Základní informace pro cizince

Česká republika

Oficiální název: Česká republika (Česko nebo ČR jsou zkratky)
Datum vzniku: 1.1.1993
Hlavní město: Praha
Poloha: Střední Evropa, vnitrozemský stát
Sousední země: 
Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko
Počet obyvatel:
10 524 167 (dle sčítání lidu v roce 2021 – probíhá jednou za 10 let, vzhledem k uprchlické vlně z Ukrajiny se mohou informace lišit)
Oficiální jazyk:
Český jazyk
Rozloha:
78 866 km²
Měna:
česká koruna
Politický system:
Česká republika je demokratický státV čele státu stojí prezident. Základní zákon ČR – Ústava České republiky. Státní moc je dělena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.
Prezident ČR:
Petr Pavel (od roku 2023, volební období je 5 let)
Státní symboly:
Česká republika má celkem 7 státních symbolů, které vymezuje zákon – velký a malý státní znak, vlajka, hymna, trikolora, státní pečeť, vlajka prezidenta republiky.

 • jsou projevem státnosti
 • vyjadřují historii státu
 • vyjadřují územní vývoj
 • vyjadřují státoprávní povahu
 • vyjadřují národní identitu
 • stát se jimi prezentuje i ve vztahu k jiným státům
Administrativní členění:
 Území celé České republiky je děleno kvůli správě státu do menších jednotek.

 • regiony soudržnosti (celkem 8): Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
 • Kraje (13 + hlavní město Praha): Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
Národnostní složení: 
česká, moravská, slezská národnost
Náboženství:
většina populace bez vyznání (případně křesťanství, ze kterého vychází mnoho tradic)
Počasí:
proměnlivé, časté střídání teplot
Podnebí:
mírný pás
Nejvyšší hora:
Sněžka 1602 m.n.m
Největší chráněná krajinná oblast:
 Beskydy
Řeky:
např. Vltava, Labe, Morava, Dyje, Odra, Opava…
Největší rybník:
Rožmberk
Největší jezero:
Černé jezero
Největší vodní nádrž:
Lipno

Ústecký kraj leží v severozápadních Čechách. Žije zde přibližně 812 tis. obyvatel. Nejvíce obyvatel žije v krajském městě Ústí nad Labem. Administrativně se kraj dělí na 7 okresů – Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov.

 V ÚK se nachází mnoho památek, včetně té, která je zapsaná na seznamu UNESCO: Krušnohoří – Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří (2019).

Více informací o památkách ÚK a o ÚK najdete např. zde:

Bydlení v České republice

Hledáte si bydlení v České republice?

V souvislosti s hledáním bydlení se setkáváme s řadou termínů. Víte, jaký je rozdíl např. mezi nájemcem a podnájemcem? Nabízíme vám krátký přehled.

V České republice mohou vlastnit nemovitost (dům, byt, garáž) i cizinci, ale neznamená to, že díky tomu získají povolení k pobytu v ČR. Pokud vlastníte nemovitost, znamená to, že ji máte v tzv. osobním vlastnictví a jste zapsaní v katastru nemovitostí.


Můžete se setkat ještě s následujícími pojmy:

Nájemprávní vztah mezi majitelem nemovitosti a nájemcem.

Nájemní smlouva – písemný dokument mezi majitelem a nájemcem, který zakládá nájem (zjednodušeně řečeno, díky tomuto dokumentu máte právo užívat byt nebo dům).

Nájemce – osoba, která obývá byt/dům a má uzavřenou platnou nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti.

Družstevní byt – vlastníkem bytu je bytové družstvo. Nájemce (vlastník družstevního podílu) uzavírá s družstvem nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu. Vlastník družstevního podílu má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou.

Podnájemprávní vztah mezi nájemcem (není majitelem nemovitosti) a podnájemcem.

Podnájemní smlouva – písemný dokument mezi nájemcem a podnájemcem. Jde tedy o situaci, kdy nájemce bytu/domu přenechává jeho užívání někomu třetímu – podnájemníkovi.

Pokud dokládáte na OAMP doklad o ubytování a bydlíte v podnájmu, je potřeba kromě podnájemní smlouvy dodat také nájemní smlouvu (mezi majitelem bytu a nájemcem; aby bylo jasné, že může nájemce byt poskytnout další osobě).

Z praxe: stává se, že podnájemní smlouva je nazvána jako smlouva nájemní. Neznamená to, že je dokument neplatný, i tak máte právo byt užívat.

Podnájemce – osoba, která obývá byt/dům a má uzavřenou platnou podnájemní smlouvu s nájemcem nemovitosti.

Kauce (jistina) – Jedná se o poplatek, který po vás může vyžadovat nájemce, v případě, že s ním uzavíráte podnájemní smlouvu.

– poplatek je obvykle ve výši 3 nájmů

– zaplacení kauce musí být písemně doložené

– Kauce je vratná. Znamená to tedy, že v případě, že se chcete odstěhovat, musí vám být kauce vrácena. Mohou z ní být ale odečteny prokázané nedoplatky (např. za nájem, vodu, vzniklé škody v bytě…).


!!! POZOR !!!

 • NIKDY NEPODEPISUJTE NIC, ČEMU NEROZUMÍTE.
 • JE DŮLEŽITÉ MÍT NA ÚŘADECH UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ A NA ADRESE BYDLIŠTĚ MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK.
  • Podrobnosti o doručování dopisů připravujeme.

Změnu bydliště je nutné také včas nahlásit. O nahlašování změn se více dozvíte zde (pozor neplatí pro Ukrajince s dočasnou ochranou).

загальна
термінологія
General
terminology

 

ерөнхий
нөхцөл
Oбщие
положения

 

Các khái
niệm chung


Bydlení v České republice může hledat každý občan sám, případně může využít služeb realitních kanceláří. V případě, že oslovíte realitní kancelář, aby vám pomohla najít bydlení, které by pro vás bylo vyhovující, musíte počítat s tím, že tyto služby mají různou úroveň a jsou zpoplatněny.

Za bydlení se platí poplatky spojené s užíváním bytu, domu.

Poplatky se platí pravidelně každý měsíc.

– nájem

– koncesionářské poplatky (poplatky za televizi a rádio) – podrobnosti připravujeme

zálohy za odběr energie (elektřina, plyn)

– zálohy za služby spojené s užíváním bytu nebo domu (vodné, stočné, osvětlení společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu-v některých městech se neplatí, případně výtah a další zálohy).

Tyto zálohové platby podléhají ročnímu vyúčtování. Vyúčtování může skončit nedoplatkem nebo přeplatkem.

– NEDOPLATEK – musíte ve stanovené lhůtě dlužnou částku doplatit. Pokud jste měli nedoplatek, doporučujeme navýšení měsíčních záloh, abyste nedoplatku v následujícím období předešli.

– PŘEPLATEK – rozdílná částka vám bude vrácena, případně převedena do dalšího období.

Vyrozumění o ročním vyúčtování je odesíláno poštou, případně i emailem.


!!! POZOR !!!

 • JE NUTNÉ MÍT VŠUDE UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ. Místo trvalého pobytu – může být pouze jedno a nemusí být totožné s reálným místem bydliště. V tom případě je důležité také všem úřadům a institucím nahlásit korespondenční adresu (případně doručovací adresu).
 • Více informací o doručovací adrese zde.

