Integrační aktivity pro cizince

Získejte nové zkušenosti a zážitky

Integrační aktivity

Integrační aktivity zahrnují škálu činností, jejichž cílem je seznamování cizinců s kulturními a sociálními specifiky české společnosti.

Jsou realizovány jak samotnými pracovníky Centra cizinců, tak i ve spolupráci s cizinci (např. oslavy národních svátků).

Aktuální nabídku najdete v kalendáři akcí.

 

Centrum cizinců pořádá tyto integrační aktivity

  • Dámské kluby
  • Exkurze po regionu
  • Kurzy české kuchyně
  • Oslavy (nejen) českých svátků
  • Fotbalové turnaje
  • Dětský příměstský jazykový tábor
  • Herní, soutěžní a vzdělávací akce pro děti
  • Výtvarné dílny pro děti
  • Sportovní odpoledne pro děti
Translate / Перекласти »