Informační centrum

Dámské kluby, výtvarné dílny a další

Informace, kultura, vzdělávání

Činnost Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji nabízí také další doplňkové služby pro cizince i pro širokou veřejnost.

Informační centrum
Bezplatně zprostředkovává kontakt se zemí původu a rodným jazykem. Cizinci zde mohou získávat informace o aktuálním dění v zemi svého původu i v ČR. Informačních služeb mohou dále využívat také při vyhledávání práce, studia a dalších informací. Další úlohou Informačního centra je seznamování české veřejnosti s životem cizinců v regionu a cizineckou problematikou.

V Informačním centru mají cizinci k dispozici

  • bezplatný internet
  • knihovnu (cizojazyčné knihy a tiskoviny, jazykové učebnice a slovníky, odborné časopisy, naučnou literaturu o ČR, právní předpisy atd.)
  • televizi se satelitem
  • další audiovizuální vybavení
  • velkoplošnou projekci

 

Otvírací doba
Pondělí 9.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 17.00
Středa 9.00 – 18.00
Čtvrtek 9.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 15.00