 

плата за житло
Housing charges

 

Oрон сууцны хураамжууд
платежи за жилье

 

Các lệ phí cho nhà ở

 


Koncesionářské poplatky (nebo také poplatek z přijímače): jsou poplatky, které platí všichni občané, za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo za vlastnictví daného přijímače, který je schopný reprodukovat vysílání. Za mobilní telefon se poplatky neplatí, a to i v případě, že obsahuje MF rádio nebo DVB-T tuner. Poplatky se neplatí ani za počítač (pokud do něj nevlastníte televizní kartu).

Kdo koncesionářské poplatky platí?

 • Koncesionářské poplatky musí platit každá domácnost, která má k dispozici příjem televizního a rozhlasového signálu. V podstatě, jakmile jste plátci energie, můžete přijímat i televizní a rozhlasový signál a tudíž jste považování za poplatníka, který musí platit tyto poplatky (není rozhodující zda přijímač využíváte či nikoliv).
 • Poplatek se platí jeden za celou domácnost i v případě, že máte více přijímačů. Poplatky musíte platit i v případě, že máte přijímač pouze vypůjčený déle než 1 měsíc (sice nejste majitel, ale přijímač využíváte).
 • Jiné je to u podnikatelů, kteří zaplatí ještě navíc poplatek za každý přijímač, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním.

Jak se dozvím, že mám koncesionářský poplatek platit?

 • K placení poplatků má každý člověk povinnost se sám přihlásit, a to nejpozději do 15 dnů od koupě přijímače nebo např. přestěhování. Přihlásit se můžete na každé pobočce České pošty nebo online. Pokud chcete využít možnost online přihlášení, je potřeba se zaregistrovat na portálu České televize a Českého rozhlasu, kde vyplníte vaše identifikační údaje a také platební údaje. V případě, že podnikáte, je potřeba také nahlásit, kolik televizních a rozhlasových přijímačů vlastníte.
 • Od roku 2017 televize i rozhlas domácnosti, které nejsou plátci těchto poplatků, sama oslovuje dopisem. Může se tedy stát, že vám přijde domů informativní dopis. Pokud žádný přijímač nevlastníte, můžete po jejich písemné výzvě poslat do 30 dnů čestné oznámení, že nevlastníte žádný televizní ani rozhlasový přijímač.

Kdo koncesionářské poplatky neplatí?

 • cizinci, kterým nebylo na území ČR uděleno povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnanecké karty) nebo trvalému pobytu. Znamená to tedy, že cizinci s dlouhodobým a trvalým pobytem poplatky platí, cizinci s uděleným azylem, doplňkovou ochranou, dlouhodobým i krátkodobým vízem poplatky neplatí.
 • domácnosti, ve které všichni členové trpí úplnou hluchotou nebo slepotou
 • jednotlivci, kteří mají za uplynulé kalendářní čtvrtletí příjem nižší než 2,15násobek životního minima (výše životního minima pro rok 2022 je 4250 Kč)
 • domácnost, která má za uplynulé kalendářní čtvrtletí součet všech čistých příjmů všech členů domácnosti nižší než 2,15násobek životního minima

Jaká je výše koncesionářských poplatků?

 • Výše televizního poplatku je 135 Kč a rozhlasového poplatku je 45 Kč.

Jak často se koncesionářské poplatky platí?

 • Poplatky se platí jednou měsíčně se splatností do 15. dne v měsíci. Podnikatelé platí poplatky čtvrtletně (přímo na účet České televize a Českého rozhlasu).

!!! POZOR !!!

 • ZA NEPLACENÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ MOHU DOSTAT POKUTU.
  • Ze strany České televize hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč.
  • ze strany Českého rozhlasu 5 000 Kč.
концесійні платежі
Concession fees

 

концессын хураамжууд
концессионные сборы

 

Các lệ phí cho đơn vị độc quyền

 


Dopis- doručování zásilek

Dopis je písemná zpráva, která je doručována v obálce, na níž je nadepsán adresát i odesílatel.

Dopis pro Vás:

Pokud je Vám zaslán doporučený dopis a poštovní doručovatel Vás doma nezastihne, je zásilka uložena na poště. Uložení zásilky je Vám oznámeno tzv. „výzvou k vyzvednutí“ – oznámení, které najdete ve Vaší schránce. Z praxe ale můžeme říci, že se v některých případech stává, že žádné oznámení nedostanete – např. někdo oznámení vytáhne, případně ho zapomene poštovní doručovatel vhodit do schránky. Již po 10 dnech, i když si zásilku z jakéhokoliv důvodu nepřevezmete, je zásilka považována za doručenou (tzv. fikce doručení). V dopise může být uvedena lhůta na vyřízení dané věci, která Vám tedy běží, aniž byste o tom věděli. Pokud máte problém s doručováním zásilek, můžete si na České poště zřídit poštovní box, případně datovou schránku. Očekáváte-li nějaký důležitý dopis, máte možnost se také na České poště zeptat, zda Vám nebyl nějaký dopis doručován.

NA ADRESE BYDLIŠTĚ je proto nutné MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK.

Dopis od Vás:

Pokud Vy někomu odesíláte dopis, je důležité se rozhodnout, zda ho chcete odeslat tzv. obyčejně (nedostanete potvrzení od pošty, že jste dopis odeslali), nebo doporučeně. Komunikujete-li s institucemi a úřady, doporučujeme odesílat dopis doporučeně. Při jeho odeslání musíte vyplnit podací lístek, který Vám Česká pošta potvrdí a vrátí. Slouží pro Vaši ochranu, že jste dopis skutečně odeslali a také kdy. Proto je důležité si ho uschovat.

Dopis, který je vám odeslán může mít různou formu případně barevné označení.

Obyčejný dopis: používá se při běžné komunikaci. Dopis je vhozen do poštovní schránky.

Doporučený dopis:

Dodání do vlastních rukou – zásilka je předána pouze adresátovi, oprávněné osobě, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta.

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta – zásilka je předána pouze do rukou adresáta.

Barevné označení obálky – barevný pruh na levé straně obálky:

–           modrá barva – obálku může převzít i zmocněnec (jedná se např. o sdělení školy, finančního nebo živnostenského úřadu – většinou má informativní charakter). V případě, že je na obálce napsáno „do vlastních rukou“, plní roli dopisu s červeným pruhem a převzít ho může jen adresát.

–           červená barva – obálku může převzít pouze adresát (jedná se o velmi důležité psaní, např. o předvolání na policii, upozornění ze Správy sociálního zabezpečení…).

–           fialová barva – dopisy odesílá Česká pošta do rukou adresáta, jsou vyhrazeny pro služby DINO – dluhové inkaso obyvatelstva.

–           zelená barva – obálku může převzít pouze adresát (jedná se např. o předvolání k soudnímu jednání, nařízení exekuce…)

–           žlutá barva – tzv. PIN zásilka, využívá se pro zasílání přístupových údajů do ISDS (Informační systém datových schránek – využívají právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku).

 

Některé obálky mají tzv. dodejku – svým podpisem při převzetí potvrdíte převzetí dopisu. Odesílateli je předáno písemné potvrzení o předání zásilky.


!!! POZOR !!!

