test – poslech, přibližně 35-40 minut

V průběhu písemné části zkoušky uchazeč:

 • nesmí opustit zkušební místnost mimo dobu nařízené přestávky
 • nesmí používat nebo mít při sobě žádná elektronická zařízení, žádné knihy ani slovníky
 • pracuje samostatně
 • řešení zkoušky zapisuje pouze na odpovědní list, k tomu používá psací potřebu zapůjčenou od zkušební instituce
 • v příslušném čase odevzdá zadání a odpovědní list
 1. Ústní část zkoušky (přibližně 15 minut) se skládá z:
  1. odpovědí na otázky
  2. řešení úkolu na základě obrazového podkladu

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení, které vydá zkušební instituce. Uchazeč, který neuspěl, koná při nové zkoušce vždy obě části. V kalendářním roce může uchazeč zkoušku konat maximálně třikrát.

Zkušební test a další informace najdete na https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/priprava-na-zkousku/

ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ – ІСПИТ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ  PERMANENT RESIDENCE – CZECH LANGUAGE EXAM БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЭРХ – ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТ ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ (ПМЖ) – ЭКЗАМЕН ПО ЧЕШСКОМУ ЯЗЫКУ  VĨNH TRÚ – KIỂM TRA NGÔN NGỮ SÉC

STÁTNÍ OBČANSTVÍ – ČESKÝ JAZYK, REÁLIE

PROKÁZÁNÍ ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA A ČESKÝCH REÁLIÍ JE JEDNOU Z PODMÍNEK K ZÍSKÁNÍ ČESKÉHO OBČANSTVÍ.

Zkoušku z českého jazyka je možno vykonávat ve stejný den jako zkoušku z reálií. Je potřeba se na ně přihlásit osobně nebo pomocí online přihlášky.

Český jazyk: termín a místo konání zkoušky.

České reálie: termín a místo konání zkoušky.

Pokud se termín v přihlášce na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.

Obě zkoušky jsou zpoplatněny:
Zkouška z českého jazyka a zkouška z českých reálií 5 700 Kč
Zkouška pouze z českého jazyka 3 700 Kč
Zkouška pouze z českých reálií 2 000 Kč

Po vyplnění online přihlášky dostanete email s fakturačními údaji. Poplatek je potřeba zaplatit do 7 dnů od odeslání přihlášky.

POZOR! Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (může být i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu). Doložit je potřeba také platný mezinárodně uznávaný cestovní doklad (cestovní pas) a průkaz o povolení k trvalému pobytu.

Ukázka harmonogramu v den zkoušky je zde.

 Účastníci, kteří u zkoušky neuspějí, se mohou ke zkoušce (nebo její části – pouze k reáliím nebo českému jazyku) přihlásit na další vypsaný termín.

 • V případě zkoušky z českého jazyka se opakují všechny její části. Kandidát, který zkoušku opakuje, se musí znovu řádně přihlásit a opět uhradit poplatek za zkoušku.
 • Počet opakování není omezen.

 

Více informací najdete zde:

https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/

https://ujop.cuni.cz/UJOP-371.html?ujopcmsid=8:zkouska-z-ralii-a-cestiny-pro-obcanstvi-cr

 

ГРОМАДЯНСТВО – Іспит з чеської мови та реалій для отримання громадянства CITIZENSHIP – Czech language and Czech Life and Institutions Exam  УЛСЫН ИРГЭНШИЛ – Чех хэл болон бодит амьдралын тухай шалгалт ГРАЖДАНСТВО – Экзамен по чешскому языку и реалиям для получения гражданства  QUỐC TỊCH – Bài thi tiếng Séc và hiểu biết về văn hóa

 

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA se skládá z písemné a ústní části.

 1. Písemná část zkoušky prověřuje dovednosti:
 • čtení s porozuměním (50 minut),
 • poslech s porozuměním (30 – 35 minut),
 • psaní (60 minut).

Účastník zkoušky píše všechny odpovědi obyčejnou tužkou do záznamového archu a nesprávnou odpověď může vymazat gumou. Vzor záznamového archu naleznete v modelové variantě zkoušky z českého jazyka (B1).

Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky je možné získat pouze 50 %. Pokud uchazeč neuspěje u některé části zkoušky, musí opakovat celou zkoušku. 

 1. Ústní část zkoušky prověřuje dovednost mluvení (ve dvojici 15-18 minut).

 Zkouška z českých reálií se koná písemnou formou (test). Obsahuje celkem 30 testových úloh (30 minut, výběr ze 4 možností, test je na 30 bodů – pro úspěch je třeba 18 bodů).

 • 16 otázek občanského základu – každodenní život, občan, stát a právo, občan a peníze, práce a podnikání,
 • 7 základních geografických informací – Česko v socioekonomických a sociokulturních souvislostech, Česko v mezinárodních souvislostech,
 • 7 základních historických a kulturních informací –  století a současnost, významné osobnosti, umění.

Konkrétní ukázkou zkoušky z českých reálií je interaktivní modelový test.

 

Více informací najdete zde:

https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/

https://ujop.cuni.cz/UJOP-371.html?ujopcmsid=8:zkouska-z-ralii-a-cestiny-pro-obcanstvi-cr

 

ГРОМАДЯНСТВО – Іспит з чеської мови та реалій для отримання громадянства CITIZENSHIP – Czech language and Czech Life and Institutions Exam  УЛСЫН ИРГЭНШИЛ – Чех хэл болон бодит амьдралын тухай шалгалт ГРАЖДАНСТВО – Экзамен по чешскому языку и реалиям для получения гражданства QUỐC TỊCH – Bài thi tiếng Séc và hiểu biết về văn hóa

 

NOSTRIFIKACE

NOSTRIFIKACE – proces, na základě kterého dojde k uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) se vzděláním v České republice. 

 • Znamená to, že obsah i rozsah vzdělání v zahraniční škole je srovnatelný v porovnání s obdobným vzdělávacím programem v České republice.
 • NEZNAMENÁ TO, ŽE MÁTE ALE PŘIDĚLENÝ AKADEMICKÝ TITUL.

 Nostrifikace je potřeba:

 • pro další studium v České republice,
 • jako doklad dosaženého vzdělání při hledání zaměstnání.
  • Nejedná se o uznání vzdělání pro výkon tzv. regulovaných profesí, např. učitel, lékař, advokát, architekt (podrobnosti zde).
  • Nostrifikace nedává oprávnění k výkonu regulované profese.

 K uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání se vzděláním v České republice může dojít 2 způsoby:

 1. Na základě tzv. ekvivalenčních dohod:
 •  Na základě sjednaných mezinárodních smluv o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání – pouze s Maďarskem, Slovinskem, Německem, Polskem a Slovenskem.
 • Držitelé dokladů (diplomů, vysvědčení) je mohou použít na území České republiky přímo. Není potřeba dokládat osvědčení o uznání zahraničního vzdělání.
 • Doporučujeme, aby držitelé těchto dokladů předkládali úřední kopie dokladů o vzdělání společně s jejich úředními překlady do českého jazyka (neplatí pro Slovensko).
 1. nostrifikace:
 •  Vzdělání ze základní, střední a vyšší odborné školy se nostrifikují na odborech školství u příslušných krajských úřadů (podle místa pobytu žadatele/žadatelky).
  • Žádost se vyplňuje na daném krajském úřadu.
  • Pokud je žadatel nezletilý, zastupuje ho zákonný zástupce.
  • Krajskému úřadu je hrazen správní poplatek – 1000 Kč.
  • Žádost o uznání zahraničního vzdělání v ČR – ZŠ, SŠ, VOŠ –
  • Pokud rozsah a obsah zahraničního vzdělání neodpovídá úplně, pak je nostrifikace zamítnuta.
  • Pokud se zahraniční vzdělání odlišuje zčásti nebo student nepředloží úplné doklady, musí složit tzv. nostrifikační zkoušku. Tato zkouška ověřuje znalosti a dovednosti žadatele. V případě úspěšného složení zkoušky dostane žadatel protokol, který odevzdá na krajském úřadě, a na jeho základě obdrží nostrifikační doložku.
 • Vzdělání z vysoké školy se nostrifikuje přímo na konkrétní veřejné vysoké škole, která má obsahově obdobný akreditovaný studijní program.
  • Vysoké škole hradíte správní poplatek – 3000 Kč.
  • Nostrifikací vám je uznáno vzdělání, neznamená to však, že je vám přidělen titul.
  • Žádost o uznání zahraničního vzdělání v ČR – VŠ –
  • Seznam veřejných vysokých škol zde.

