Poradenství pro cizince

Vyřešte svou situaci

Právní poradenství

Právní poradenství se zaměřuje nejen na ochranu lidských práv a potírání diskriminace jedince, ale také na řešení konkrétních problémů ze všech oblastí práva. Nejčastěji se zaměřuje na řešení problémů týkajících se cizineckého práva, poskytuje asistenci v průběhu celého řízení.

Vybrané služby právního poradenství

 • Konzultace ve věcech cizineckého práva (např. podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí dle zákona o pobytu cizinců, možnosti tzv. sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii či OAMP)
 • Informování o právním systému České republiky (např. práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích, práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
 • Pomoc při ostatních správních řízeních, popř. v následném soudním řízení správním
 • Ochrana lidských práv, zejména práv národnostních a etnických menšin z řad cizinců, právní pomoc ve věcech přímé i nepřímé diskriminace
 • Informování o podmínkách udělení českého státního občanství, asistence v průběhu celého řízení
 • Konzultace postupu ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině (apostila, superlegalizace)
 • Vzdělávání a přednášková činnost

Sociální poradenství

Sociální poradenství směřuje k zabezpečení sociální suverenity a sociálního bezpečí každého cizince. Zaměřuje se na ochranu, podporu a obnovu sociálního statusu jedince. Směřuje nejen k prevenci negativních sociálních událostí, ale také k řešení případů krátkodobého či dlouhodobého ohrožení vzniklých následkem sociálních událostí způsobujících ztrátu sociálního statusu.

Vybrané služby sociálního poradenství

 • Pomoc při vyřizování pobytových oprávnění
 • Informování o sociálním systému České republiky
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek a sociálních služeb
 • Doprovody a odborná pomoc při komunikaci s úřady státní správy a místní samosprávy
 • Asistence při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování základních informací o profesních možnostech a podmínkách podnikání
 • Asistence při hledání vhodného bydlení a řešení problémů souvisejících s bydlením
 • Pomoc při uznávání a zprostředkování odborných kvalifikací (nostrifikace)
 • Pomoc při zajištění zdravotního pojištění a zdravotní péče
 • Asistence při vyplňování formulářů
 • Základní psychosociální pomoc

Centrum cizinců poskytuje dva typy poradenství

Terénní poradenství

 • dojíždění do bydliště cizince, doprovod na úřady atd.
 • Děčín, Hřensko, Litoměřice, Petrovice, Podbořany, Roudnice nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Žatec
 • Mobil: +420 732 827 155, +420 731 175 833, pevná linka: +420 475 216 536

Ambulantní poradenství

 • Poskytováno v prostorách organizace – Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem

Poradenství ve vzdělávání

 

 • informace o českém vzdělávacím systému
 • pomoc při komunikaci se školou
 • doprovody do škol, PPP, SPC a na třídní schůzky
 • asistence při vyhledávání vhodné MŠ, ZŠ,  SŠ a VŠ
 • poradenství  při výběru  střední a vysoké školy
 • informace o přijímacích zkouškách
 • asistence při nostrifikaci ZŠ, SŠ a VŠ vzdělání
 • asistence při zápisu do MŠ, ZŠ a SŠ
 • doučování pro žáky základních a středních škol (zejména český jazyk)
 • pomoc při řešení studijních problémů
 • poradenství při studiu češtiny
 • individuální doučování (dle specifických potřeb klienta)
 • pomoc při přípravě na zkoušku A2 pro trvalý pobyt a B1 pro české občanství
 • informace o certifikovaných zkouškách z češtiny
 • jazykové zkoušky nanečisto
Translate / Перекласти »