 • Pokud je Vám zaslán doporučený dopis, který nemá žádné barevné označení, neznamená to, že se jedná o bezvýznamné psaní. I tak je potřeba si ho vyzvednout !!
 • JE DŮLEŽITÉ MÍT NA ÚŘADECH UVEDENOU SPRÁVNOU ADRESU BYDLIŠTĚ A NA ADRESE BYDLIŠTĚ MÍT OZNAČENOU POŠTOVNÍ SCHRÁNKU A ZVONEK.
Лист
Letter

 

Захидал
Письмо
Thư

Vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ČR

V ČR je školní docházka povinná. Školní rok trvá 10 měsíců, poté následují 2 měsíce letních prázdnin (červenec, srpen).

 • Předškolní vzdělání – MŠ (mateřská škola, „školka“) je určeno pro děti od 3 do 6 let. Poslední rok před nástupem do školy je povinný (od 5 let). Do MŠ je potřeba dítě zapsat – Zápis do mateřské školy. Alternativou k mateřské škole je dětská skupina – ale pozor! – poslední povinný rok před nástupem do základní školy, musí dítě absolvovat v mateřské škole!
 • Základní vzdělání – ZŠ (základní škola) je určeno pro děti od cca 6 let do 15 let (max 17 let). Do ZŠ je potřeba dítě zapsat – Zápis do 1.třídy základní školy.
 • Střední vzdělání – SŠ (střední škola), není povinná. Se studiem se může začít až po absolvování základní školy. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky.
  • Střední školy: gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště nebo konzervatoř
  • Po dokončení SŠ lze pokračovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.
 • Vyšší odborné vzdělání (VOŠ), není povinné. Může se začít se studiem až po absolvování střední školy – zakončené maturitní zkouškou. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky. Je ukončené je absolutoriem. Získaný titul DiS. se píše za jménem.
 • Vysokoškolské vzdělání (VŠ), není povinné. Může se začít se studiem až po absolvování střední školy – zakončené maturitní zkouškou. Je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací zkoušky. Studium je zakončené závěrečnými zkouškami. Získaný titul Bc. (bakalář), Mgr. (magistr), Ing. (inženýr), MgA. (magistr art)….se píše před jménem.

Zaměstnávání

Běžnou součástí života v České republice je práce. V této souvislosti mluvíme o tom, že chodíme do práce, jsme zaměstnaní, jsme v pracovním poměru, máme pracovní smlouvu. Co to vlastně znamená, Vám vysvětlíme.

PRACOVNÍ POMĚR vzniká pracovní smlouvou a začíná dnem, kdy nastoupíme do práce.

PRACOVNÍ SMLOUVA – dokument mezi zaměstnavatelem a Vámi – zaměstnancem, na základě kterého vykonáváte danou činnost v práci. Pracovní smlouva musí být písemná. Obě strany – Vy i zaměstnavatel – dostanete originál smlouvy podepsanou oběma stranami.

Co obsahuje pracovní smlouva:

 • Druh práce, kterou budete vykonávat (pracovní pozice).
 • Den nástupu do práce.
 • Místo, kde budete práci vykonávat.
  • Pokud máte uvedeno více pracovních míst, např. působnost v celém kraji a budete využívat služební auto, je potřeba procházet pravidelným školením odborné způsobilosti řidičů na základě kterého získáte Potvrzení o odborné způsobilosti řízení řidičů. Je potřeba ho mít u sebe.

! POZOR ! PRACOVNÍ SMLOUVA, KDE UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI CHYBÍ, JE NEPLATNÁ !

! POZOR ! NIKDY NEPODEPISUJTE SMLOUVU, KTERÉ NEROZUMÍTE. VEŠKERÉ DOKUMENTY SI SCHOVEJTE.

Pracovní smlouva obvykle ještě obsahuje:

 • Smlouva na dobu určitou x neurčitou – doba, na kterou je smlouva uzavírána.
  • Doba určitá – v pracovní smlouvě je napsáno OD KDY – DO KDY trvá pracovní poměr. Na dobu určitou můžete mít smlouvu pouze 3x po sobě (nejdéle vždy na 3 roky). Poté musíte mít smlouvu na dobu neurčitou. Existují ale výjimky!
  • Doba neurčitá – v pracovní smlouvě není vymezena doba pracovního poměru.

! POZOR ! – U CIZINCŮ MŮŽE BÝT DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU OVLIVNĚNA DOBOU PLATNÉHO POVOLENÍ K POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE !

 • Zkušební doba – obvykle trvá 3 měsíce. Je to doba, ve které si můžete zkusit, zda Vám práce vyhovuje. V této době můžete Vy nebo i Váš zaměstnavatel ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Ukončení pracovního poměru musí být písemné. V této době můžete dostávat tzv. nástupní plat, který Vám bude navýšen po ukončení 3měsíční zkušební doby. Změna výše platu se obvykle zaznamenává v dodatku pracovní smlouvy.

! POZOR! PRÁCE NA ZKOUŠKU (NA ZAUČENÍ) BEZ SMLOUVY JE NEZAKONNÁ!

 • Mzda – v pracovní smlouvě se uvádí tzv. hrubá mzda. Z této částky se odečítá daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění. V České republice je zákonem stanovena výše minimální mzdy. Mzda je vyplácená zpětně za odpracovaný kalendářní měsíc, a to obvykle jednou do měsíce.

! POZOR ! VÁŠ PŘÍJEM MŮŽE OVLIVNIT VAŠE ŽÁDOSTI O POVOLENÍ POBYTU, NEBO V PŘÍPADĚ TRVALÉHO POBYTU TAKÉ VÝŠI PENZE (STAROBNÍ DŮCHOD).

 • Nárok na dovolenou – počet dní nebo hodin, které si můžete do konce kalendářního roku vyčerpat. Čerpání dovolené musí být předem zaměstnavatelem schváleno.
 • Pracovní doba – při plném úvazku je v České republice stanoveno 40 hodin za týden. V případě částečného – zkráceného úvazku, dochází ke snížení počtu hodin za týden. Zároveň s tím se snižuje i mzda, nárok na dovolenou případně další poskytované benefity.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.


PRACOVNÍ DOBA – Při plném úvazku je v České republice stanoveno 40 hodin za týden. V případě částečného – zkráceného úvazku, dochází ke snížení počtu hodin za týden. Zároveň s tím se snižuje i mzda, nárok na dovolenou případně další poskytované benefity. O začátku a konci pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. V případě práce na směny, musíte mít harmonogram směn nejpozději 14 dní předem.

 • Dvousměnný nebo třísměnný pracovní režim – střídání zaměstnanců po 12 nebo 8 hodinách v rámci jednoho dne.
 • dlouhý nebo krátký týden – znamená to, že v jednom týdnu pracujete více dní (obvykle pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle) a v druhém týdnu méně dnů (obvykle středa, čtvrtek).

Někteří zaměstnavatelé mohou nabízet tzv. pružnou pracovní dobu nebo homeoffice:

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA – začátek a konec pracovní doby si určuje sám zaměstnanec, podle časového úseku, který stanoví zaměstnavatel. Pokud Vám tedy zaměstnavatel určí, že v práci musíte být např. mezi 10:00 – 14:00, je na Vás, jestli přijdete do práce v 8:00 nebo 10:00. Konec pracovní doby se samozřejmě posouvá podle Výše vašeho úvazku.

STLAČENÝ PRACOVNÍ TÝDEN – vždy na dohodě se zaměstnavatelem. V praxi to znamená, že do práce chodíte místo 5 dní jen 4 dny, ale musíte v těchto 4 dnech odpracovat Vaší týdenní pracovní dobu. Pokud máte tedy odpracovat 40 hodin týdně, můžete pracovat 4 dny v týdnu po 10 hodinách.