 Kromě veřejné vysoké školy rozhoduje o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání a kvalifikace:

 • Ministerstvo obrany(MO) rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství
  • více informací zde
 • Ministerstvo vnitra(MV) rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních služeb
  • více informací zde
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou. MŠMT v případě pochybností určí příslušnost konkrétní veřejné vysoké školy k uznání. Ve výjimečných případech, pokud příslušná veřejná vysoká škola v ČR není (v ČR není akreditován porovnatelný studijní program), MŠMT rozhodne o uznání samo.

K písemné žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice je nutné doložit:

 • Originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního vysokoškolského vysvědčení nebo diplomu.
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (např. dodatek k diplomu).
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné mociv případě, že je žadatel v řízení zastoupen jím zvoleným zmocněncem.
 • Úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení(např. oddací list), pokud je zahraniční diplom nebo dodatek k diplomu vydán s uvedením jiného jména nebo příjmení, než je jméno a příjmení žadatele.

Doklady vystavené v jazyce anglickém jsou obvykle akceptovány bez úředně ověřeného překladu. Úředně ověřený překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam znalců a tlumočníků zde). Součástí překladu musí být originál nebo ověřená kopie překládaného dokumentu.

Může se stát, že bude veřejná vysoká škola nebo MO, MV a MŠMT vyžadovat vyšší ověření na originálech diplomu a dodatku k diplomu, tzv. apostilu, superlegalizaci. To znamená, že bude vyžadováno ověření pravosti úředního otisku razítka a podpisu na listině.  Ověření provádí ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklady vydala, nebo příslušný cizozemský orgán a příslušný zastupitelský úřad České republiky.

Podání žádosti:

 • V písemné podobě poštou na adresu správního orgánu (veřejná vysoká škola, MV, MO nebo MŠMT)
 • V elektronické podobě:
  • do datové schránky nebo
  • do elektronické podatelny správního orgánu (emailem s elektronickým podpisem – nejedná se o sken nebo fotografii podpisu)

Ukončení řízení:

 • Vydáním rozhodnutí – tj. osvědčenío uznání zahraničního vzdělání, a to s časově neomezenou platností pro území České republiky.
 • Rozhodnutí se obvykle vydává do 30 dnů od přijetí žádosti.
 • Žádost může být zamítnuta. Žadatel má poté právo podat odvoláníve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím správním orgánem je MŠMT, jeho rozhodnutí je konečné.
НОСТРІФІКАЦІЯ NOSTRIFICATION НОСТРИФИКАЦЕ  НОСТРИФИКАЦИЯ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

APROBAČNÍ ZKOUŠKA – lékař, zubní lékař, farmaceut

APROBAČNÍ ZKOUŠKA je zkouška, kterou musí absolvovat každý, kdo získal odborné vzdělání v oboru lékař, zubní lékař nebo farmaceut mimo Evropskou unii a chce toto povolání vykonávat na území České republiky (nebo v jiné zemi z členských států EU). Zkouška slouží k prokázání způsobilosti vykonávání tohoto povolání.

 • Žádosti i přihlášky včetně veškerých dokladů lze doručit poštou nebo osobně.
  • Adresa: Ministerstvo zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01)
 • Celá zkouška probíhá pouze v českém jazyce!
 • Skládá se ze tří částí.
 • Každému uchazeči je přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. 
 • Zkouška musí být vykonána do 30 měsíců od podání žádosti.
 • Uchazeč může podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně pětkrát.

 

Části zkoušky:

 1. Písemná část zkoušky (dva testy)
  1. Test, který ověřuje odborné znalosti.
  2. Test, který ověřuje znalost systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice.
 • Pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 70 % z každého testu.
 • Oba písemné testy se konají v jednom dni.
 • Úspěšné absolvování testů je předpokladem pro vykonání druhé praktické části zkoušky.
 1. Praktická část zkoušky (praxe) – vykonaná se v akreditovaném zdravotnickém zařízení pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře, farmaceuta po dobu 6 měsíců (pracovní doba je stanovená příslušným vzdělávacím programem praktické části aprobační zkoušky)
 • V průběhu praxe musí uchazeč vypracovat 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise 1 vybere a tu bude při ústní zkoušce uchazeč obhajovat.
 • Po ukončení praxe získá uchazeč potvrzení o absolvování praxe.
  • Pokud jste v praktické části neuspěli, můžete ji opakovat nejdříve za 1 rok od vydání rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti.
  • Potvrzení o vykonání praktické části musí uchazeč zaslat společně s přihláškou k vykonání ústní části aprobační zkoušky ministerstvu.
 • Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání třetí ústní části aprobační zkoušky.

   Přehled akreditovaných zařízení:

 • pro aprobační zkoušky lékařů zde,
 • pro aprobační zkoušky zubních lékařů zde,
 • pro aprobační zkoušky farmaceutů zde.

 1. Ústní část zkoušky – Ověření odborných znalostí před zkušební komisí, včetně schopnosti vyjadřování v českém jazyce.
 • Obhajoba případové studie se počítá jako samostatná část.
  • V případě neobhájení studie může účastník v ústní zkoušce pokračovat. Pokud bude účastník u ústní zkoušky úspěšný, celkově mu bude vydáno rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti. Při dalším pokusu bude ale obhajovat pouze případovou studii.

 

Poplatek za zkoušku
  Písemná část Ústní část
1.   pokus 3 000 Kč 4 000 Kč
2.   pokus 4 000 Kč 6 000 Kč
3.   a další pokus 6 000 Kč 9 000 Kč

 

Doklady, které jsou součástí žádosti:

 • úředně ověřený překlad dokladu o zahraničním odborném vzdělání(vysokoškolský diplom);
 • úředně ověřená kopieosvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo zubní lékařství nebo farmacie (tzv. nostrifikace);
 • doklad o zdravotní způsobilosti žadatele– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání.
  • nesmí být při předložení starší 3 měsíců;
 • doklad o bezúhonnosti žadatele
  • nesmí být při předložení starší 3 měsíců;
 • kopie dokladu totožnosti (neověřená);
 • úředně ověřená kopie oddacího listu nebo doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení);
 • doklad o úhradě správního poplatku (2000 Kč)
  • lze ho uhradit formou kolků nebo bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví.

 

Kdy se podává žádost a kdy přihláška?

ŽÁDOST

(Žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání)

PŘIHLÁŠKA
Podává ji uchazeč vždy, když přistupuje k vykonání aprobační zkoušky poprvé, opakovaně (po neúspěchu) nebo v případech, kdy bylo správní řízení o žádosti usnesením zastaveno.

 

Přihlášku podává uchazeč, který již žádost podal a hodlá přistoupit k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky, a to po tom, co se z příslušné části aprobační zkoušky omluvil nebo hodlá přistoupit k ústní části aprobační zkoušky po absolvování praktické části aprobační zkoušky.

K písemné i ústí části zkoušky bude uchazeči zaslána pozvánka s konkrétním termínem. V případě, že se ze závažných důvodů v uvedený termín nemůžete dostavit, je potřeba se písemně omluvit (ne emailem!). Omluvy z praktické části aprobační zkoušky nejsou přípustné.

 

Více informací o aprobační zkoušce:

https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/akreditace/

https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/zakladni-informace-o-aprobacnich-zkouskach

https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska

 

 

АПРОБАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН APPROBATION EXAM ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТ АПРОБАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН KỲ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

APROBAČNÍ ZKOUŠKA pro NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ

jsou např.: klinický psycholog, klinický logoped, všeobecná sestra, dětská sestra, zubní technik, sanitář, fyzioterapeut, nutriční terapeut, ošetřovatel a další…

Uznání způsobilosti k výkonu nelékařského povolání je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. K zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání je Ministerstvem zdravotnictví ČR pověřena organizace Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

APROBAČNÍ ZKOUŠKA:

 • ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v nezbytně nutném rozsahu k výkonu povolání v České republice.
 • Absolvovat ji musí všichni žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU a chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.
 • Skládá se ze tří částí.
 • Žádosti i přihlášky včetně veškerých dokladů lze doručit poštou.
  • Adresa: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vinařská 6, 603 00 Brno

Části zkoušky:

1.Písemná část zkoušky (dva testy)

  1. Test, který ověřuje odborné znalosti.
  2. Test, který ověřuje znalost systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice.
 • Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce.

