Projekt "Centrum cizinců"

Prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců

O projektu

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen „Centrum cizinců“) zahájilo svou činnost v dubnu roku 2009, díky podpoře Evropského integračního fondu.

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ realizuje Poradna pro integraci, z. ú. (www.p-p-i.cz)

Od července 2015 je projekt součástí národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Cíle Centra cizinců

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Centrum cizinců je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní, jazykové a kulturní postavení cizinců v regionu Ústecka. Úkolem Centra cizinců je zajistit vytvoření regionální poradní platformy, která bude řešit aktuální problémy cizinců. Cílem je vytvoření prostoru pro lepší komunikaci a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální poptávku v otázkách integrace cizinců.

Centrum cizinců usiluje o integraci cizinců do všech oblastí života a posiluje jejich postavení v ČR v oblasti sociální, právní, jazykové a kulturní. Dále podporuje původní kulturní a historickou identitu každého jedince a přispívá tím k rozvoji vzájemné tolerance a respektu v české společnosti.

Poslání Centra cizinců je naplňováno prostřednictvím poskytovaných služeb. Klienti mohou využít sociálního a právního poradenství, účastnit se kurzů českého jazyka a socio-kulturních kurzů a dalších aktivit.

Cílová skupina

Státní příslušníci třetích zemí pobývající na území České republiky v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky na základě oprávnění k pobytu nad 90 dní; státní příslušníci třetích zemí, kterým byla v České republice udělena mezinárodní a dočasná ochrana. Dále zástupci majoritní společnosti, pracovníci veřejné správy, odborná veřejnost a další osoby, které ve své profesi často přicházejí do styku s cizinci.

Jsme tu pro Vás

Rádi Vám pomůžeme

Translate / Перекласти »