HOMEOFFICE – PRÁCE Z DOMOVA – vždy na dohodě se zaměstnavatelem a povaze vykonávané činnosti. Homeoffice znamená, že pracujete z domova. Jak často a zda vůbec si homeoffice můžete vybírat je stanoveno zaměstnavatelem.  I v případě práce z domova, ale musíte dodržovat BOZP – tzv. pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak je to s nárokem na náhradní volno nebo neschopenkou?

 • Pokud pracujete v noci, o víkendu nebo státní svátek, máte nárok na příplatky.
 • Pokud pracujete přesčas, můžete si po dohodě se zaměstnavatelem, vzít náhradní volno. Pokud budete mít tedy např. napracované 2 hodiny, můžete se domluvit, že další den půjdete o 2 hodiny dřív domu.
 • Pokud jste nemocní, máte nárok na neschopenku – Potvrzení o pracovní neschopnosti Vám vystaví lékař. Po dobu nemoci tedy nechodíte do práce. Máte nárok na nemocenskou, tzn. část mzdy.
 • Pokud potřebujete k lékaři, můžete si nechat lékařem potvrdit propustku, kterou odevzdáte v zaměstnání. Čas strávený u lékaře si tedy nemusíte napracovat.
 • Pokud je nemocné dítě, o které pečujete, můžete si nechat vystavit OČR-Ošetřování člena rodiny („ošetřovačka“), které odevzdáte v práci a zůstáváte doma. Máte nárok na část své mzdy.
 • Pokud se necítíte dobře, můžete si vybrat tzv. sick days, den na zotavenou. Tuto možnost nenabízí ale všichni zaměstnavatelé. Záleží na domluvě se zaměstnavatel, zda vůbec a případně kolik dní Vám poskytne. V případě, že si tento den vyberete, nemusíte si brát od lékaře neschopenku.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.


Kromě smlouvy na hlavní pracovní poměr se můžete v České republice setkat také se smlouvami – DPP nebo DPČ.

DPP – dohoda o provedení práce DPČ – dohoda o pracovní činnosti
Musí být uzavřena písemně – jeden originál DPP je pro Vás. Musí být uzavřena písemně – jeden originál DPČ je pro Vás.
U jednoho zaměstnavatele může být uzavřena max. na 300 h za kalendářní rok. U jednoho zaměstnavatel může být uzavřena max. 20 hod za týden.
Dohoda musí obsahovat: druh práce, hodinovou odměnu a dobu, na kterou je DPP uzavřena Dohoda musí obsahovat: druh práce, hodinovou odměnu a dobu, na kterou je DPČ uzavřena
Z odměny je odváděna daň 15 %. Z odměny je odváděna daň 15 %.
Pokud je odměna nižší než 10 000 Kč měsíčně – zaměstnavatel za Vás neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Pokud je odměna nižší než 2 500 Kč měsíčně – zaměstnavatel za Vás neplatí zdravotní ani sociální pojištění.
Pokud je odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně – zaměstnavatel za Vás platí zdravotní i sociální pojištění. Pokud je odměna vyšší než 2 500 Kč měsíčně – zaměstnavatel za Vás platí zdravotní i sociální pojištění.
Nemáte nárok na dovolenou ani na příplatky za přesčas. Nemáte nárok na dovolenou ani na příplatky za přesčas.
DPP končí, když je …

…splněn dohodnutý druh činnosti,

…odpracován počet hodin dle dohody,

…odpracován maximální počet hodin za kalendářní rok – 300 hodin

…dohodnuto ukončení DPP – dostanete a nebo dáte výpověď (výpovědní lhůta je 15 dní a začíná dnem doručení zaměstnavateli).

DPČ končí, když je …

…splněn dohodnutý druh činnosti,

…odpracován počet hodin dle dohody,

…dohodnuto ukončení DPČ – dostanete a nebo dáte výpověď (výpovědní lhůta je 15 dní a začíná dnem doručení zaměstnavateli).

Nemáte nárok na nemocenskou. Máte nárok na nemocenskou.

Více informací najdete na webových stránkách https://www.suip.cz/pracovne-pravni-vztahy-otazky-a-odpovedi.

 

POZOR! Držitelé zaměstnanecké karty nesmějí uzavírat DPP. Pokud ji uzavřou, bude se jednat o nelegální práci, za kterou jim hrozí i zrušení pobytu.

УВАГА! Власники посвiдки на проживання з метою працевлаштування (карта працівника) не мають права укладати угоду про виконання певної роботи (DPP). Якщо Ви це зробите, то це буде вважатися нелегальним працевлаштуванням і може призвести до анулювання посвідки на проживання.

ATTENTION! Employee card holders are not allowed to conclude DPP. If they do, it will be considered illegal work, for which they may face the risk of having their residence cancelled.

АНХААР! Ажлын карт эзэмшигч нь DPP гэрээг байгуулж болохгүй. Хэрэв энэхүү гэрээг байгуулав л энэ нь хууль бус ажил гэж тооцогдож, оршин суух эрхийг нь цуцлах аюултай.

ВНИМАНИЕ! Владельцы трудовых карт не могут заключать соглашения о выполнении работ (DPP). В случае подписания такого соглашения речь идет о нелегальной работе, за которую грозит аннулирование разрешения на пребывание.

LƯU Ý! Người có thẻ lao động không được ký kết  DPP (thoả thuận công việc). Nếu ký kết, công việc đó sẽ không những trở thành bất hợp pháp mà họ sẽ còn có cả nguy cơ bị mất giấy phép cư trú.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.


Ztráta zaměstnání

VÝPOVĚĎ – V případě, že chcete odejít ze zaměstnání, musíte dát písemně Vašemu zaměstnavateli výpověď. Obvyklá výpovědní lhůta jsou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce.

Příklad: Výpověď podáte 5.9., výpovědní lhůta začíná 1.10. a končí 30.11..

Na ukončení pracovního poměru se můžete se zaměstnavatelem domluvit. V tomto případě, sepíšete Dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které napíšete datum, ke kterému z práce odcházíte.

PROPUŠTĚNÍ Z PRÁCE – propuštění z práce znamená, že od svého zaměstnavatele dostanete výpověď. Výpověď můžete dostat z různých důvodů, např.:

 • Vaše pracovní místo je rušeno.
 • Přestanete splňovat kvalifikační předpoklady na danou pracovní pozici.
 • Porušujete opakovaně pracovní povinnosti
  • Zaměstnavatel Vás na přestupky upozorní v tzv. vytýkacím dopisu. V případě, že ho dostanete 2x a nedojde k nápravě, můžete být propuštěni. V tomto případě nemáte nárok na odstupné.

! POZOR ! V PŘÍPADĚ HRUBÉHO PORUŠENÍ KÁZNĚ, MŮŽETE DOSTAT OKAMŽITOU VÝPOVĚĎ. Například pokud přijdete do práce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – Pokud jste zaměstnaní, zdravotní a sociální pojištění je strháváno ve Vaší mzdě. Váš zaměstnavatel je povinen ho hradit.

! POZOR ! POKUD NEJSTE V ČESKÉ REPUBLICE ZAMĚSTNANÍ, MUSÍTE SI HRADIT ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ!

EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE – pouze osoby s trvalým pobytem v ČR

 • Úřad práce poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může Vám poskytnout rekvalifikační kurz, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci.
 • Registraci na Úřadu práce musíte provést v místě Vašeho bydliště. V případě, že požádáte o zprostředkování vhodného zaměstnání, stáváte se uchazečem o zaměstnání a jste zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.

Více informací najdete na webových stránkách www.uradprace.cz.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.


AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Vašim zaměstnavatelem je agentura práce, která Vám zprostředkovává práci – tzn., že Vás dočasně přidělí na práci u jiného zaměstnavatele.

Agentura práce musí být na seznamu agentur práce. Evidenci zajišťuje Úřad práce. Ověřit si ji můžete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace.

! POZOR! PRACOVNÍ SMLOUVU (nebo DPČ) MÁTE UZAVŘENOU S AGENTUROU PRÁCE, NE S PŘIDĚLENÝM ZAMĚSTNAVATELEM. SMLOUVA MUSÍ BÝT VŽDY PÍSEMNÁ.

 Pokud jste agenturou práce přiděleni k jinému zaměstnavateli, je potřeba mít kromě pracovní smlouvy s agenturou práce také písemný pokyn – pracovní ujednání, kde bude sepsáno, že jako zaměstnanec souhlasíte s tím, že budete pracovat u daného zaměstnavatele.

 Musí zde být specifikováno:

 • zaměstnavatel,
 • místo práce,
 • jak dlouho tam budete práci vykonávat,
 • pracovní podmínky,
 • mzda,
 • kdo je vaším nadřízeným, případně osoba, která Vám bude přidělovat úkoly a která bude odvedenou práci kontrolovat,
 • ukončení Vaší práce (datum).

 Víte, že:

 • Agentura práce i zaměstnavatel, ke kterému jste přiděleni, jsou povinni Vám zajistit stejné pracovní podmínky, jako mají ostatní zaměstnanci.
 • Zaměstnanec agentury práce nesmí být současně kmenovým zaměstnancem firmy nebo společnosti, do které je přidělen.
 • Zaměstnanec agentury práce může pracovat u stejného přiděleného zaměstnavatele na stejném pracovním místě jen 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  • Výjimku tvoří případ, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec nebo
  • jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnankyni ∕ zaměstnance, která ∕ ý čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
 • Pracovní poměr s Vámi může ukončit jen agentura práce, nikoliv zaměstnavatel, ke kterému jste přiděleni.

! POZOR !

 • CIZINCI, KTEŘÍ MAJÍ POVOLENÝ POBYT V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, SMÍ PRACOVAT POD AGENTUROU PRÁCE POUZE PO PŘÍJEZDU DO ČESKÉ REPUBLIKY – POKUD TO BYLO DOHODNUTO JEŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM DO ČR.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE MĚNÍTE ZAMĚSTNAVATELE, NIKDY NESMÍTE MĚNIT NA AGENTURU PRÁCE.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.

„PODNIKÁNÍ NENÍ ZAMĚSTNÁNÍ“ – Základní informace o podnikání v České republice

 

PODNIKÁNÍ je zákonem definováno jako soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Soustavná činnost – opakující se činnost.

Samostatná činnost – sami si organizujete práci a hradíte si náklady (např. pomůcky nebo prostor k podnikání).

Dosažení zisku – za svou činnost dostáváte zaplaceno, ne formou mzdy, ale vystavujete fakturu.

X

ZAMĚSTNÁNÍ smluvně vázaný pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

! POZOR ! PODNIKÁNÍ NENÍ ZAMĚSTNÁNÍ. DEJTE SI POZOR NA SPLNĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH NÁLEŽITOSTÍ PODNIKÁNÍ, ABY NEDOŠLO K PORUŠOVÁNÍ ČESKÝCH ZÁKONŮ. V případě kontroly Inspektorátem práce by Vám hrozila vysoká pokuta.

 

Způsoby podnikání v České republice (ústředním správním orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu):

 • na základě živnostenského oprávnění – podnikání fyzické osoby. Živnostenské podnikání je nejčastější formou, upraveno živnostenským zákonem.
 • na základě zvláštních oprávnění, například formou „účasti v právnické osobě“ (obchodní společnost či družstvo) – podnikání právnické osoby.

 

! POZOR NA ŠVARCSYSTÉM! – jedná se o situaci, kdy člověk formálně vystupuje jako živnostník – OSVČ, ale ve skutečnosti má pouze jednoho odběratele svých služeb/zboží. Pokud se tento odběratel chová, jako by byl zaměstnavatelem tohoto živnostníka – říká mu, co má dělat, dodává mu nástroje či materiál, který živnostník při své činnosti používá, poskytuje mu pracovní místo a pracovní pomůcky, může se jednat o švarcsystém a obcházení zákona!

 

V České republice můžete podnikat v činnostech, které nejsou přímo zákonem zakázány nebo vyloučeny ze živnostenského podnikání. Podnikat můžete v případě, že jste plnoletí, způsobilí k právním úkonům, trestně bezúhonní, případně splňujete další podmínky, které jsou dané pro určitou specifickou oblast činnosti (odborná způsobilost, doba praxe).

 

Chcete-li začít podnikat, potřebujete živnostenské oprávnění. Získáte ho po vyplnění registračního formuláře na živnostenském úřadě případně na Czech POINTU České pošty (vybrané pobočky). Zároveň je potřeba zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

 • Potřebné dokumenty:
  • Průkaz totožnosti.
  • Dokad o zaplacení správního poplatku.
  • Oprávnění pobytu v České republice.
 • Může být ještě vyžadováno:
  • Výpis z evidence trestů (vydaný příslušným orgánem státu, jehož je cizinec občanem, max. 3 měsíce starý), včetně ověřeného překladu.
  • Prohlášení vlastníka nemovitosti o tom, že souhlasí s umístěním podnikání do objektu.
  • V případě potřebné odborné způsobilosti také musíte doložit potvrzení nebo osvědčení o odborné způsobilosti.

 

Dokladem o Vašem podnikání je výpis z živnostenského rejstříku. Je Vám přiděleno IČO – IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, pod kterým vystupujete.

 

Hlášení založení živnosti – podnikání (do 8 dnů):

1, Zdravotní pojišťovna – přiřadí Vás do kategorie OSVČ, tzv. osoba samostatně výdělečně činná – kvůli platbě zdravotního pojištění. Každý podnikatel si musí platit zdravotní pojištění (minimální částka pro rok 2022 je stanovena na 2627 Kč.

2, Okresní správa sociálního zabezpečení – kvůli důchodovému pojištění. Minimální částka pro rok 2022 je stanovena na 2841 Kč.

Ze zdravotní pojišťovny i OSSZ Vám přijde dopis, který Vám stanoví platby pojistného (případně budete vyzváni k osobnímu převzetí na úřadě). Zálohy na pojistné se musí platit každý měsíc, včetně měsíce, ve kterém své podnikání zakládáte.

3, Finanční úřad – kvůli platbám daní. Vyplníte formulář Přihláška k registraci pro fyzické osoby. Poté Vám bude přiděleno DIČ – daňové identifikační číslo. Vyrozumění dostanete poštou písemně.

! POZOR ! – KAŽDÝ ROK MUSÍTE ODEVZDAT TZV. DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – odvedete daň z příjmu ve výši 15% a vyúčtujete zaplacené zálohy (Základem je přehled o výši daňového základu u zdravotní pojišťovny a přehled o příjmech a výdajích u OSSZ).