K žádosti o vykonání písemné části zkoušky přiložte (dokumenty musí být v českém jazyce, případně opatřeny úředně ověřeným překladem):

 • Ověřenou kopii rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání,
 • Ověřenou kopii dokladů o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění,
 • Kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

Úspěšné absolvování testů je předpokladem pro vykonání druhé praktické části zkoušky.

Každý uchazeč musí podat „Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky“ (žádost) Ministerstvu zdravotnictví.

K žádosti o vykonání praktické části zkoušky přiložte (dokumenty musí být v českém jazyce, případně opatřeny úředně ověřeným překladem):

 • Potvrzení o vykonání písemné části zkoušky.
 • Originál nebo ověřenou kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.
 • Originál nebo ověřenou kopii dokladu o bezúhonnosti.
 • Uhrazení správního poplatku ve formě kolku v hodnotě 500 Kč.

 2. Praktická část zkoušky (odborná praxe) – vykonává se u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb po dobu 14 – 60 dnů (dle oboru).

 • Poskytovatel určí uchazeči tzv. hodnotitele, který poskytuje odborný dohled. Hodnotitel po absolvování praktické části aprobační zkoušky písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně, či nikoliv.

Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání třetí ústní části aprobační zkoušky v nejbližším možném termínu.

Žádost o vykonání ústní odborné zkoušky se nepodává. Po kontrole vyplněného hodnocení a úspěšném vykonání praktické části zašle NCO NZO pozvánku s pokyny.

3.Ústní část zkouškyOvěření odborných znalostí před zkušební komisí, včetně schopnosti vyjadřování v českém jazyce.

 • Tato zkouška probíhá pouze v českém jazyce.
 • Zkouška se skládá ze tří vylosovaných otázek.
  • Pokud nebyla odpověď na některou ze zadaných otázek dostačující, ale nebyla prokázána zásadní neznalost, je uchazeči umožněno vylosování doplňující otázky (lze ji losovat pouze jednou v celém průběhu ústní odborné zkoušky).

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví uchazeči doklad o složení aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Poplatek za zkoušku
  Písemný test odborných znalostí Písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva Ústní zkouška
1.      pokus 1 500 Kč 1 500 Kč 4 000 Kč
2.      pokus 2 000 Kč 2 000 Kč 6 000 Kč
3.   a další pokus 3 000 Kč 3 000 Kč 9 000 Kč

Omluva – Pokud se uchazeč nemůže dostavit k aprobační zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit písemně nebo emailem před termínem aprobační zkoušky.

Veškeré informace k aprobačním zkouškám najdete zde: https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska  

 

Апробаційний іспит  Немедичні професії в галузі охорони здоров’я

 APPROBATION EXAM Non-medical health professions 

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТ Эмнэлгийн бус эрүүл мэндийн мэргэжил  АПРОБАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН Не врачебные (смежные)медицинские профессии KỲ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Các ngành nghề y tế phi y tế

 

 

ZAMĚSTNÁNÍ

Běžnou součástí života v České republice je práce. V této souvislosti mluvíme o tom, že chodíme do práce, jsme zaměstnaní, jsme v pracovním poměru, máme pracovní smlouvu. Co to vlastně znamená, Vám vysvětlíme.

PRACOVNÍ POMĚR

vzniká pracovní smlouvou a začíná dnem, kdy nastoupíme do práce.

PRACOVNÍ SMLOUVA – dokument mezi zaměstnavatelem a Vámi – zaměstnancem, na základě kterého vykonáváte danou činnost v práci. Pracovní smlouva musí být písemná. Obě strany – Vy i zaměstnavatel – dostanete originál smlouvy podepsanou oběma stranami.

Co obsahuje pracovní smlouva:

 • Druh práce, kterou budete vykonávat (pracovní pozice).
 • Den nástupu do práce.
 • Místo, kde budete práci vykonávat.
  • Pokud máte uvedeno více pracovních míst, např. působnost v celém kraji a budete využívat služební auto, je potřeba procházet pravidelným školením odborné způsobilosti řidičů na základě kterého získáte Potvrzení o odborné způsobilosti řízení řidičů. Je potřeba ho mít u sebe.

! POZOR ! PRACOVNÍ SMLOUVA, KDE UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI CHYBÍ, JE NEPLATNÁ !

! POZOR ! NIKDY NEPODEPISUJTE SMLOUVU, KTERÉ NEROZUMÍTE. VEŠKERÉ DOKUMENTY SI SCHOVEJTE.

Pracovní smlouva obvykle ještě obsahuje:

 • Smlouva na dobu určitou x neurčitou – doba, na kterou je smlouva uzavírána.
  • Doba určitá – v pracovní smlouvě je napsáno OD KDY – DO KDY trvá pracovní poměr. Na dobu určitou můžete mít smlouvu pouze 3x po sobě (nejdéle vždy na 3 roky). Poté musíte mít smlouvu na dobu neurčitou. Existují ale výjimky!
  • Doba neurčitá – v pracovní smlouvě není vymezena doba pracovního poměru.

! POZOR ! – U CIZINCŮ MŮŽE BÝT DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU OVLIVNĚNA DOBOU PLATNÉHO POVOLENÍ K POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE !

 • Zkušební doba – obvykle trvá 3 měsíce. Je to doba, ve které si můžete zkusit, zda Vám práce vyhovuje. V této době můžete Vy nebo i Váš zaměstnavatel ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Ukončení pracovního poměru musí být písemné. V této době můžete dostávat tzv. nástupní plat, který Vám bude navýšen po ukončení 3měsíční zkušební doby. Změna výše platu se obvykle zaznamenává v dodatku pracovní smlouvy.

! POZOR! PRÁCE NA ZKOUŠKU (NA ZAUČENÍ) BEZ SMLOUVY JE NEZAKONNÁ!

 • Mzda – v pracovní smlouvě se uvádí tzv. hrubá mzda. Z této částky se odečítá daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění. V České republice je zákonem stanovena výše minimální mzdy. Mzda je vyplácená zpětně za odpracovaný kalendářní měsíc, a to obvykle jednou do měsíce.

! POZOR ! VÁŠ PŘÍJEM MŮŽE OVLIVNIT VAŠE ŽÁDOSTI O POVOLENÍ POBYTU, NEBO V PŘÍPADĚ TRVALÉHO POBYTU TAKÉ VÝŠI PENZE (STAROBNÍ DŮCHOD).

 • Nárok na dovolenou – počet dní nebo hodin, které si můžete do konce kalendářního roku vyčerpat. Čerpání dovolené musí být předem zaměstnavatelem schváleno.

Працевлаштування в Чехії – Трудовий договір

Employment in the Czech Republic – Employment contract

Бүгд Найрамдах Чех улсад хөдөлмөр эрхлэх – Хөдөлмөрийн гэрээ

Трудоустройство в Чешской республике – трудовой договор

Việc làm tại Cộng hòa Séc – Hợp đồng lao động

Kromě smlouvy na hlavní pracovní poměr se můžete v České republice setkat také se smlouvami – DPP nebo DPČ.

Více informací najdete na webových stránkách https://www.suip.cz/pracovne-pravni-vztahy-otazky-a-odpovedi.

POZOR! Držitelé zaměstnanecké karty nesmějí uzavírat DPP. Pokud ji uzavřou, bude se jednat o nelegální práci, za kterou jim hrozí i zrušení pobytu.

УВАГА! Власники посвiдки на проживання з метою працевлаштування (карта працівника) не мають права укладати угоду про виконання певної роботи (DPP). Якщо Ви це зробите, то це буде вважатися нелегальним працевлаштуванням і може призвести до анулювання посвідки на проживання.

ATTENTION! Employee card holders are not allowed to conclude DPP. If they do, it will be considered illegal work, for which they may face the risk of having their residence cancelled.

