Projekt "Centrum cizinců"

Prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců

O projektu

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen „Centrum cizinců“) zahájilo svou činnost v dubnu roku 2009, díky podpoře Evropského integračního fondu.

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ realizuje Poradna pro integraci, z.ú. (www.p-p-i.cz)

  • Od července 2015 je projekt součástí národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
  • Anotace projektu zde
  • Leták Centra cizinců zde
  • Logo Centrum cizinců zde

Cíle Centra cizinců

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Centrum cizinců je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní, jazykové a kulturní postavení cizinců v regionu Ústecka. Úkolem Centra cizinců je zajistit vytvoření regionální poradní platformy, která bude řešit aktuální problémy cizinců. Cílem je vytvoření prostoru pro lepší komunikaci a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální poptávku v otázkách integrace cizinců.

Centrum cizinců usiluje o integraci cizinců do všech oblastí života a posiluje jejich postavení v ČR v oblasti sociální, právní, jazykové a kulturní. Dále podporuje původní kulturní a historickou identitu každého jedince a přispívá tím k rozvoji vzájemné tolerance a respektu v české společnosti.

Poslání Centra cizinců je naplňováno prostřednictvím poskytovaných služeb. Klienti mohou využít sociálního a právního poradenství, účastnit se kurzů českého jazyka a socio-kulturních kurzů a dalších aktivit.

Cílová skupina

Státní příslušníci třetích zemí oprávněně pobývající na území ČR, státní příslušníci Ukrajiny s jakýmkoli pobytovým statusem a osoby s udělenou mezinárodní a doplňkovou ochranou legálně pobývající na území Ústeckého kraje. Dále zástupci majoritní společnosti, pracovníci veřejné správy, odborná veřejnost a další osoby, které ve své profesi často přicházejí do styku s cizinci.

(do cílové skupiny NESPADAJÍ  státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, státní příslušnící třetích zemí s pobytem do 90 dnů, turisti).

Jsme tu pro Vás

Rádi Vám pomůžeme

Translate / Перекласти »