 

NENÍ MOŽNÉ PODNIKAT JEN PROTO, ABYSTE MĚLI POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ. VŽDY BUDETE MUSET DOKLÁDAT SVÉ PŘÍJMY.

V České republice může cizinec podnikat i s jiným typem pobytu, než je účel podnikání, ale musí vždy plnit původní účel svého pobytu. Např. pokud máte udělen pobyt na základě studia, musíte tedy i nadále studovat.

 

Pokud chcete měnit účel pobytu na podnikání, můžete o změnu žádat v případě, že:

 • jste držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu – ale až po 5 letech pobytu na území České republiky,
 • jste držitelem platného povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny – ale až po 3 letech pobytu na území České republiky, nebo pokud jste dovršili 18 let věku.

 

Za stejných podmínek, jako čeští občané, mohou v České republice podnikat:

 • Občané členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo občané Švýcarské konfederace.
 • Občané ze třetích zemí na základě udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání – musíte ale prokázat, že máte prostředky k pobytu pro účely dlouhodobého víza.
 • Pokud máte trvalý pobyt v ČR.

 

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE O PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAJDETE ZDE: www.mpo.cz, www.businessinfo.cz, www.mpsv.cz, www.mfcr.cz, www.cssz.cz, www.mzcr.cz

V PŘÍPADĚ, ŽE SI SVOU SITUACÍ NEJSTE JISTÍ, JE LEPŠÍ JI S NĚKÝM ZKONZULTOVAT. V CENTRU NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ VÁM RÁDI POMŮŽEME. NA SCHŮZKU SE PŘEDEM OBJEDNEJTE.

 

„ПІДПРИЄМНИЦТВО ЦЕ НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ“Основна інформація про підприємницьку діяльність в Чеській Республіці
„BUSINESS IS NOT EMPLOYMENT“Basic information about doing business in the Czech Republic
„АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ НЬ ГЭРЭЭГЭЭР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БИШ“Чех улсад аж ахуй эрхлэх талаарх үндсэн мэдээлэл
„БИЗНЕС — ЭТО НЕ НАЕМНЫЙ ТРУД“Основная информация о ведении бизнеса в Чехии
„KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM“ Thông tin tin cơ bản về kinh doanh tại Cộng hòa Séc

Ostatní

Předvolba v České republice: +420


Důležitá telefonní čísla:

150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
112 Evropské tísňové volání

Státní svátky a dny pracovního klidu v České republice:

1. ledna – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu

O půlnoci z 31.12. na 1.1. slaví země používající gregoriánský kalendář vstup do nového roku. 1.leden je v České republice důležitým dnem především proto, že v roce 1993 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika a vznikly 2 nové státy – ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Proto je tento den od roku 2000 státním svátek – Den obnovy samostatného českého státu. Česká republika je demokratický, parlamentní právní stát, v jehož čele stojí prezident. Zákonodárným orgánem je Parlament (dvě komory – Poslanecká sněmovna a Senát), orgánem moci výkonné je vláda České republiky (skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů).

Velký pátek – pohyblivý svátek

Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, pohyblivým svátkem. Ze svatého týdne je za významný den považován tento den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. Dle tradice je Velký pátek věnován modlitbám a nemá se pracovat s půdou. V pověstech se vypráví o tom, že se právě tento den otevírají poklady v zemi a ve skalách.

Velikonoční pondělí – pohyblivý svátek

Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, pohyblivým svátkem. Název svátku vychází z „velké noci“, v níž byl Kristus vzkříšen. Zároveň se jedná o oslavu jara.

Velikonoční pondělí se váže k událostem z předchozích dnů – k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

V průběhu dopoledne chodí chlapci s pomlázkou za děvčaty a šlehají je za doprovodu recitace nebo zpěvu. Pomlázku mají z vrbového proutí ozdobenou mašlemi. Šleháním předávají dívkám sílu, pružnost, zdraví mladého jarního prutu. Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky (představuje plodnost, úrodnost, život, vzkříšení, symbol zrození, nového života).

 1. května – Svátek práce

V sobotu 1. května proběhly v Chicagu dělnické demonstrace za osmihodinovou pracovní dobu bez srážky mzdy a lepší pracovní podmínky. Projevy zněly v angličtině, němčině, polštině, a dokonce i češtině. O tři dny později proběhla stávka zaměstnanců, která již nebyla tak poklidná a skončila několika mrtvými. V roce 1889 byl vyhlášen na paměť vypuknutí stávky Svátek práce. V Čechách se Svátek práce slaví od roku 1890. První oslavy se konaly na pražském Střeleckém ostrově. Oslavy byly spojeny se socialistickou propagandou. Konaly se masové průvody městy, ve kterých byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace. Tradičními prvky průvodů byly alegorické vozy, pugety šeříků, transparenty a mávátka. Průvody byly doplněny o tribunální přednesy čelních představitelů strany a byly povinné. Od roku 1989 se masivní oslavy už nekonají.

8. května – Den vítězství

Den vítězství oslavuje konec druhé světové války nejen v České republice, ale i v Evropě (kapitulace vojsk nacistického Německa 8.5.1945). Západní velmoci vyhlásily za Den vítězství v Evropě 8. května (Francie již 7. května – kapitulace německých vojsk v Remeši), protože to byl poslední den, kdy se na tomto území bojovalo. Některé země uznávají spíše 9. květen. I Československo bylo osvobozeno až 9. května. Jednotliví představitelé politických stran se na datu svátku dlouho nemohli shodnout. Až v listopadu roku 1951 byl schválen zákon, kterým byl stanoven 9. květen jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Po roce 1989 byl zákonem o státních svátcích několikrát změněn. Den osvobození od fašismu se slavil v roce 1990 9. května a o rok později již 8. května. V roce 2000 byl název svátku přejmenován na Den osvobození. V roce 2004 bylo v rámci projednávání zákona o státních svátcích navrženo, aby 8. květen byl vyhlášen jako Den vítězství. Tím se názvosloví svátku přiblížilo názvosloví používané v západních státech.

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

V tento den si připomínáme příchod bratrů ze Soluně Cyrila (Jeho původní jméno je Konstantin. Jméno Cyril přijal v klášteře v Římě až krátce před svou smrtí.) a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Z historických pramenů však vyplývá, že už přišli na jaře, někdy kolem 9. března. Tento den se však z liturgického hlediska k oslavám příliš nehodí – předvelikonoční postní doba, a proto byly oslavy přesunuty na den 5.7. – před den připomínající mučednickou smrt Jana Husa. Význam jejich mise spočívá v prosazení staroslověnštiny jako jazyka, ve kterém se sloužily mše. S jazykem se úzce pojí písmo. Pro západní Slovany vytvořil Cyril písmo zvané hlaholice. Období jejich příchodu je v širším měřítku označováno jako příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí. Byl to také krok k tomu, aby zde vznikla samostatná církev v čele s arcibiskupem. V roce 1863 byli oba prohlášeni za patrony slovanských národů. Papež Jan Pavel II. je dokonce v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.

Připomínka příchodu slovanských věrozvěstů je daná zákonem z roku 2000.