АНХААР! Ажлын карт эзэмшигч нь DPP гэрээг байгуулж болохгүй. Хэрэв энэхүү гэрээг байгуулав л энэ нь хууль бус ажил гэж тооцогдож, оршин суух эрхийг нь цуцлах аюултай.

ВНИМАНИЕ! Владельцы трудовых карт не могут заключать соглашения о выполнении работ (DPP). В случае подписания такого соглашения речь идет о нелегальной работе, за которую грозит аннулирование разрешения на пребывание.

LƯU Ý! Người có thẻ lao động không được ký kết  DPP (thoả thuận công việc). Nếu ký kết, công việc đó sẽ không những trở thành bất hợp pháp mà họ sẽ còn có cả nguy cơ bị mất giấy phép cư trú.

PRACOVNÍ DOBA

Při plném úvazku je v České republice stanoveno 40 hodin za týden. V případě částečného – zkráceného úvazku, dochází ke snížení počtu hodin za týden. Zároveň s tím se snižuje i mzda, nárok na dovolenou případně další poskytované benefity. O začátku a konci pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. V případě práce na směny, musíte mít harmonogram směn nejpozději 14 dní předem.

 • Dvousměnný nebo třísměnný pracovní režim – střídání zaměstnanců po 12 nebo 8 hodinách v rámci jednoho dne.
 • dlouhý nebo krátký týden – znamená to, že v jednom týdnu pracujete více dní (obvykle pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle) a v druhém týdnu méně dnů (obvykle středa, čtvrtek).

Někteří zaměstnavatelé mohou nabízet tzv. pružnou pracovní dobu nebo homeoffice:

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA – začátek a konec pracovní doby si určuje sám zaměstnanec, podle časového úseku, který stanoví zaměstnavatel. Pokud Vám tedy zaměstnavatel určí, že v práci musíte být např. mezi 10:00 – 14:00, je na Vás, jestli přijdete do práce v 8:00 nebo 10:00. Konec pracovní doby se samozřejmě posouvá podle Výše vašeho úvazku.

STLAČENÝ PRACOVNÍ TÝDEN – vždy na dohodě se zaměstnavatelem. V praxi to znamená, že do práce chodíte místo 5 dní jen 4 dny, ale musíte v těchto 4 dnech odpracovat Vaší týdenní pracovní dobu. Pokud máte tedy odpracovat 40 hodin týdně, můžete pracovat 4 dny v týdnu po 10 hodinách.

HOMEOFFICE – PRÁCE Z DOMOVA – vždy na dohodě se zaměstnavatelem a povaze vykonávané činnosti. Homeoffice znamená, že pracujete z domova. Jak často a zda vůbec si homeoffice můžete vybírat je stanoveno zaměstnavatelem.  I v případě práce z domova, ale musíte dodržovat BOZP – tzv. pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak je to s nárokem na náhradní volno nebo neschopenkou?

 • Pokud pracujete v noci, o víkendu nebo státní svátek, máte nárok na příplatky.
 • Pokud pracujete přesčas, můžete si po dohodě se zaměstnavatelem, vzít náhradní volno. Pokud budete mít tedy např. napracované 2 hodiny, můžete se domluvit, že další den půjdete o 2 hodiny dřív domu.
 • Pokud jste nemocní, máte nárok na neschopenku – Potvrzení o pracovní neschopnosti Vám vystaví lékař. Po dobu nemoci tedy nechodíte do práce. Máte nárok na nemocenskou, tzn. část mzdy.
 • Pokud potřebujete k lékaři, můžete si nechat lékařem potvrdit propustku, kterou odevzdáte v zaměstnání. Čas strávený u lékaře si tedy nemusíte napracovat.
 • Pokud je nemocné dítě, o které pečujete, můžete si nechat vystavit OČR-Ošetřování člena rodiny („ošetřovačka“), které odevzdáte v práci a zůstáváte doma. Máte nárok na část své mzdy.
 • Pokud se necítíte dobře, můžete si vybrat tzv. sick days, den na zotavenou. Tuto možnost nenabízí ale všichni zaměstnavatelé. Záleží na domluvě se zaměstnavatel, zda vůbec a případně kolik dní Vám poskytne. V případě, že si tento den vyberete, nemusíte si brát od lékaře neschopenku.

Працевлаштування в Чехії – Робочий час

Employment in the Czech Republic – Working hours

Бүгд Найрамдах Чех улсад хөдөлмөр эрхлэх – Ажлын цаг

Трудоустройство в Чешской Республике – рабочее время

Việc làm tại Cộng hoà Séc – Thời gian làm việc

 

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

VÝPOVĚĎ – V případě, že chcete odejít ze zaměstnání, musíte dát písemně Vašemu zaměstnavateli výpověď. Obvyklá výpovědní lhůta jsou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce.

Příklad: Výpověď podáte 5.9., výpovědní lhůta začíná 1.10. a končí 30.11..

Na ukončení pracovního poměru se můžete se zaměstnavatelem domluvit. V tomto případě, sepíšete Dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které napíšete datum, ke kterému z práce odcházíte.

PROPUŠTĚNÍ Z PRÁCE – propuštění z práce znamená, že od svého zaměstnavatele dostanete výpověď. Výpověď můžete dostat z různých důvodů, např.:

 • Vaše pracovní místo je rušeno.
 • Přestanete splňovat kvalifikační předpoklady na danou pracovní pozici.
 • Porušujete opakovaně pracovní povinnosti
  • Zaměstnavatel Vás na přestupky upozorní v tzv. vytýkacím dopisu. V případě, že ho dostanete 2x a nedojde k nápravě, můžete být propuštěni. V tomto případě nemáte nárok na odstupné.

! POZOR ! V PŘÍPADĚ HRUBÉHO PORUŠENÍ KÁZNĚ, MŮŽETE DOSTAT OKAMŽITOU VÝPOVĚĎ. Například pokud přijdete do práce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – Pokud jste zaměstnaní, zdravotní a sociální pojištění je strháváno ve Vaší mzdě. Váš zaměstnavatel je povinen ho hradit.

! POZOR ! POKUD NEJSTE V ČESKÉ REPUBLICE ZAMĚSTNANÍ, MUSÍTE SI HRADIT ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ!

EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE – pouze osoby s trvalým pobytem v ČR

 • Úřad práce poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může Vám poskytnout rekvalifikační kurz, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci.
 • Registraci na Úřadu práce musíte provést v místě Vašeho bydliště. V případě, že požádáte o zprostředkování vhodného zaměstnání, stáváte se uchazečem o zaměstnání a jste zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.

Více informací najdete na webových stránkách www.uradprace.cz.

Працевлаштування в Чеській Республіці – Втрата роботи

Employment in the Czech Republic – Loss of employment

Бүгд Найрамдах Чех улсад хөдөлмөр эрхлэх – Ажил алдах

Трудоустройство в Чешской Республике – потеря работы

Việc làm tại Cộng hòa Séc – Mất việc

 

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

– Vašim zaměstnavatelem je agentura práce, která Vám zprostředkovává práci – tzn., že Vás dočasně přidělí na práci u jiného zaměstnavatele.

Agentura práce musí být na seznamu agentur práce. Evidenci zajišťuje Úřad práce. Ověřit si ji můžete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace.

! POZOR! PRACOVNÍ SMLOUVU (nebo DPČ) MÁTE UZAVŘENOU S AGENTUROU PRÁCE, NE S PŘIDĚLENÝM ZAMĚSTNAVATELEM. SMLOUVA MUSÍ BÝT VŽDY PÍSEMNÁ.

 Pokud jste agenturou práce přiděleni k jinému zaměstnavateli, je potřeba mít kromě pracovní smlouvy s agenturou práce také písemný pokyn – pracovní ujednání, kde bude sepsáno, že jako zaměstnanec souhlasíte s tím, že budete pracovat u daného zaměstnavatele.

 Musí zde být specifikováno:

 • zaměstnavatel,
 • místo práce,
 • jak dlouho tam budete práci vykonávat,
 • pracovní podmínky,
 • mzda,
 • kdo je vaším nadřízeným, případně osoba, která Vám bude přidělovat úkoly a která bude odvedenou práci kontrolovat,
 • ukončení Vaší práce (datum).