6. července – Den upálení mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus (1370-1415) byl český kněz, náboženský reformátor, kazatel a univerzitní profesor, který byl na kostnickém koncilu v roce 1415 upálen, protože odmítl odvolat své myšlenky. Církev v této době zažívala velký morální úpadek (obohacování prodáváním odpustků), který Hus kritizoval a vyzýval k nápravě církve. Díky svým myšlenkám byl označen za kacíře. Smrt Jana Husa vedla k zesílení vlivu jeho myšlenek a k husitským válkám, ve kterých jeho následovníci bojovali proti římskokatolické církvi. Důsledkem těchto bojů bylo zpustošení do té doby vzkvétající země. Aby nemohly být ostatky Jana Husa uctívány, byl popel vysypán do řeky Rýn.

Jako státní svátek bylo výročí upálení Jana Husa vyhlášeno až v roce 1990, uzákoněno v roce 2000.

28. září – Den české státnosti

V roce 2000 byl v České republice uzákoněn státní svátek pod oficiálním názvem Den české státnosti – Svatý Václav. Tento den je připomínkou události z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav (český světec a symbol české státnosti).

Významnou roli v životě Václava sehrála jeho babička, svatá Ludmila, která se klíčovým způsobem podílela na jeho výchově. Václav se nezasloužil jen o zachování suverenity českého státu, ale také o založení chrámu sv. Víta, hlavního kostela knížectví.

 K významným objektům připomínající jeho památku patří Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, socha sv. Václava na Karlově mostě, socha sv. Václava na Vyšehradě či kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi.

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

Samostatný Československý stát byl vyhlášen 28. října 1918 na Václavském náměstí v Praze. O den později byla samostatnost vyhlášena také na Moravě. Slovensko se připojilo oficiálně tzv. Martinskou deklarací, která byla přijata Slovenskou národní radou, a to 30.10. v Turčianském Sv. Martině. Bylo ale za potřebí sjednotit kulturní i ekonomickou úroveň, a proto na Slovensko odešla část české inteligence. V roce 1919 byla v Bratislavě založena první slovenská univerzita. 

Československo vzniklo jako demokratický stát. Veškeré záležitosti řešil Národní výbor, v jehož čele stál František Soukup, Vavro Šrobár, Antonín Švehla a Alois Rašín. Na území Československa žilo také velké množství Němců, Maďarů, Poláků a Ukrajinců. Přesto, že se předpokládalo, že německé oblasti z Českých zemí, budou součástí státu, byla vyhlášena samostatná provincie Deutschböhmen, na severu Moravy a Slezska spolková země Sudetenland a další dvě německé pohraniční území. Němci se snažili o převrat a o odpojení svých měst.

Československá vláda vydala prozatímní ústavu, na základě které se z Národního výboru stalo Národní shromáždění. První schůze, tohoto shromáždění, se konala 14. 11. 1918. Na ní byl zvolen 1. československý prezident T. G. Masaryk a byla také jmenována vláda v čele s Karlem Kramářem.

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

Tento den je připomínkou dvou významných událostí, jedna je z roku 1939 a druhá z roku 1989.

V roce 1939 se v Praze i jiných městech konaly protiněmecké demonstrace, při kterých byl postřelen student Jan Opletal. Svým zraněním podlehl o pár dní později. U příležitosti jeho pohřbu se konaly tiché demonstrace, jichž Němci využili k perzekučním akcím.  V noci z 16. na 17. 11. 1939 provedli razie ve studentských kolejích. Do koncentračních táborů odvezli 1200 studentů, 9 studentských funkcionářů popravili a uzavřeli české vysoké školy.  17. listopad byl na základě těchto událostí a protestů v cizích zemích vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.  O celých padesát let později, 17. 11. 1989 byla uspořádána studentská vzpomínková slavnost ke Dni studentstva.  Brutální policejní zákrok proti účastníkům vyvolal rozhořčení veřejnosti a protestní akce.  Následovala okupační stávka na vysokých školách, ke které se přidali také herci všech divadel. Události vyústily v tzv. Sametovou revoluci. V tomto období docházelo k tak zásadním změnám, že došlo k pádu komunismu. Dne 29. 12. 1989 byl prezidentem republiky zvolen Václav Havel.

24. prosince – Štědrý den

Vánoce jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista. V České republice je chápeme především jako svátky pokoje a klidných láskyplných rodinných oslav, bez ohledu na náboženské vyznání. S Vánocemi se pojí množství lidových zvyků a tradic. Mezi nejvíce dodržované patří vánoční stromeček, vánoční dárky (které nosí Ježíšek), zpívání koled, štědrovečerní večeře (bramborový salát, kapr) a vánoční cukroví. Často se můžeme setkat s tím, že každá rodina dodržuje ještě další zvyky, např. krájení jablka (hvězdička uprostřed znamená štěstí a zdraví v následujícím roce), lití olova (zjistíme, co nás čeká v následujícím roce), skořápkové lodičky, zlaté prasátko (pokud nebudeš celý den jíst, uvidíš zlaté prasátko). V mnoha rodinách je také rozšířený zvyk líbání pod zavěšeným jmelím. To však musí být darované, nesmíme si ho koupit sami. Políbení pod jmelím nám podle tradice zajistí dostatek lásky po celý příští rok. Dostatek peněz v následujícím roce nám naopak zajistí kapří šupina schovaná pod talířem při štědrovečerní večeři.

25.prosince – 1. svátek vánoční

Boží hod vánoční je významným křesťanským svátkem, pravým začátkem Vánoc. V tento den lidé navštěvovali kostely, kde rozjímali a trávili čas v poklidu. Stavěly se betlémy, které lidé chodili obdivovat. Podle lidových tradic by se dnes nemělo pracovat, uklízet, stlát postele nebo sklízet ze stolu. Měli bychom odpočívat a vychutnávat si vánoční atmosféru. Zatímco dříve se nikam nechodilo a trávil se čas s rodinou, dnes mnozí navštěvují své příbuzné. Na druhou stranu je to příležitost pro slavnostní rodinný oběd. A co je dnešním tradičním pokrmem? Pečená husa, případně jiný opeřenec 😊 Pokud nemáte husu rádi, můžete si připravit svíčkovou s houskovým knedlíkem, vepřovou pečeni nebo vánoční šunku.

26. prosince – 2. svátek vánoční

Druhý svátek vánoční je spojen s osobností svatého Štěpána, který se stal prvním křesťanským mučedníkem. Byl ukamenován za to, že hlásal, že ježíš Kristus je synem Boha. Podle tradic může být i dnešním tradičním obědem pečená husa, kachna, krůta nebo krocan, většinou s knedlíkem a zelím.

K tomuto dni se také váže mnoho pranostik, např.:

 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
 • Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

Kromě pranostik je dnešní den spojen také s koledou…Koleda, koleda, Štěpáne!

V České republice jsou pro odpad určené kontejnery (případně popelnice), které svým barevným označením napovídají, který odpad do nich patří.


POZOR !!! TŘÍDĚNÍ ODPADU NENÍ RECYKLACE.

 • Třídění odpadu je rozdělování materiálů, který je možný následně dále zpracovat a využít.
 • Recyklace je technologický proces, kterým se z odpadního materiálu vytváří materiál přibližně stejné kvality. I když se dále nedá recyklovat veškerý vytříděný materiál, zmírní se tím zátěž na životní prostředí, sníží se potřeba těžby nových surovin a využívá se odpad místo jeho uskladnění na skládce.

Víte, co je recyklační symbol? Jedná se o symbol, který nám radí, jak správně jednotlivý odpad třídit, protože uvádí, z jakého materiálu je obal vyroben.