 Víte, že:

 • Agentura práce i zaměstnavatel, ke kterému jste přiděleni, jsou povinni Vám zajistit stejné pracovní podmínky, jako mají ostatní zaměstnanci.
 • Zaměstnanec agentury práce nesmí být současně kmenovým zaměstnancem firmy nebo společnosti, do které je přidělen.
 • Zaměstnanec agentury práce může pracovat u stejného přiděleného zaměstnavatele na stejném pracovním místě jen 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  • Výjimku tvoří případ, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec nebo
  • jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnankyni ∕ zaměstnance, která ∕ ý čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
 • Pracovní poměr s Vámi může ukončit jen agentura práce, nikoliv zaměstnavatel, ke kterému jste přiděleni.

! POZOR !

 • CIZINCI, KTEŘÍ MAJÍ POVOLENÝ POBYT V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, SMÍ PRACOVAT POD AGENTUROU PRÁCE POUZE PO PŘÍJEZDU DO ČESKÉ REPUBLIKY – POKUD TO BYLO DOHODNUTO JEŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM DO ČR.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE MĚNÍTE ZAMĚSTNAVATELE, NIKDY NESMÍTE MĚNIT NA AGENTURU PRÁCE.

Працевлаштування в Чехії – Агентство працевлаштування

Employment in the Czech Republic – Agency employment

Бүгд Найрамдах Чех улсад хөдөлмөр эрхлэх – Зуучлалаар хөдөлмөр эрхлэх

Трудоустройство в Чешской республике – Агентство по трудоустройству

Việc làm tại Cộng hòa Séc – Trung tâm môi giới việc làm

„PODNIKÁNÍ NENÍ ZAMĚSTNÁNÍ“

– Základní informace o podnikání v České republice

 PODNIKÁNÍ je zákonem definováno jako soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Soustavná činnost – opakující se činnost.

Samostatná činnost – sami si organizujete práci a hradíte si náklady (např. pomůcky nebo prostor k podnikání).

Dosažení zisku – za svou činnost dostáváte zaplaceno, ne formou mzdy, ale vystavujete fakturu.

X

ZAMĚSTNÁNÍ smluvně vázaný pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 ! POZOR ! PODNIKÁNÍ NENÍ ZAMĚSTNÁNÍ. DEJTE SI POZOR NA SPLNĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH NÁLEŽITOSTÍ PODNIKÁNÍ, ABY NEDOŠLO K PORUŠOVÁNÍ ČESKÝCH ZÁKONŮ. V případě kontroly Inspektorátem práce by Vám hrozila vysoká pokuta.

Způsoby podnikání v České republice (ústředním správním orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu):

 • na základě živnostenského oprávnění – podnikání fyzické osoby. Živnostenské podnikání je nejčastější formou, upraveno živnostenským zákonem.
 • na základě zvláštních oprávnění, například formou „účasti v právnické osobě“ (obchodní společnost či družstvo) – podnikání právnické osoby.

! POZOR NA ŠVARCSYSTÉM! – jedná se o situaci, kdy člověk formálně vystupuje jako živnostník – OSVČ, ale ve skutečnosti má pouze jednoho odběratele svých služeb/zboží. Pokud se tento odběratel chová, jako by byl zaměstnavatelem tohoto živnostníka – říká mu, co má dělat, dodává mu nástroje či materiál, který živnostník při své činnosti používá, poskytuje mu pracovní místo a pracovní pomůcky, může se jednat o švarcsystém a obcházení zákona!

 •  V České republice můžete podnikat v činnostech, které nejsou přímo zákonem zakázány nebo vyloučeny ze živnostenského podnikání. Podnikat můžete v případě, že jste plnoletí, způsobilí k právním úkonům, trestně bezúhonní, případně splňujete další podmínky, které jsou dané pro určitou specifickou oblast činnosti (odborná způsobilost, doba praxe).

Chcete-li začít podnikat, potřebujete živnostenské oprávnění. Získáte ho po vyplnění registračního formuláře na živnostenském úřadě případně na Czech POINTU České pošty (vybrané pobočky). Zároveň je potřeba zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

 • Potřebné dokumenty:
  • Průkaz totožnosti.
  • Dokad o zaplacení správního poplatku.
  • Oprávnění pobytu v České republice.
 • Může být ještě vyžadováno:
  • Výpis z evidence trestů (vydaný příslušným orgánem státu, jehož je cizinec občanem, max. 3 měsíce starý), včetně ověřeného překladu.
  • Prohlášení vlastníka nemovitosti o tom, že souhlasí s umístěním podnikání do objektu.
  • V případě potřebné odborné způsobilosti také musíte doložit potvrzení nebo osvědčení o odborné způsobilosti.

Dokladem o Vašem podnikání je výpis z živnostenského rejstříku. Je Vám přiděleno IČO – IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, pod kterým vystupujete.

Hlášení založení živnosti – podnikání (do 8 dnů):

1, Zdravotní pojišťovna – přiřadí Vás do kategorie OSVČ, tzv. osoba samostatně výdělečně činná – kvůli platbě zdravotního pojištění. Každý podnikatel si musí platit zdravotní pojištění (minimální částka pro rok 2022 je stanovena na 2627 Kč.

2, Okresní správa sociálního zabezpečení – kvůli důchodovému pojištění. Minimální částka pro rok 2022 je stanovena na 2841 Kč.

Ze zdravotní pojišťovny i OSSZ Vám přijde dopis, který Vám stanoví platby pojistného (případně budete vyzváni k osobnímu převzetí na úřadě). Zálohy na pojistné se musí platit každý měsíc, včetně měsíce, ve kterém své podnikání zakládáte.

3, Finanční úřad – kvůli platbám daní. Vyplníte formulář Přihláška k registraci pro fyzické osoby. Poté Vám bude přiděleno DIČ – daňové identifikační číslo. Vyrozumění dostanete poštou písemně.

! POZOR ! – KAŽDÝ ROK MUSÍTE ODEVZDAT TZV. DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – odvedete daň z příjmu ve výši 15% a vyúčtujete zaplacené zálohy (Základem je přehled o výši daňového základu u zdravotní pojišťovny a přehled o příjmech a výdajích u OSSZ).

 NENÍ MOŽNÉ PODNIKAT JEN PROTO, ABYSTE MĚLI POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ. VŽDY BUDETE MUSET DOKLÁDAT SVÉ PŘÍJMY.

V České republice může cizinec podnikat i s jiným typem pobytu, než je účel podnikání, ale musí vždy plnit původní účel svého pobytu. Např. pokud máte udělen pobyt na základě studia, musíte tedy i nadále studovat.

 Pokud chcete měnit účel pobytu na podnikání, můžete o změnu žádat v případě, že:

 • jste držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu – ale až po 5 letech pobytu na území České republiky,
 • jste držitelem platného povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny – ale až po 3 letech pobytu na území České republiky, nebo pokud jste dovršili 18 let věku.

Za stejných podmínek, jako čeští občané, mohou v České republice podnikat:

 • Občané členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo občané Švýcarské konfederace.
 • Občané ze třetích zemí na základě udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání – musíte ale prokázat, že máte prostředky k pobytu pro účely dlouhodobého víza.
 • Pokud máte trvalý pobyt v ČR.

 DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE O PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAJDETE ZDE: www.mpo.cz, www.businessinfo.cz, www.mpsv.cz, www.mfcr.cz, www.cssz.cz, www.mzcr.cz

„ПІДПРИЄМНИЦТВО ЦЕ НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ“ – Основна інформація про підприємницьку діяльність в Чеській Республіці

„BUSINESS IS NOT EMPLOYMENT“ – Basic information about doing business in the Czech Republic

„АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ НЬ ГЭРЭЭГЭЭР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БИШ“Чех улсад аж ахуй эрхлэх талаарх үндсэн мэдээлэл „БИЗНЕС — ЭТО НЕ НАЕМНЫЙ ТРУД“Основная информация о ведении бизнеса в Чехии „KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM“ Thông tin tin cơ bản về kinh doanh tại Cộng hòa Séc

STAROBNÍ DŮCHOD V ČESKÉ REPUBLICE NENÍ PRO CIZINCE SAMOZŘEJMOSTÍ

Co je starobní důchod? Jedná se o dávku důchodového systému, na kterou má nárok každý občan po splnění stanovených podmínek.

 Jaké jsou podmínky získání důchodu?

 • Dosažení důchodového věku – Zákonem stanovený věk, kdy je občanům umožněno odejít do starobního důchodu. Věková hranice se mění podle data narození.
 • Potřebná délka pojištění – V současné době (duben 2023) je standardní (s určitými výjimkami, které se dozvíte na sociální konzultaci) potřebná délka pojištění stanovena na 35 let. Jedná se o dobu, kdy jste pracovali a odváděli jste tak sociální pojištění. Částečně se započítává i tzv. náhradní doba pojištění (např. péče o dítě, péče o závislou osobu, studium před rokem 2010). U cizinců je ještě potřeba rozlišovat, zda jste byli pojištěni v tzv. smluvní nebo nesmluvní cizině.

Pro získání nároku na starobní důchod musíte splnit obě podmínky zároveň!

Smluvní x nesmluvní cizina:

Smluvní cizina – země, se kterou má Česká republika podepsanou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. V tomto případě se zohledňuje doba pojištění získaná i v jiné zemi. Českou republikou je ale vyplácen důchod pouze za dobu získanou v České republice, tzv. dílčí důchod.

Např. pokud v zemi EU nebo EHS získáte dobu pojištění 10 let, v České republice 25 let. Součtem dob souhlasí potřebná délka pojištění pro stanovení nároku na důchod.

Nesmluvní cizina – země, se kterou Česká republika nemá podepsanou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. V tomto případě musí cizinci získat potřebnou dobu pojištění pouze na území České republiky. K době získané v nesmluvní cizině se nepřihlíží.

POZOR! Z PRÁCE BEZ SMLOUVY, TZV. NA ČERNO, NENÍ ODVÁDĚNO ŽÁDNÉ POJIŠTĚNÍ. ZNAMENÁ TO, ŽE ODPRACOVANÉ ROKY NEJSOU ZAPOČÍTÁNY A ANI VÝDĚLEK Z TÉTO ČINNOSTI NEOVLIVNÍ VÝŠI DŮCHODU.

Kdy mohu o důchod požádat? Nejdříve 4 měsíce před požadovaným odchodem do důchodu. O důchod můžete žádat maximálně 5 let zpětně.

Jak mohu požádat o důchod? Žádost sepisujete na OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení.

Žádost vyplňuje pracovník důchodového oddělení (formulář není možné předem online stáhnout). K tomuto úkonu doporučujeme se předem objednat, ideálně online prostřednictvím objednávkového formuláře ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení).

Dokumenty, které potřebujete s sebou:

 • Průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.
 • Doklady o studiu (musí z nich být patrná doba a délka studia; výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).
 • Muži – doklady o vojenské službě (vojenská knížka, případně propouštěcí list).
 • Ženy – doklady prokazující péči o děti (rodné listy dětí, rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče).
 • Potvrzení o všech dobách, kdy jste byli v evidenci úřadu práce, případně o době, kdy jste pečovali o osobu závislou na péči jiné osoby aj.
 • Evidenční list důchodového pojištění.
 • Pokud jste zaměstnaní, tak potvrzení od zaměstnavatele.
 • V případě, že chcete vyplácet důchod na bankovní účet, potřebujete vyplněný a bankou potvrzený formulář.
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu, příp.
 • Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.

Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a jeho výši vydává Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti. Doručováno je do vlastních rukou. Součástí rozhodnutí je příloha – osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly započítány. V rozhodnutí je také uveden termín výplaty důchodu.

Jak je důchod vyplácen? Způsob vyplácení důchodu si vybíráte už v žádosti o důchod. Změna je možná jen na základě žádosti. K vyplácení důchodu dochází jednou měsíčně:

 • na bankovní účet,
 • v hotovosti prostřednictvím České pošty – výplata je zpoplatněna částkou 29 Kč (za každou splátku důchodu).

Důchodce má povinnost do 8 dnů hlásit:

 • změnu adresy,
 • změnu čísla účtu pro zasílání důchodu a další změny, které mohou ovlivnit výplatu důchodu.

POZOR! Byl Vám přiznán starobní a důchod a ještě pracujete? Neznamená to, že musíte v zaměstnání skončit. Můžete pracovat a pobírat důchod zároveň. Váš výdělek není nijak omezený. Upozorňujeme ale, že pokud budete na nemocenské, bude Vám proplaceno maximálně 84 dní (14 dní od zaměstnavatele a 70 dní od OSSZ) bez ohledu na to, jak vysoký důchod pobíráte.

Nezapomeňte, že je vždy potřeba brát v úvahu konkrétní případ!

Podrobné informace o starobním důchodu najdete na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod.

ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ НЕ Є БЕЗУМОВНОЮ  OLD-AGE PENSION IN THE CZECH REPUBLIC IS NOT A MATTER OF COURSE FOR FOREIGNERS  БНЧУ ДАХЬ ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР НЬ ГАДААД ИРГЭДЭД МЭДЭЭЖИЙН ЗҮЙЛ БИШ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ В ЧЕХИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ –ЭТО НЕ БЕЗУСЛОВНОСТЬ Lương Hưu trí ở CH Séc đối với người ngoại quốc không tự nhiên mà lĩnh được

ŽIVOTOPIS – CV 

Hledáte si práci a nemáte úspěch? Sestavte si správně svůj životopis – CV!

Životopis je souhrn Vaší praxe, který Vám může být při hledání práce hodně nápomocný.

Najdete mnoho podob, jak může Váš životopis vizuálně vypadat. V každém případě by měl být jasný a přehledný. Životopis by neměl přesahovat dvě strany A4.

Co se ale tedy píše do životopisu za informace?

 • Kontaktní údaje (jméno i příjmení, titul, adresu, telefon, email, datum narození – dobrovolné, případně můžete přiložit i svou fotografii)
 • Pracovní zkušenosti (seřazují se chronologicky od nejnovější po nejstarší, napište i od kdy do kdy trval pracovní poměr a stručně v bodech práci popište)
 • Dosažené vzdělání (Uvádí se především nejvyšší dosažené vzdělání, včetně oboru a roku ukončení. Pokud máte vzdělání nostrifikované, doporučujeme to uvést. Uveďte také absolvované kurzy, školení, zahraničních stáže.)
 • Schopnosti a dovednosti
 • Jazykové znalosti
 • Počítačové dovednosti
 • Vlastníte řidičský průkaz? Uveďte to také. Nezapomeňte ale zmínit, jestli jste řidič aktivní nebo pasivní.
 • Zájmy a koníčky

Doporučujeme v životopise zmínit, zda máte volný nebo podmíněný vstup na trh práce.

Na co nezapomenout?

 • Uvádějte pouze pravdivé informace.
 • Správná gramatika je důležitá. Před odesláním si nechce životopis zkontrolovat.

Pokud posíláte životopis emailem, je vhodné do emailu připojit také motivační dopis. V motivačním dopisu se můžete více rozepsat o tom, proč máte o konkrétní práci zájem a proč jste vhodným kandidátem právě Vy. Motivační dopis je rozšíření životopisu, a tak není potřeba v něm informace opakovat. Měl by mít 3 – 6 krátkých odstavců. V motivačním dopisu nezapomeňte na oslovení a také na poděkování a rozloučení.

Резюме CURRICULUM VITAE – CV Намтар – CV РЕЗЮМЕ CV

 

PRACOVNÍ POHOVOR

Jdete na PRACOVNÍ POHOVOR a nevíte, jak se připravit?

Pracovní pohovor je příležitost, jak zapůsobit na Vašeho budoucího zaměstnavatele. Vaše vystupování je důležité. Je důležité na pracovním pohovoru působit připraveně a profesionálně.

Při pracovním pohovoru zaměstnavatel (případně pověřený personalista) hodnotí uchazeče o zaměstnání.

Jak se na pohovoru chovat?