V Ústeckém kraji mají všichni občané možnost třídit papír (modrá barva), plasty (žlutá barva), sklo (zelená barva) i kovy (šedá barva). Další možností třídění nabízí bioodpady (hnědá barva), objemné odpady i elektroodpady.

Do kontejnerů s tříděným odpadem nevhazujeme příliš znečištěné obaly, obaly se zbytky potravin nebo obaly se zbytky žíravin případně škodlivými látkami. Do tříděného odpadu nepatří ani porcelán, keramika, zrcadlo nebo již zrecyklovaný materiál, jako je např. rulička od toaletního papíru.

Kromě výše zmíněného existují také kontejnery s oranžovým označením na nápojové kartonové obaly (od džusu, mléka). Setkat se můžete také s kontejnery, které jsou bílé a jsou určeny pro sklo. Sklo čiré tedy patří do bílého kontejneru, barevné sklo do zeleného. Některé lahve jsou dokonce vratné a patří tedy zpět do obchodu, tzv. zálohované lahve (např. od piva nebo od některých sirupů).

V poslední době mnoho obchodů také zavádí tzv. bezobalový prodej, kdy má každý možnost nákupu do svých nádob, případně do zakoupených obalů v obchodě, který se dá využívat opakovaně.

Pokud si nevíte rady s tříděním odpadu, máte možnost vše vyhodit do černých kontejnerů, které jsou určeny pro směsný odpad.

Kromě nádob na odpad máte ještě možnost odvézt odpad na sběrný dvůr, do sběrných středisek nebo do výkupu. Do sběrného dvora se vozí objemné věci, ale např. i sesbíraný olej v plastové nádobě. Dále zde můžete odevzdat i malé elektrospotřebiče. Pro ty ale existují speciální červené popelnice (případně nádoby k tomu určené), které jsou v obchodních centrech nebo i ve školách či školkách.

Víte kam patří…

…léky?            Nevyužité léky a léky po datu expirace se odevzdávají v lékárnách!

…oblečení, obuv nebo ručníky?       Ještě použitelné a nepoškozené oblečení můžete darovat různým organizacím, charitám případně vhodit do kontejnerů na oblečení.

…žárovky?      Patří do speciálních nádob označených nápisem ŽÁROVKY, které najdete v některých nákupních centrech, obchodech.

…baterie?       Patří do speciálních nádob označených nápisem BATERIE, které najdete v některých nákupních centrech, obchodech. Do domácnosti si můžete zdarma pořídit krabičku ECOCHEESE (speciální krabička pro sběr baterií v domácnosti).

…autovrak?     Autovraky patří na vrakoviště, kde vám také vystaví doklad o ekologické likvidaci.

 Více informací o třídění nebo recyklaci najdete na www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz.


Nevíte, jak se v některých situacích zachovat? Nechcete se dopustit nějakého přešlapu, či způsobit nedorozumění?

Sestavili jsme pro Vás DESATERO ZVYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. 

 1. Termín a čas schůzky (např. ve škole, u lékaře, na úřadu) si vždy domluvte předem a přijďte včas.
 2. Když na schůzku nemůžete přijít (nebo máte zpoždění), omluvte se a domluvte si jiný termín. Když přijdete bez omluvy, pracovník na Vás možná nebude mít čas.
 3. Při příchodu na schůzku (také do školy, do banky, k lékaři atd.) je slušné pozdravit. A při odchodu je dobré říct „na shledanou“.
 4. Při jednání s neznámou osobou vykáme. Vyjadřujete tím respekt.
 5. V případě telefonu/emailu je důležité pozdravit/rozloučit se, podepsat se a napsat svůj kontakt.
 6. Respektujte uvedené informace na pracovištích – např. nevstupovat, neklepat. Zároveň dodržujte uvedenou pracovní dobu. Není vhodné oslovovat úředníky, pracovníky, učitele atd. na ulici, v obchodě … a řešit své záležitosti.
 7. Nečekejte, že bude vše hned. Některé záležitosti mají na vyřízení své lhůty.
 8. Respektování osobní zóny – na úřadech, v obchodech, v nemocnicích, v MHD…
 9. Spolupráce s pracovníkem – pracovník, úředník nebo i učitel ve škole Vám vše vysvětlí, pomůže (dá Vám návod, jak postupovat). Není vhodné očekávat, že vše vyřídí automaticky za Vás.
 10. Slušné jednání – neskákejte do řeči, nemluvte sprostě, nenadávejte, nezvyšujte tón hlasu, sprostá gesta jsou nevhodná, nepředbíhejte, nenarušujte jednání druhých, poděkujte za pomoc.


DESATERO ZVYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE – II.díl

 1. Na schůzce je dobré mít ztlumený telefon/vypnutý telefon. Případný hovor nezvedejte, SMS nečtěte.
 2. Neberte na schůzku děti (pokud není jeho přítomnost předem domluvená).
 3. Nenarušujte schůzky ostatních lidí. Vyčkejte na svůj smluvený čas schůzky.
 4. Nevolejte pracovníkům večer, o víkendu nebo o státních svátcích. Vaše záležitosti se v tuto dobu stejně s největší pravděpodobností nevyřeší.
 5. Potřebujete s něčím pomoct/poradit? V češtině je důležité říkat „prosím“, „děkuji“. Nepoužívejte příkazy, např. udělejte to.
 6. V České republice je nutné říkat – např. pane doktore, paní učitelko, paní ředitelko, pane inženýre, pane Nováku …
 7. Ve veřejném prostoru (čekárna, chodba, vlak, výtah…) je slušné pozdravit a chovat se k ostatním ohleduplně (např. v čekárně u lékaře nehlučte, nepouštějte si nahlas hudbu na telefonu apod…)
 8. Nepleťte si pomoc s podvodem. Pracovníci Vám nepomůžou obcházet zákon, lhát, falšovat data nebo dokumenty.
 9. Vhodné oblečení – volte vhodně oblečení k dané situaci, např. slušné oblečení na pracovní pohovor, do divadla si oblečte společenské šaty či oblek apod.
 10. Ve veřejné dopravě si nesedejte na vyhrazená místa např. pro seniory, osoby s tělesným handicapem. Platí, že mladší osoby uvolňují místa starším lidem, těhotným ženám…

ZÁSADY KOMUNIKACE S CIZINCEM

 • Snažte se mluvit pomalu.
 • Mluvte jednoduše. Vyhýbejte se komplikovaným souvětím.
 • V případě potřeby používejte gesta, ukazujte, malujte, pište.
 • Důležité informace napište na papír (např. datum příští schůzky).
 • Vykání/tykání používejte stejně jako při komunikaci s Čechy. Netykejte dospělým cizincům, se kterými se neznáte.
 • V průběhu komunikace si ověřujte, že Vám cizinec rozumí. Pozor! Pokyvování hlavy nemusí vždy znamenat, že Vám rozumí. Raději si porozumění ověřujte doplňujícími otázkami.
 • Respektujte, že cizinec je z jiného kulturního prostředí a některá naše gesta, zvyky jsou pro něj nová. Jejich nedodržování není nezdvořilost, ale neznalost.
 • Při komunikaci s cizincem nenarušujte osobní zónu, udržujte odstup.
 • Pokud se s cizincem nedokážete domluvit, neváhejte využít služeb tlumočníka nebo interkulturního asistenta.

 Nezapomeňte, že vždy záleží na úrovni znalosti češtiny cizince.

Translate / Перекласти »