 1. PŘIJÍT VČAS! V ideálním případě i o 10 minut dříve. Získáte tak čas na uklidnění.
 2. VYPNĚTE SI ZVONĚNÍ NA TELEFONU!
 3. NASTUDUJTE SI INFORMACE O FIRMĚ NEBO SPOLEČNOSTI, KAM CHCETE NASTOUPIT. Využijte jejich webové stránky i sociální sítě.
 4. VYZDVIHNĚTE SVÉ PŘEDNOSTI. Načtěte si informace o nabízené pozici a zdůrazněte, proč Vy jste ten pravý kandidát.
 5. NA NIC SI NEHRAJTE. Je lepší působit přirozeným dojmem.
 6. NEVYMÝŠLEJTE SI. V případě Vašeho přijetí se může lež provalit a můžete o místo rychle přijít. Nezapomeňte, že nejspíš budete mít ve smlouvě sjednanou zkušební dobu.
 7. PROJEVTE ZÁJEM O POZICI A PTEJTE SE NA DETAILY. Na pohovoru máte možnost se zeptat na detailní informace o pracovní pozici a náplni práce.
 8. POZOR! Uvedli jste ve vašem životopisu, že mluvíte nějakým světovým jazykem? Může se stát, že část hovoru bude vedena v cizím jazyce.
 9. KOMUNIKUJTE SLUŠNĚ. Není vhodná přílišná gestikulace, zvyšování hlasu ani skákání do řeči.
 10. NA KONCI POHOVORU PODĚKUJTE ZA PŘÍLEŽITOST SETKÁNÍ.

Nezapomeňte, že Váš celkový dojem podtrhne i oblečení, ve kterém na pohovor přijdete. Podáním ruky (pevným stiskem) při příchodu a odchodu určitě také nic nezkazíte.

Йду на СПІВБЕСІДУ! I’m going to a JOB INTERVIEW! Би АЖЛЫН ЯРИЛЦЛАГАД орох гэж байна! Иду на СОБЕСЕДОВАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ! Tôi sắp đi PHỎNG VẤN VIỆC LÀM!

DOPRAVA

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Na území České republiky není možné řídit motorová vozidla bez řidičského oprávnění nebo s řidičským průkazem, který neodpovídá „českému“ řidičskému průkazu.

 Je váš řidičský průkaz v České republice platný?

 • Řidičský průkaz vydaný v členském státě Evropské unie, nebo v Norsku, Švýcarsku či Lichtenštejnsku, je platný i v České republice. Nemusíte ho měnit.
 • Řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Evropskou unii si můžete ponechat a využívat jen v případě, že splňuje podmínky silničního provozu v České republice. Toto pravidlo je platné pouze po dobu jednoho roku, u krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu.
 • Pokud máte v České republice udělený trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, musíte si řidičský průkaz vyměnit, a to nejpozději během tří měsíců od chvíle, kdy vám byl udělen tento trvalý nebo přechodný pobyt.
 • Pokud byl váš řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Evropskou unii a nesplňuje podmínky silničního provozu v České republice, musíte být buď vlastníkem mezinárodního řidičského oprávnění, nebo musíte absolvovat autoškolu v České republice.

 Výměnou řidičských průkazů se zabývají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V případě žádosti o výměnu řidičského oprávnění je třeba doložit:

 • vyplněnou „Žádost o vydání řidičského průkazu“ na originálním tiskopisu
 • platný doklad totožnosti žadatele (cizinec předkládá povolení k pobytu)
 • jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm (pokud je fotografie k dispozici v registru MVČR, není třeba tištěné fotografie)
 • řidičský průkaz z Vaší země, který bude po dobu pobytu v ČR uložen v registru řidičů

 Jak získat řidičský průkaz v České republice? Na základě absolvování výuky a výcviku v autoškole, včetně složení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • Přihlášení do autoškoly je možné v případě, že:
  • je vám více jak 18 let,
  • podáte oficiální přihlášku v dané autoškole,
  • doložíte lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

 Úspěšným složením závěrečné zkoušky získáte mezinárodní řidičský průkaz, který platí v zemích EU a EHP a je také uznáván v dalších státech dle mezinárodní úmluvy.

Pro vydání řidičského průkazu musíte splňovat podmínku obvyklého bydliště (mít v ČR trvalý nebo přechodný pobyt, v případě přechodného pobytu musíte v ČR pobývat nejméně 185 dní v kalendářním roce).

 Obvyklé bydliště doložíte pomocí následujících dokumentů:

 • potvrzení o přechodném pobytu,
 • potvrzení o studiu,
 • nájemní smlouva k nemovitosti,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

 Dle Úmluv o silničním provozu musí být všechny údaje v řidičském průkazu zapsány latinkou. Jestliže se použije jiný druh písma, musí být tyto údaje do latinky přepsány.

 Každé vozidlo musí být v České republice:

 • registrováno na příslušném úřadu obce. Registruje se vozidlo nové i vozidlo starší zakoupené od jiného majitele (je potřeba zařídit přepis vozidla z původního na nového majitele při prodeji).
 • pojištěno – tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení, nebo také zelená karta).
 • Pravidelně technicky kontrolováno, včetně měření emisí.
 • Při využívání dálnic v ČR je nutné mít zakoupenou dálniční známku.
ВОДІЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ DRIVING LICENCES  Жолооны үнэмлэх ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА GIẤY PHÉP LÁI XE

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

V České republice je potřeba mít před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice platnou elektronickou dálniční známku.

 Elektronickou dálniční známku není potřeba pořizovat pro:

 • přípojná vozidla a motocykly,
 • vozidla, která jsou osvobozená (více informací zde).

POZOR! Dálniční známka je mezi vozidly nepřenosná!

 • Dálniční známka je platná pouze pro konkrétní vozidlo. V případě, že auto prodáte s platnou dálniční známkou, zůstává platná pro nového majitele.
 • Pokud u vozidla registrovaného v České republice změníte SPZ (státní poznávací značka), dálniční známka vám zůstává:
  • změna je provedena automaticky pokud jsou v Registru silničních vozidel dostupné informace o původní i nové SPZ vozidla. Pokud jste při kupování dálniční známky uvedly email, bude vám na něj zasláno potvrzení o změně. Ověření změny SPZ můžete provést zde.
  • Pokud v Registru silničních vozidel nejsou dostupné potřebné informace pro automatickou změnu SPZ, je nutné tuto změnu oznámit.

Potvrzení o zakoupení (úhradě) dálniční známky si schovejte! Najdete na něm autorizační kód známky, který je potřeba v případě, že chcete provést nějaké změny. Změny je možné provádět pouze pokud dálniční známka ještě nezačala platit (a to do 30 dní od její koupě). Změny jsou nevratné a je možné je provést pouze jednou.

 • Změnit můžete např. datum počátku platnosti, SPZ vozidla nebo stát registrace vozidla.

Více informací s možností koupě dálniční známky najdete na oficiálním webu: https://edalnice.cz/index.html#/validation

 Mapa zpoplatněných úseků: https://edalnice.cz/kde-plati/index.html#/road_map

ВІННЕТКА MOTORWAY VIGNETTE Хурдны замын цахим төлбөрийн бичиг ДОРОЖНАЯ ВИНЬЕТКА TEM XA LỘ

 

OSTATNÍ

TŘÍDĚNÍ ODPADU

TŘÍDĚNÍ ODPADU NENÍ RECYKLACE

 • Třídění odpadu je rozdělování materiálů, který je možný následně dále zpracovat a využít.
 • Recyklace je technologický proces, kterým se z odpadního materiálu vytváří materiál přibližně stejné kvality. I když se dále nedá recyklovat veškerý vytříděný materiál, zmírní se tím zátěž na životní prostředí, sníží se potřeba těžby nových surovin a využívá se odpad místo jeho uskladnění na skládce.

Víte, co je recyklační symbol? Jedná se o symbol, který nám radí, jak správně jednotlivý odpad třídit, protože uvádí, z jakého materiálu je obal vyroben.

V Ústeckém kraji mají všichni občané možnost třídit papír (modrá barva), plasty (žlutá barva), sklo (zelená barva) i kovy (šedá barva). Další možností třídění nabízí bioodpady (hnědá barva), objemné odpady i elektroodpady.

Do kontejnerů s tříděným odpadem nevhazujeme příliš znečištěné obaly, obaly se zbytky potravin nebo obaly se zbytky žíravin případně škodlivými látkami. Do tříděného odpadu nepatří ani porcelán, keramika, zrcadlo nebo již zrecyklovaný materiál, jako je např. rulička od toaletního papíru.

Kromě výše zmíněného existují také kontejnery s oranžovým označením na nápojové kartonové obaly (od džusu, mléka). Setkat se můžete také s kontejnery, které jsou bílé a jsou určeny pro sklo. Sklo čiré tedy patří do bílého kontejneru, barevné sklo do zeleného. Některé lahve jsou dokonce vratné a patří tedy zpět do obchodu, tzv. zálohované lahve (např. od piva nebo od některých sirupů).

V poslední době mnoho obchodů také zavádí tzv. bezobalový prodej, kdy má každý možnost nákupu do svých nádob, případně do zakoupených obalů v obchodě, který se dá využívat opakovaně.

Pokud si nevíte rady s tříděním odpadu, máte možnost vše vyhodit do černých kontejnerů, které jsou určeny pro směsný odpad.

Kromě nádob na odpad máte ještě možnost odvézt odpad na sběrný dvůr, do sběrných středisek nebo do výkupu. Do sběrného dvora se vozí objemné věci, ale např. i sesbíraný olej v plastové nádobě. Dále zde můžete odevzdat i malé elektrospotřebiče. Pro ty ale existují speciální červené popelnice (případně nádoby k tomu určené), které jsou v obchodních centrech nebo i ve školách či školkách.

Víte kam patří…

…léky?            Nevyužité léky a léky po datu expirace se odevzdávají v lékárnách!

…oblečení, obuv nebo ručníky?       Ještě použitelné a nepoškozené oblečení můžete darovat různým organizacím, charitám případně vhodit do kontejnerů na oblečení.

…žárovky?      Patří do speciálních nádob označených nápisem ŽÁROVKY, které najdete v některých nákupních centrech, obchodech.

…baterie?       Patří do speciálních nádob označených nápisem BATERIE, které najdete v některých nákupních centrech, obchodech. Do domácnosti si můžete zdarma pořídit krabičku ECOCHEESE (speciální krabička pro sběr baterií v domácnosti).

…autovrak?     Autovraky patří na vrakoviště, kde vám také vystaví doklad o ekologické likvidaci.

 Více informací o třídění nebo recyklaci najdete na www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz.

Сортування сміття в Чеській республіці 

Waste sorting in the Czech Republic

БНЧУ-д хог хаягдлыг ангилах

Сортировка мусора в Чешской республике 

Phân loại rác ở cộng hoà Séc

DESATERO ZVYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Nevíte, jak se v některých situacích zachovat? Nechcete se dopustit nějakého přešlapu, či způsobit nedorozumění?

DESATERO ZVYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE – I. díl 

 1. Termín a čas schůzky (např. ve škole, u lékaře, na úřadu) si vždy domluvte předem a přijďte včas.
 2. Když na schůzku nemůžete přijít (nebo máte zpoždění), omluvte se a domluvte si jiný termín. Když přijdete bez omluvy, pracovník na Vás možná nebude mít čas.
 3. Při příchodu na schůzku (také do školy, do banky, k lékaři atd.) je slušné pozdravit. A při odchodu je dobré říct „na shledanou“.
 4. Při jednání s neznámou osobou vykáme. Vyjadřujete tím respekt.
 5. V případě telefonu/emailu je důležité pozdravit/rozloučit se, podepsat se a napsat svůj kontakt.
 6. Respektujte uvedené informace na pracovištích – např. nevstupovat, neklepat. Zároveň dodržujte uvedenou pracovní dobu. Není vhodné oslovovat úředníky, pracovníky, učitele atd. na ulici, v obchodě … a řešit své záležitosti.
 7. Nečekejte, že bude vše hned. Některé záležitosti mají na vyřízení své lhůty.
 8. Respektování osobní zóny – na úřadech, v obchodech, v nemocnicích, v MHD…
 9. Spolupráce s pracovníkem – pracovník, úředník nebo i učitel ve škole Vám vše vysvětlí, pomůže (dá Vám návod, jak postupovat). Není vhodné očekávat, že vše vyřídí automaticky za Vás.
 10. Slušné jednání – neskákejte do řeči, nemluvte sprostě, nenadávejte, nezvyšujte tón hlasu, sprostá gesta jsou nevhodná, nepředbíhejte, nenarušujte jednání druhých, poděkujte za pomoc.

ДЕСЯТЬ ЗВИЧАЇВ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

TEN HABITS IN THE CZECH REPUBLIC

БНЧУ-ЫН АРВАН ЗУРШИЛ

ДЕСЯТЬ ПРИВЫЧНЫХ ПРАВИЛ В ЧЕХИИ

MƯỜI PHONG TỤC TẠI CỘNG HÒA SÉC

DESATERO ZVYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE – II. díl

 1. Na schůzce je dobré mít ztlumený telefon/vypnutý telefon. Případný hovor nezvedejte, SMS nečtěte.
 2. Neberte na schůzku děti (pokud není jeho přítomnost předem domluvená).
 3. Nenarušujte schůzky ostatních lidí. Vyčkejte na svůj smluvený čas schůzky.
 4. Nevolejte pracovníkům večer, o víkendu nebo o státních svátcích. Vaše záležitosti se v tuto dobu stejně s největší pravděpodobností nevyřeší.
 5. Potřebujete s něčím pomoct/poradit? V češtině je důležité říkat „prosím“, „děkuji“. Nepoužívejte příkazy, např. udělejte to.
 6. V České republice je nutné říkat – např. pane doktore, paní učitelko, paní ředitelko, pane inženýre, pane Nováku …
 7. Ve veřejném prostoru (čekárna, chodba, vlak, výtah…) je slušné pozdravit a chovat se k ostatním ohleduplně (např. v čekárně u lékaře nehlučte, nepouštějte si nahlas hudbu na telefonu apod…)
 8. Nepleťte si pomoc s podvodem. Pracovníci Vám nepomůžou obcházet zákon, lhát, falšovat data nebo dokumenty.
 9. Vhodné oblečení – volte vhodně oblečení k dané situaci, např. slušné oblečení na pracovní pohovor, do divadla si oblečte společenské šaty či oblek apod.
 10. Ve veřejné dopravě si nesedejte na vyhrazená místa např. pro seniory, osoby s tělesným handicapem. Platí, že mladší osoby uvolňují místa starším lidem, těhotným ženám…

ДЕСЯТЬ ЗВИЧАЇВ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ – II частина

TEN HABITS IN THE CZECH REPUBLIC – PART II.

БНЧУ-ЫН АРВАН ЗУРШИЛ – II. ХЭСЭГ

ДЕСЯТЬ ПРИВЫЧНЫХ ПРАВИЛ В ЧЕХИИ – 2 ЧАСТЬ

MƯỜI PHONG TỤC TẠI CỘNG HÒA SÉC – Phần 2

ZÁSADY KOMUNIKACE S CIZINCEM

 • Snažte se mluvit pomalu.
 • Mluvte jednoduše. Vyhýbejte se komplikovaným souvětím.
 • V případě potřeby používejte gesta, ukazujte, malujte, pište.
 • Důležité informace napište na papír (např. datum příští schůzky).
 • Vykání/tykání používejte stejně jako při komunikaci s Čechy. Netykejte dospělým cizincům, se kterými se neznáte.
 • V průběhu komunikace si ověřujte, že Vám cizinec rozumí. Pozor! Pokyvování hlavy nemusí vždy znamenat, že Vám rozumí. Raději si porozumění ověřujte doplňujícími otázkami.
 • Respektujte, že cizinec je z jiného kulturního prostředí a některá naše gesta, zvyky jsou pro něj nová. Jejich nedodržování není nezdvořilost, ale neznalost.
 • Při komunikaci s cizincem nenarušujte osobní zónu, udržujte odstup.
 • Pokud se s cizincem nedokážete domluvit, neváhejte využít služeb tlumočníka nebo interkulturního asistenta.

 Nezapomeňte, že vždy záleží na úrovni znalosti češtiny cizince.

ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМЦЕМ

PRINCIPLES OF COMMUNICATION WITH A FOREIGNER

ГАДААДЫН ИРГЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХ ЗАРЧИМ

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ИНОСТРАНЦЕМ

NGUYÊN TẮC KHI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Translate / Перекласти »